Anykščių rajono savivaldybės administracija, didindama savivaldybės socialinio būsto fondą, vykdo butų pirkimą.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. Socialinio būstų įsigijimas finansuojamas Europos Sąjungos ir Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

 

Perkančioji organizacija: Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, buveinės adresas: J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, tel. (8~381) 42372, faks. (8~381) 58088, el. pašto adresas - natasa.kiliuviene@anyksciai.lt.

Perkamų daiktų paskirtis, pavadinimas, buvimo vieta: Vieno (visoje Anykščių miesto teritorijoje), dviejų (Anykščių miesto 4.1.1 zonoje) ir trijų (Anykščių miesto 4.1.2 zonoje), (žiūrėti zonų planą) kambarių butai su visais patogumais.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Pasiūlymų pateikimo terminas: Pasiūlymus ir kartu su pasiūlymu privalomus dokumentus reikalinga pateikti iki 2019 m. birželio 25 d. 10.00 val.

Butų pirkimo sąlygų aprašą galima rasti Anykščių rajono savivaldybės puslapyje, adresu www.anyksciai.lt, aktualių naujienų skiltyje (patalpinta 2019-06-10) arba Anykščių rajono savivaldybėje, J. Biliūno g. 23, Anykščiai, 102 kabinete.

Anykščių r. savivaldybės informacija

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.