Perskaičiau 2018 m. mero K.Tubio ataskaitą apie atliktus darbus. Ko pasigedau. Nė žodžio apie daugiabučių administravimą. Iš S.Obelevičiaus gavote labai blogą palikimą. Dar kartą perskaitykime tikrinimo medžiagą.

 2009-09-30 gavau atsakymą iš Anykščių rajono savivaldybės administracijos po to, kai buvo atliktas Vidaus auditas UAB" Anykščių komunaliniame ūkyje" Dėl daugiabučių namų administravimo ir eksploatavimo ."Nėra atskiros sąskaitos, o pinigai maišomi su visais už paslaugas gaunamus pinigus .Nėra buhalterio, kuris tvarkytų gaunamas įmokas. Sukauptų pinigų komunalininkų sąskaitoje nėra, nes metų gale juos reikėtų rodyti kaip pelną, nuo kurio reikėtų mokėti 25 proc. mokesčių. Reikėtų išaiškinti kieno kišenėse nusėda namo eksplotavimui skirti pinigai, žinoma, jei tai įmanoma.

Toliau rašoma " Daugiabučių namų eksplotavimui (priežiūrai) skirtos lėšos panaudojamos neefektyviai. Santechniko budėjimo valanda kainuoja 25,61 Lt. Per parą budėtojui sumokama 614,64 Lt.  Vieno santechniko išlaikymas kainuoja apie 31 000 Lt. "(Santechnikų yra 3.)Pagal audito duomenis elektrikų budėjimas 2008 m. kainavo 17310 Lt., ... kadangi šiose sąskaitose yra ir Bendrovės uždirbtos lėšos, tai atskirti jas nėra galimybės..... Tikrąją padėtį būtų galima nustatyti, jei eksploatavimo lėšos būtų laikomos atskiroje banko sąskaitoje"  Raštą parašė auditą atlikęs E. Cimbalistas, pasirašė Anykščių administracijos direktorius Vilius Juodelis.


 2010-03-20 Anykščių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba dėl namo administravimui mokėtų lėšų panaudojimą rašė. "UAB 'Anykščių komunalinis ūkis" Atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktai nepildomi. Atliktų darbų aktų suvestinėse darbai užfiksuoti nenurodant atliktų darbų dienos. Atsiranda atliktų darbų ir lėšų panaudojimo rizika. Realiai ar tikrai buvo atlikti darbai gali nustatyti tik teisėtvarkos organai. Dėl informacijos apie lėšų panaudojimą ir atliktus darbus J.Biliūno g.18 daugiabutyje kreiptis į namo išrinktą atstovą. J.Biliūno g.18 daugiabučio atsakingas už pinigų panaudojimą yra policijos darbuotojas R.Versinskas.

2013 m. Anykščių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė Bronislava Šostuchiene patikrinusi daugiabučių namų administravimą rašo. Gyventojų mokamos administravimo įmokos po 0,11 Lt ( su PVM) už 1m² yra naudojamos aptarnavimo personalo darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, ilgalaikio turto nusidėvėjimo ( amortizacijos), butų ūkio padalinio patalpų išlaikymo, draudimo su tipine veikla susijusiems mokesčiams (PVM, nekilnojamo turto, žemės mokesčio ir kita), bendraūkinio personalo, bendraūkinių patalpų išlaikymui.
Gyventojų mokamos eksploatavimo įmokos yra naudojamos namo bendrojo naudojimo objektų  naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimui bei nuolatinei priežiūrai, siekiant išsaugoti ir išlaikyti gyvenamojo namo konstrukcijų ir inžinierinių sistemų savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus.
Konkrečiai pasakyti, kas dirba, kiek ir už ką reikia mokėti, negalėjo.
 Aptarnaujamas plotas 151745,28 m².
 
Meras Sigutis Obelevičius dirbo dvi kadencijas, gyventojai namų administravimui sumokėjo 1,7 milijonų eurų,  dirbant dabartiniam merui Kęstučiui Tubiui  sumokėjome 1,2 milijono. Būtų laikas tuos pinigus investuoti į daugiabučius. Reikėtų pakeisti pinigų rinkimo tvarką. Vilniečiai moka po 0,03 € už kv.m. o primoka , kai atlieka darbą. Anykščiuose sumoki šiandien, o paslauga bus suteikiama po 10 metų. Jeigu komunalininkai aplaidžiai veda pinigų ir darbų apskaitą, galima pritaikyti  LR BK 222 str.

Marijona Fergizienė

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.
 • M.Fergizienė

  Nuoroda

  Dešimtmečiais netvarkomas namas,gyventojus pavertė bomžais. Dalis gyventojų su tuo statusu susitaikė. Aš negaliu su tuom taikstytis. Kas mėnesį gyventojai moka po 16000 eurų namų administravimui. Nei darbų, nei dirbančių. J.Biliūno 18 prie S.Obelevičiaus namo remontui sumokėjojme 15000 eurų , prie K.Tubio 11000 eurų. Tų pinigų laiptinės langams pakeisti neužtenka. Kad vagis sutvarkytų meru turime išrinkti K.Tubį. Gyventojai, labai labai prašau balsuoti už K.Tubį ir už tai, kad mūsų namai būtų suremontuoti.

  Prieš 2 mėnesių
 • Marytei

  atsakymas į: M.Fergizienė Nuoroda

  Tai kad Tubį teis Lietuvos teismai. Galėsi palaikyt jį teismo salėje.

  Prieš 2 mėnesių
 • Marijonai

  Nuoroda

  Dėl vieno balso tau Tubis langų nestatys, gali drąsiai balsuot už Obelevičių. Jis nemeluoja, todėl nežada.

  Prieš 2 mėnesių
 • kaimynas

  Nuoroda

  Na ir proto invalidė - ieško "pavogtų" pinigų ir agituoja už didžiausią Vagį

  Prieš 2 mėnesių
 • Ttt

  Nuoroda

  Kas ji tokia per persona?

  Prieš 2 mėnesių
 • M.Fergizienė

  Nuoroda

  Pinigai laukia rinkimų. Jei laimės S.Obelevičius, langų nebus, pinigus pasidalins. JEi laimės K.Tubis galima tikėtis, kad langai bus. Labai prašau visų 3000 daugiabučių gyventojų prabalsuoti kovo 17 d. už Kęstutį Tubį.

  Prieš 2 mėnesių
 • Gerb. Marijona

  atsakymas į: M.Fergizienė Nuoroda

  Ačiū. Abejojau ką rinktis, dabar aišku. Balsuosiu už Sigutį Obelevičių.

  Prieš 2 mėnesių
 • Nuoroda

  atmenu viena kaimyna sena žmogeli tai kai nueidavau pas ji i svečius jis vis sakydavo kad kiekviena diena pionieriai gryčioj šoka taip pat ir su šita moterite vienas per ta pati ,aiškinkis jei tavę apvogė teisme irodyk ir prisiteisk tuos nusuktus pinigus

  Prieš 2 mėnesių
 • Vel tas pats per ta patį

  Nuoroda

  Negi taip sunku vagis perduoti i Prokuratūrą, STT vieną areštavo, ar ne laikas visus susodinti ?

  Prieš 2 mėnesių
 • M.

  Nuoroda

  Ponia, jau vieną bylą prakišote, raunatės ant antros?

  Prieš 2 mėnesių
 • Gyventoja

  Nuoroda

  Jeigu tave apvagia komunalinis, kokio velnio leidiesi, kad jie administruotų daugiabutį? Susikurkite namo bendriją ir perimkite patys administravimą.

  Prieš 2 mėnesių
 • Triuba

  Nuoroda

  Pagal Vietos savivaldos įstatymą, išrinktasis meras negali prisiekti ir pradėti eiti pareigų, jeigu jis yra nušalintas nuo pareigų.
  Anykščių merui nušalinimas baigsis balandžio 2?. Jeigu
  nušalinimas bus pratęstas, meras negalės prisiekti.

  Tame pačiame įstatyme numatyta, kad išrinktąjį merą nušalinti nuo pareigų gali ir savivaldybės Taryba balsų dauguma, jeigu merui yra pateikti oficialūs įtarimai. Tokie įtarimai Anykščių merui yra pareikšti.

  Nušalinimo atveju mero pareigas laikinai eiti pavedama vicemerui, o jeigu ir jis dar neišrinktas, Taryba balsų dauguma skiria savo laikinąjį merą. Iki galutinio teismo sprendimo mero byloje.

  Tai kokią situaciją turėsime po antrojo mero rinkimų turo?

  Prieš 2 mėnesių
 • Aišku

  atsakymas į: Triuba Nuoroda

  Pagaliau mums normaliai paaiškino situaciją po rinkimų. Kas gi nori chaoso ir netvarkos...

  Prieš 2 mėnesių
 • Uosis

  atsakymas į: Aišku Nuoroda

  Atsakymas į klausimą, kas nori chaoso ir netvarkos
  2 Rita JUODIŠKIENĖ
  3 Jonas BUZILIAUSKAS
  4 Dangira NEFIENĖ
  5 Audronius GALIŠANKA
  6 Viktorija NOREIKIENĖ
  7 Vytautas DATENIS
  8 Jolita ABRAŠKEVIČIENĖ
  9 Juozas MAČYS
  10 Kristina BEINORYTĖ
  11 Ramūnas BLAZARĖNAS
  12 Asta SEREIKIENĖ
  13 Rita VILKĖ
  14 Daiva ŽIOGIENĖ
  15 Alfrydas SAVICKAS
  16 Daiva TYLIENĖ
  17 Gediminas KUTKA
  18 Algirdas GANSINIAUSKAS
  19 Dominyka JUŠKAITĖ
  20 Donatas TUSKA
  21 Arvidas PAJUODIS
  22 Regina ŽVIRBLIENĖ
  23 Vytautas SENVAITIS
  24 Skaivė MEŠKAUSKIENĖ
  25 Gintaras RAŽANSKAS
  26 Tadas TAURELĖ
  27 Valdas SKLIAUSTYS
  28 Alvyra SIMANONIENĖ
  29 Linas PRAVILIONIS
  30 Diana PETRUSEVIČIENĖ
  31 Aliutė KURMINIENĖ
  32 Deividas RAMONAS
  33 Agnius ABRAŠKEVIČIUS
  34 Daiva KAPČIUVIENĖ
  36 Algirdas PUPKIS
  37 Paulius ŠIMĖNAS
  38 Eglė Marija KAČKUTĖ
  39 Kazys MORKŪNAS
  40 Renatas PUIKIS
  41 Ramunė LAPIENYTĖ
  42 Nerija ŠIRVELIENĖ
  43 Vilma PETRAITIENĖ
  44 Elvyra KARALIŪNIENĖ
  45 Jūratė BERNATONIENĖ
  46 Laura PLISKAUSKIENĖ
  47 Julius JAKUBĖNAS
  48 Danguolė MATULIENĖ
  49 Vaida ZLATKUTĖ

  Prieš 2 mėnesių