Savivaldybės darbo grupė, tyrusi Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatorės Kavarsko seniūnijoje Agytos Bakanauskienės darbo drausmės pažeidimus, surado daug trūkumų, tačiau A. Bakanauskienė drausminės nuobaudos išvengė.

Savivaldybės darbo grupė, tyrusi Socialinės paramos skyriaus
socialinio darbo organizatorės Kavarsko seniūnijoje Agytos Bakanauskienės darbo
drausmės pažeidimus, surado daug trūkumų, tačiau A. Bakanauskienė drausminės
nuobaudos išvengė.
Darbo grupės, kuriai vadovavo savivaldybės administracijos
direktorius Vilius Juodelis, išvadose rašoma: „konstatuojame, kad A.
Bakanauskienės bendravimas su klientais yra keisto pobūdžio, klientams
nesuprantamas ar net užgaulus“.V. Juodelis pasikalbėjo su minėta socialine darbuotoja ir
pasiūlė jai „tolerantiškiau, atidžiau ir pagarbiau bendrauti su klientais, kad
būtų išvengta konfliktinių situacijų, laikytis pareiginiuose nuostatuose ir
administracijos vidaus tvarkos taisyklėse išdėstytų nuostatų“.

 

Plačiau apie tai, ką nustatė darbo grupė – „Anykštoje“

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.