2019 m. spalio 10 d. Vilniuje Lietuvos valstybės istorijos archyve vyko kvalifikacijos tobulinimo seminaras Lietuvos mokytojams „Mokyklinė kraštotyra – įvairiapusiška ugdymo priemonė“. Renginys buvo skirtas tiems pedagogams, kuriems rūpi, kad mokinių ir mokytojų sukaupti etnografiniai daiktai, istoriniai dokumentai, nuotraukos būtų eksponuojami ir naudojami mokinių edukacijai, kad mokyklų muziejai taptų tikruoju paveldo ir istorinės atminties saugotoju bei vietos bendruomenės kultūros puoselėjimo židiniu.


 Seminaras prasidėjo ekskursija po archyvą. Ekskursijos dalyviai aplankė Senųjų aktų, mikrofilmų ir ypatingą vertę turinčio dokumentinio paveldo saugyklas, susipažino su darbu archyve, dokumentų saugojimo sąlygomis, panaudojimo ir sklaidos galimybėmis.
Po ekskursijos pirmąjį pranešimą „Mokyklinė kraštotyra: tradicijos, dabartis ir perspektyvos“ skaitė Audronė Berezauskienė, Lietuvos kraštotyros draugijos valdybos narė,   Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėja. Pranešėja pasidžiaugė mokytojais, mokyklose dirbančiais kraštotyros darbą, įsteigtais mokyklų muziejais ir jų veikla. Kalbėdama apie mokyklinės kraštotyros perspektyvas, A. Berezauskienė pristatė Anykščių viešosios bibliotekos išleistą dvitomį leidinį „Anykščių kraštotyrininkai: Biobibliografinis žodynas“ ir pakvietė visus bendradarbiaujant išleisti  tokį pat leidinį apie Lietuvos mokyklų kraštotyrininkus. Pranešėja taip pat kalbėjo apie asmenines bibliotekas,  akcentuodama,  kad tai yra žmonių kultūrinio gyvenimo dalis ir patarė, kaip reikėtų surinkti informaciją apie jas. Visa tai sukėlė didelį seminaro dalyvių susidomėjimą.
Kito pranešimo  „Genealogija kaip kraštotyros varomoji jėga“ autorius atsargos pulkininkas, Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos narys Gediminas Grina supažindino su savo veikla renkant medžiagą šeimos genealoginiam medžiui iki aštuntos kartos. Šio straipsnelio autorius, irgi anykštėnas kraštotyrininkas, perskaitė  pranešimą „Iš močiutės pasakojimų...“. Matematiką mokslininką į kraštotyrininkų gretas atvedė vaikystėje girdėti močiutės Zofijos Petrošiūtės-Ažubalienės-Juočepienės (1879–1956) pasakojimai apie gimtuosius Voversis (Anykščių r.), kaimyninius kaimus, jų žmones, valdžių keitimąsi XX a. I pusėje.
Seminaro pabaigoje vyko praktinis edukacinis užsiėmimas – „Susirask savo protėvį“. Metrikų saugykloje archyvo darbuotojai padėjo seminaro dalyviams surasti protėvių gimimo metrikų įrašus. Deja, tai ne visiems pavyko...

 

Algirdas Ažubalis, profesorius, habilituotas daktaras

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.