Nuo rugsėjo 1 dienos uždarius 7 priešmokyklinio ugdymo skyrius, Kavarsko bei A. Baranausko vidurinių mokyklų direktoriams mažinami priedų dydžiai už vadovavimą skyriams, o Skiemonių ir Traupio pagrindinių mokyklų direktoriams minėti priedai panaikinami.

 

Nuo rugsėjo 1 dienos uždarius 7 priešmokyklinio ugdymo skyrius, Kavarsko bei A. Baranausko vidurinių mokyklų direktoriams mažinami priedų dydžiai už vadovavimą skyriams, o Skiemonių ir Traupio pagrindinių mokyklų direktoriams minėti priedai panaikinami.

 


Personalinia priedai prie atlyginimo už vadovavimą mokyklų skyriams bus skiriami:

Svėdasų J. Tumo - Vaižganto gimnazijos direktoriui Alvydui Kirvėlai - 2 bazinių mėnesinių algų dydžio (256 Lt)


  1. Baranausko vidurinės mokyklos direktorei  Onai Repečkienei- 1,5 bazinės mėnesinės algos dydžio (192 Lt)


Kavarsko vidurinės mokyklos direktorei Genei Leitienei ir Debeikių pagrindinės mokyklos direktorei Ritai Skujienei  -  po 0,5 bazinės mėnesinės algos dydžio (64 Lt)

Troškūnų K. Inčiūros vidurinės mokyklos direktorei Aušrai Sapkauskienei ir Kurklių S. Kairio pagrindinės mokyklos direktorei Jūratei Kašinskienei - po 1 bazinės mėnesinės algos dydžio (128 Lt).

 

Anykšta

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.