Že­mės ūkio  mi­nist­rė  Ka­zi­mi­ra D. Pruns­kie­nė Anykščiuose  pristatė kaimo plėtros planą.
Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja penk­ta­die­nį Anykš­čių ra­jo­ne or­ga­ni­zavo se­mi­na­rą – su­si­ti­ki­mą „Kai­mo plėt­ros pla­nas – es­mi­niai po­ky­čiai kai­me“, kuriame kalbėjo Že­mės ūkio mi­nist­rė – Sei­mo na­rė Ka­zi­mi­ra D. Pruns­kie­nė. Seminaro metu aptarti jau atlikti darbai, opiausios problemos, parodyta, kaip keisis kaimo gyvenimas per artimiausius 7 metus.

Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja  penk­ta­die­nį Anykš­čių ra­jo­ne or­ga­ni­zavo  se­mi­na­rą – su­si­ti­ki­mą „Kai­mo plėt­ros pla­nas – es­mi­niai po­ky­čiai kai­me“, kuriame kalbėjo Že­mės ūkio  mi­nist­rė – Sei­mo na­rė Ka­zi­mi­ra D. Pruns­kie­nė. Seminaro metu aptarti jau atlikti darbai,  opiausios problemos, parodyta, kaip keisis kaimo gyvenimas per artimiausius 7 metus.

 Siūlė spręsti patiems

 Trijų valandų se­mi­na­ras „Kai­mo plėt­ros pla­nas – es­mi­niai po­ky­čiai kai­me“  vyko Anykščių rajono Kul­tū­ros centro mažojoje salėje, į kurią susirinko žem­dir­biai, sa­vi­val­dy­bės, se­niū­ni­jų spe­cia­lis­tai, žem­dir­bių sa­vi­val­dos, kai­mo ben­druo­me­nių at­sto­vai.

Že­mės ūkio  mi­nist­rė Ka­zi­mi­ra D. Pruns­kie­nė pristatydama seminarą sakė:”Šiuo metu yra pereinamasis laikotarpis, pirmieji žingsniai, pirmos malonios pasekmės, šiuo metu esame ant naujo 7 metų laikotarpio slenksčio, todėl reikia suprasti, ką mes patys galime nuspręsti apie sektoriaus gyvybingumą, nelaukiant, ką pasakys Briuselis”.

“Jau dabar,-  sakė ministrė, - galima pasidžiaugti, kad per trejus metus į kaimą investuota milijardas litų, dar 4 milijardai skirti tiesioginių išmokų”.

 Keičiasi gyventojų struktūra

 Kalbėdama apie ateinančių 7 metų laikotarpį K.D.Prunskienė trumpai apžvelgė šiandieninę žemės ūkio sektoriaus padėtį ir numatomus pokyčius. Pasak ministrės, šiuo metu žemės ūkis ir  maisto pramonė sukuria maždaug 9 procentus bendrojo vidaus produkto  (5,1 proc. žemės ūkis, 4 proc. maisto pramonė), trečdalis Lietuvos žmonių gyvena kaime, 90 procentų iš jų susiję su žemės ūkio veikla.

Ministrė sakė, kad dažnai spauda mini, kad nėra jokios kaimo vystymosi vizijos. “Taip nėra, - sakė K.D.Prunskienė, - mes negalėtume nieko daryti, jei nežinotume, ką darome. Ateityje .pagerės gyvenimo kokybė  - nepasitraudami iš kaimo, gyvenkime kaip mieste”. Tiesa, ministrė minėjo, kad gal ir išliks maždaug 15 procentų pajamų skirtumas tarp miesto ir kaimo, bet jis nėra esminis.”Gamta, švaresnis oras, grožis, galimybė pigiau šildytis, manau, šitą 15 procentų pajamų skirtumą kompensuoja”, -sakė K.D.Prunskienė.  Ministrė pastebi, kad jau dabar keičiasi gyventojų struktūra – vis daugiau gyvenančių kaime nedirba žemės ūkyje, kuriasi smulkios įmonės”.

 

Linas Bitvinskas
linas.b@anyksta.lt

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.