1920 metais birželio 12-ąją Prezidento pareigas pradėjo eiti Steigiamojo Seimo pirmininkas Aleksandras Stulginskis. Birželio dvyliktoji, ketvirtadienis - 164-oji metų diena.


Savo vardadienius šiandien švenčia: Anupras, Dovė, Krisčius, Kristė,
Kristijona, Kristijonas, Kristina, Kristinas, Kristis, Ramūnas, Ramūnė,
Vilma;

rytoj: Akvilina, Anta, Antanas, Antanė, Antanina, Antas,
Antonija, Antonijus, Arūnė, Dainius, Kunotas, Miniotas, Minius,
Minjotas, Minkanta, Minkantas, Minkantė, Minmantas, Minmantė, Minotas,
Nina;

Saulė šiandien tekėjo 4.42, leisis 21.55. Dienos ilgumas - 17.13.

Trečiąją priešpilnio dieną Mėnulis teka 15.31, leidžiasi 1.40.

Saulė Dvynių ženkle.

Lietuva birželio 12-ąją:

1920 m. Prezidento pareigas pradėjo eiti Steigiamojo Seimo pirmininkas Aleksandras Stulginskis.

1926 m. iš Kauno radijo stoties pradėtos transliuoti pirmosios Lietuvoje radijo laidos.


1990 m. Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas priėmė "Katalikų
bažnyčios padėties Lietuvoje restitucijos aktą", teisiškai nutraukusį
Bažnyčios persekiojimo, ignoravimo ir ateizmo laikotarpį.

1995 m. Lietuva tapo asocijuota Europos Sąjungoje nare.

1997 m. tarp Šalčininkų ir Benekainių įkasti pirmieji trys Lietuvos ir Baltarusijos sieną žymintys stulpai.

1998 m. Teisingumo ministerija įregistravo Artūro Paulausko vadovaujamą Naująją sąjungą (socialliberalus).


1999 m. Rusijos prezidento Boriso Jelcino įsakymu už nuopelnus rusų
kinui bei kultūrinių ryšių stiprinimą aktorius Donatas Banionis
apdovanotas "Draugystės" ordinu.

2000 m. Tarptautinio kongreso
"Komunizmo nusikaltimų įvertinimas" dalyviai įsteigė Tarptautinį
Vilniaus visuomeninį tribunolą, kuriam pavedė socialiai, politiškai ir
teisiškai įvertinti komunizmo doktrinos ir komunistinių režimų
padarytus nusikaltimus.

2002 m. Lietuvos monetų kalyklai
suteikta teisė užsienyje nupirktus ruošinius gabenti kaip slaptus
krovinius. Slaptus krovinius turi teisę gabenti Krašto apsaugos
ministerija, Ginklų fondas, Valstybės saugumo departamentas, Ignalinos
atominė elektrinė, Lietuvos bankas bei komerciniai bankai.

2006
m. Vilniuje, buvusioje Vyriausybės rezidencijos vietoje, Gedimino pr.
13, atidengtas bareljefinis paminklas valstybininkui Mykolui
Sleževičiui, Lietuvos II Vyriausybės, veikusios 1918-1919 m., vadovui
įamžinti.

2006 m. seniausiai šalyje radijo stočiai - Lietuvos radijui - sukako 80 metų.
EKTA

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.