Mažame miestelyje gyvenantis gruzinas guodėsi pas jį besivečiuojančiam lietuviui: ,,Kalbama, jog mums uždės mokestį už vandenį. Belieka, kad orą, niekšai, apmokestintų!“ Lietuviai, nesvarbu, kur begyventų, didmiesčiuose ar kaimuose, nesistebi, kad už centralizuotai tiekiamą vandenį reikia mokėti. Tačiau visuomet kvestionuojama kaina.

 Pinigų gali išleisti tik tiek, kiek uždirbi

Alvydas Gervinskas, UAB ,,Anykščių vandenys“ direktorius, šiai savivaldybės įmonei vadovauja kiek mažiau nei pusantrų metų. ,,Kodėl esate blogas žmogus? Kodėl anykštėnai turi mokėti už vandenį. Ir dar brangiai?...“ - paklausėme UAB ,,Anykščių vandenys“ direktoriaus. ,,Anykščių vandenys“ yra uždaroji akcinė bendrovė, kurios 100 procentų akcijų priklauso Anykščių rajono savivaldybei, taigi, patiems anykštėnams. Taigi - ne mano čia biznis“, - juokavo A.Gervinskas.

Dabartinis ,,Anykščių vandenų“ vadovas ilgai dirbo prekybos versle, turėjo nuosavą įmonę, buvo Anykščių rajono meru, vadovavo banko padaliniui. Taigi, A.Gervinską gyvenimas visuomet vertė skaičiuoti. ,,Pinigų gali išleisti tiek, kiek jų uždirbi. Žinoma, gali skolintis, tačiau paskolas taip pat turėsi atiduoti ir, kas skaudžiausia vartotojui, palūkanos įskaičiuodamas į paslaugos kainą“, - dėstė UAB ,,Anykščių vandenys“ direktorius. Be ES fondų finansinės paramos, be savivaldybės paramos vandentvarkos projektų įgyvendinti būtų neįmanoma.

Investicijos pasiekė dešimtis gyvenviečių

,,Anykščių vandenys“ eksploatuoja ir prižiūri Anykščių miesto ir 36 rajono gyvenviečių geriamojo vandens tiekimo sistemas, užtikrina nuotekų šalinimą mieste ir rajono gyvenvietėse. Vandens tiekimui miesto vandenvietėje naudojami 6, rajono gyvenvietėse - 34 arteziniai gręžiniai, 25 vandens gerinimo (nugeležinimo) įrenginiai Anykščių mieste ir rajone gerina vandens kokybę – pašalina iš požeminio vandens geležies perteklių. ,,Anykščių vandenys“ prižiūri 239 kilometrus vandentiekio ir 146 kilometrus nuotekų vamzdžių. 239 km. - tai nuo Anykščių iki Vilniaus ir atgal. Dar ir galas iki Kavarsko lieka...

Žinia, ir gręžinius, ir vamzdžius reikia remontuoti, susidėvėjusius keisti naujais, likviduoti avarijas vandens tiekimo ir nuotekų tinkluose. Čia lyg ir kasdieniai, rutininiai darbai, ir būtinosios išlaidos.

Didžiulius pinigus kainuoja vandentvarkos projektai. Paskaičiuota, kad 2013-2018 metais ,,Anykščių vandenys“ padarė aštuonis didelius projektus, kurių bendra vertė - beveik 10 mln. eurų. Investicijos ir jų skaičiuojamoji grąža taip pat daro įtaką vendens tiekimo ir nuotekų šalinimo kainai. Per minimą laikotarpį vandentiekio ir (ar) kanalizacijos infrastruktūros gerinimo darbai atlikti Anykščiuose, Vėjališkyje, Ažuožeriuose, Svėdasuose, Kavarske, Pumpučiuose, Dauginčiuose, Janušavoje, Troškūnuose, Smėlynėje, Vaidlonyse, Čekonyse, Kirmėliuose, Senuosiuose Elmininkuose, Dabužiuose, Debeikiuose, Leliūnuose, Burbiškyje. Minima 10 mln. eurų investicijų suma - ne vien ,,Anykščių vandenys“ lėšos: 2013-2018 metų laikotarpiu vykdyta intesyvi Europos Sąjungos fondų parama, kuri šiuo metu yra gerokai sumažėjusi.

Investicijos į infrastruktūros plėtrą nėra tik tiesioginiai bendrovės finansiniai resursai. Žinia, darbus atlieka rangovai, tačiau, vykstant projektams, į juos savo laiką ir energiją turi įdėti ir ,,Anykščių vandenų“ darbuotojai, kuriems už atsidavimą įmonei ir neskaičiuojamas darbo valandas direktorius sakė esąs labai dėkingas.

Šiemet baigtas vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projektas Kurklių miestelyje, pradėtas vandentiekio ir nuotekų tinklų projetas ,,Šaltupio“ sodų bendrijoje bei Keblonyse. Numatomi smulkesni projektai, pavyzdžiui, pagrindinės nuotekų siurblinės renovacijos I etapas, vandens bokšto mieste renovacijos projekto parengimas ir darbų pradžia, susidėvėjusių siurblių keitimas naujais. Bendra 2019-2021 metų įgyvendintų ir planuojamų įgyvendinti UAB,,Anykščių vandenys“ projektų ir investicijų vertė – beveik 4 mln. eurų.

Žvelgiant geografiškai, ,,Anykščių vandenys“ yra vienintelė įmonė, kurios investicijos neaplenkia ir atokių Anykščių rajono gyvenviečių. Šiuo požiūriu, yra net šioks toks paradoksas - iš kaimų traukiasi sveikatos priežiūros bei švietimo įstaigos. Jau net ir maršrutiniai autobusai nebe į visus kaimus beužsuka, o ,,Anykščių vandenys“ dažnai atlieka greičiau socialines, o ne verslo paslaugas..

Nebijo likti ,,šeštas“

A.Gervinskas ,,Anykščių vandenys“ direktoriumi tapo laikinai mero pareigas einant vicemerui Sigučiui Obelevičiui. Rinkimų kampanijos metu buvo K.Tubio visuomeninio komiteto koordinatorius. Pastarasis eks - titulas šiuo metu nėra didelis privalumas A.Gervinskui. O dar ir vanduo nepinga, atvirkščiai – jis, pagal valstybinės energijos reguliavimo tarnybos skaičiavimus, gali brangti. „Sunku būtų paneigti, kad kaina – svarbiausias dalykas gyventojui. Investicijos, kurias darome, yra mažiau matomos, mažiau jaučiamos, svarbiausia – galutinis tikslas: didėja galimybė centralizuotu vandens tiekimu ir nuotekų šalinimu pasinaudoti vis daugiau rajono gyventojų, kai iš krano bėga švarus vanduo ir kokios sąskaitos pasiekia pašto dėžutę. Todėl vienas svarbesnių mūsų uždavinių yra nuolat informuoti ir kantriai aiškinti gyventojams, kad investicijos į jų gerovę būtinos, o investicijos, kaip ir viskas, – kainuoja. Žinoma, esu įsipareigojęs lėšas naudoti efektyviai ir taupiai. Geriau suprasdami vieni kitus, galime ir geriau dirbti“, – aiškino A. Gervinskas.

Pasak dabartinio ,,Anykščių vandenų“ vadovo, jam pasisekė, kad buvę vadovai taip pat atsakingai valdė įmonę, nenustekeno jos, kaip yra nutikę kitur Lietuvoje. ,,Perėmiau bendrovę, kuri nebuvo ,,nuvaryta“, kuri, naudodama savo ir ES lėšas, stengėsi atlikti investicijas. Mano garbės reikalas - tęsti buvusių vadovų pradėtus darbus. Labai nesinorėtų, kad kažkas, kas perims įmonės vairą po manęs, vėliau keiksnotų, sukdamas galvą, kaip užlopyti bendrovės biudžetą“, - tikino UAB,,Anykščių vandenys“ direktorius A.Gervinskas.

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.
 • Pilietis

  Nuoroda

  O kada grąžinsit kur Anykštėnai per mokėjo už vandenį?

  Prieš 8 mėnesių
 • tai kad

  atsakymas į: Pilietis Nuoroda

  per paskutinius tris metus 150000 euriukų nedamokėjo, tai juos įdėjo į būsimą kainos kilimą

  Prieš 8 mėnesių
 • aišku

  Nuoroda

  Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorė Dalia Markauskienė po įrašo peržiūros akcentavo K.Tubio kabinete pasakytą A. Gervinsko frazę: ,,Kam reikia nuotekas padaryti, vandentiekį. Mes galime atvesti iki namo.“ Ši frazė skambėjo aukų komitetui rinkimo kontekste. O UAB ,,Anykščių vandenys“ direktorius teismui pateikė šios frazės paaiškinimo originalią versiją. Neva jis siūlęs K.Tubio komitetui organizuoti brigadą, kuri išsinuomotų techniką ir kastų griovius, klotų vamzdžius. ,,Kodėl jūs, prieš sakydamas šią frazę, įsidedate telefoną į kišenę ir kalbate tyliai?“ - A.Gervinsko klausė prokurorė D.Markauskienė. ,,Be jokios priežasties, mechaniškai“, - atsakė A.Gervinskas.
  ,,Nes jei būtų nei pro kur - galime vandentiekį nuvesti sūnui iki namo“, - prokurorė teisme kartojo dar vieną įraše nuskambėjusią A.Gervinsko frazę apie darbus. Šį kartą kalbėta konkrečiai apie ,,Kurklių karjerą“. A.Gervinskas tikino, kad ,,Kurklių karjero“ savininkai Daškevičiai pageidavo, kad iki jų įmonės kontoros būtų atvestas vandentiekis, tačiau šio projekto ,,Anykščių vandenys“ negalėjo atlikti, nes didelis atstumas. O jeigu kalbą apie ,,sūnaus namą“ sietume su vieno iš Daškevičių sodyba Kurkliuose, tai, pasak A.Gervinsko, apskritai nėra jokio kriminalo, nes atliekant vandentiekio projektą Kurklių miestelyje visiems kurkliečiams atvestas vandentiekis.

  Prieš 8 mėnesių
 • Kodėl viskas pagrysta

  Nuoroda

  melu ?

  Prieš 8 mėnesių
 • vaidlonys

  Nuoroda

  PRAKIŪRUS VANDENTEKIUI 3 DIENAS REIKĖJO LAUKTI BRIGADOS KOL ATVIKS, AR NENUOSTOLIS, BET GYVENTOJAI VIS VIEN SUMOKĖS.

  Prieš 8 mėnesių
 • Vaidlonių gyventojui

  atsakymas į: vaidlonys Nuoroda

  Jei būtum parėmęs Tubio rinkimams surinktą gaują, tai Gervinskas būtų iki namų atvedęs vandenį.

  Prieš 8 mėnesių
 • Jadze Svedasu

  atsakymas į: Vaidlonių gyventojui Nuoroda

  Šitū mafijū tikiuosi "susadins" LR istatymas ? Jei nia - jis tik "vergų" mulkinimui !

  Prieš 8 mėnesių
 • Paklausimas

  Nuoroda

  Komjaunimo sekretoriau- ar pats gamini vandeni

  Prieš 8 mėnesių
 • Gero vandens kaina

  Nuoroda

  tai tas pats kaip ir..
  gera prekyba poveikiu su jos "gerais" organizatoriais :-)

  Prieš 8 mėnesių
 • idomu

  Nuoroda

  kurgi senuosiuose elmininkuose yra centralizuota kanalizacija?

  Prieš 8 mėnesių
 • Ištrauka iš teismo Molėtuose

  Nuoroda

  A.Gervinskas aiškino, kad logiškiausia būtų, jog pats K.Tubis sudarytų potencialių rėmėjų sąrašą, o tada darbo galėtų imtis ir jis pats. ,,Ten, kur jums nepatogu, pasakykite man, aš nueisiu“, - K.Tubiui siūlė A.Gervinskas. ,,Valdas, ,,Teradenta“, Regimantą reikia pašnekinti“, - potencialius komiteto rėmėjus vardijo tuometinis rajono meras. ,,Abraškevičius visus galima kalbinti. Visi jie turtingi. Šimėną...“ - pridūrė.
  A.Gervinskas užsiminė, kad, jeigu kam reikia, jis vandentiekį atvestų iki namo. Tačiau šis siūlymas, regis, buvo praleistas pro ausis ir trijulė apie tai nediskutavo.

  Prieš 8 mėnesių
 • Taupiai dirbo

  Nuoroda

  Liogei 3 štukos atlyginimo už nieką, pavaduotojo etatas tik FNTT dėka neatsirado, o kas išaiškėjo Molėtuose klausantys įrašų, kur Gervinskas siūlėsi vandenį nemokamai įvesti. Vyti lauk tokį direktorių reikia ir nedelsiant.

  Prieš 8 mėnesių
 • Nu jo, diskusija

  Nuoroda

  Komentatoriai, kuriems kyla neaiškumų dėl kainos, pasiklausykit šios dienos savivaldybės tarybos posėdžio vandenų direktoriaus informaciją dėl kainos padidėjimo ir , žinoma, jei norėsit, tai suprasit to priežastis. Kokia rajone bebūtų valdžia (Jonas ar Petras) kainų skaičiavimui tai įtakos neturi. Įtakos turi, kokie bus vykdomi projektai, kiek gyventojų turės galimybę prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų ...Kuriuos domina kitų rajonų kainos, pasižiūrėkite Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos el. puslapyje. Tik lygiagrečiai pasidomėkit ir palyginkit investicijas, kurios Anykščių vandenų taip pat didžiausios. O straipsnis yra informacinis ir objektyvus.

  Prieš 8 mėnesių
 • Čia kažkaip atvirkščiai gaunasi

  atsakymas į: Nu jo, diskusija Nuoroda

  Jei įmonė daro investicijas, tai po jų atlikimo kaina sumažėja, o apimtys padidėja, nes tokia yra elementari logika. Tai kokiems velniams reikėjo daryti tokias neapgalvotas investicijas žmonių gerovės sąskaita?

  Prieš 8 mėnesių
 • hm,hm...

  atsakymas į: Nu jo, diskusija Nuoroda

  O kodel uz vandenu investicijas turi moket visi gyventojai. Investicija turetu per kiek tai metu atsipirkti is taupymo, is pajamu didejimo ir pan., o ne is mokesciu didinimo gyventojams. Atsipirkus investicijai, ji turi pradet nest pelna. Bepigu investuot, kai tai apmoka gyventojai. Ir pasirinkimo gi nera - monopolis.

  Prieš 8 mėnesių
 • Juozas

  atsakymas į: hm,hm... Nuoroda

  Labai teisinga pastaba!

  Prieš 8 mėnesių
 • Bb

  atsakymas į: hm,hm... Nuoroda

  Semk iš šulinio. Jokių problemų!

  Prieš 8 mėnesių
 • VIP

  Nuoroda

  Taigi - ne mano čia biznis“, - juokavo A.Gervinskas.
  Geras humoro jausmas. Kodėl net dėl direktoriaus pavaduotojo vietos kyla klausimų Molėtų teisme? Jie vidutinis atlyginimas 1 244,03 € (2019 m. rugsėjis) , tai koks "ne biznis" direktoriaus kišenėje?

  Prieš 8 mėnesių
 • Jo

  atsakymas į: VIP Nuoroda

  čia irgi ne jo biznis
  ALVYDAS GERVINSKAS 1000,00     Priimtas FAA 2019-01-11
  ALVYDAS GERVINSKAS 400,00     Priimtas FAA 2019-01-10

  Prieš 8 mėnesių
 • Auka poveikio prekiautojui

  atsakymas į: Jo Nuoroda

  Čia tik oficialus simboliškas atsidekojimas už direktoriaus pareigas vandenyse ? :-)

  Prieš 8 mėnesių
 • Tai tikros vyriškos meilės Tubiui išraiška.

  Prieš 8 mėnesių
 • Leonai

  atsakymas į: Leo Nuoroda

  Kodėl taip greitai iššvaistei menkniekiams milijoną ?

  Prieš 8 mėnesių
 • 3.14

  Nuoroda

  Gal reiktų pasitraukti iš pareigų jei nesigebi.ar nesiimti kvailos plėtros kuri neduoda pelno ir už kurią turi sumokėti gyventojai.

  Prieš 8 mėnesių
 • Vartotojas

  Nuoroda

  Elitinis direktorius turi tiekti patį brangiausią Lietuvoj vandenį. Anykščių "rūpintojėliai" paburnos, paburnos ir nubalsuos- negalima eiti prieš elitą!

  Prieš 8 mėnesių
 • rasosi ne

  Nuoroda

  VEJALISKISO O VEJELISKIO;nemokat ir rasyt o vanduo ka bekalbek auksiniu tapo,nes ponu algos neatitinka realybes ,todel visi ir rauna per partijas partiniai i lovi,as tokiais vadovais po teismus tampomus nepasitikiu

  Prieš 8 mėnesių
 • Jonas

  Nuoroda

  Viešųjų ryšių prasme tekstas yra aukšto lygio. Pliusas Gudelio VIPui!

  Prieš 8 mėnesių
 • Vardas

  Nuoroda

  Būtų neblogai, jei reklaminiame straipsnelyje būtų lentelė, koks rajonas, kiek moka už šaltą vandenį. Turbūt dauguma anykštėnų net neįsivaizduoja, kad brangiausias vanduo Lietuvoje yra Anykščiuose ( neskaitant Neringos ). Kažkaip kitų rajonų įmonės geba verstis imdamos mažesnį pinigą.

  Prieš 8 mėnesių
 • A.Gervinskas užsiminė, kad, jeigu kam reikia, jis vandentiekį atvestų iki namo.

  Prieš 8 mėnesių
 • ir kaip jis supranta vandentiekio galimybes

  atsakymas į: 4 Nuoroda

  budamas bankininku ?

  Prieš 8 mėnesių
 • Pradekime nuo saves

  atsakymas į: ir kaip jis supranta vandentiekio galimybes Nuoroda

  Na negaliu neparašyti. Prieš teisdami ir kaltindami kitą, atsisukite ir pažiurėkite į save. Ar lengvai prieštaraujate savo viršininkui, nors matote kad jis neteisus, ar niekada nesinaudojate tarnybine padetimi, ar savo pažistamiems tą patį darbą atliekate taip pat uoliai kaip ir svetimiema, ar sažinė rami ir esate teisuolis, kad galėtumet užsipulti kitą... kurio nuodemės gal net mažesnės nei jūsų.... Pradėkime nuo savęs... ir gal po 100 metų Anykščiuose gyvens tik nenuodėmingieji. Ramybės Jums...

  Prieš 8 mėnesių
 • vadovaujasi tik manimi

  atsakymas į: ir kaip jis supranta vandentiekio galimybes Nuoroda

  :-)

  Prieš 8 mėnesių
 • Klausimas Molėtų teismui

  atsakymas į: 4 Nuoroda

  Tubiui ant garbės kažkam vedė vandenį, dabar visi už tai mokėsime?

  Prieš 8 mėnesių
 • nuomone

  Nuoroda

  tai geriausias vadovas rajone

  Prieš 8 mėnesių
 • Jo

  Nuoroda

  Šaunuolis direktorius. Logiškai kalba.

  Prieš 8 mėnesių