Jei naujoji Vietos savivaldos įstatymo redakcija bus priimta, Andrioniškio seniūnas Saulius Rasalas (dešinėje) tarsis ne tik su meru Alvydu Gervinsku, bet ir  su seniūnijos šaltyšiais galės rengti krivūles.
Į Lietuvą grįžta dar literatūros klasiko Kristijono Donelaičio vartota terminologija - naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatymo projekte siūloma nustatyti naujas gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovo - šaltyšiaus ir šaltyšių sueigos - krivūlės sąvokas.
taip pat numatoma, kad seniūnijoje gali būti iki 15 šaltyšijų ir tiek pat šaltyšių - vietos bendruomenės atstovų. Seimo posėdžių sekretoriate įregistruotame naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatymo projekte siūloma nustatyti naujas gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovo - šaltyšiaus ir šaltyšių sueigos - krivūlės sąvokas. Šiuo dokumentu siekiama padidinti savivaldybės gyvenamųjų vietovių bendruomenių įtaką sprendžiant vietos reikalus.

Projektą rengusi Seimo nario Valentino Bukausko vadovaujama darbo grupė siūlo, kad gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai būtų renkami privalomai.

Pagal projektą, seniūno siūlymu seniūnijos aptarnaujama teritorija būtų suskirstyta (priklausomai nuo kaimų, vienkiemių išsidėstymo bei miestų dydžio) į gyvenamųjų vietovių grupes.

Šiuos darinius siūloma pavadinti šaltyšijomis, o jose išrinktus atstovus - šaltyšiais. Šiuos gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovus - šaltyšius siūloma tiesiogiai rinkti susirinkimuose (nedidelėse bendruomenėse) ir/ar apklausos būdu (miestų bendruomenėse).

Šaltyšiai, kurių seniūnijose neturėtų būti daugiau kaip 15, reikalus spręstų sueigoje, kurią siūloma pavadinti krivūle. Jeigu Seimas pritartų, krivūlė balsuotų dėl seniūno paskyrimo į pareigas bei vertintų jo veiklą, aptartų ir priimtų rekomendacinius sprendimus dėl seniūnijos veiklos programų, spręstų dėl kaimo plėtros programų ir kita.

-Anykšta, Elta

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.