Sodininkų lėšomis įrengti pasenę elektros įrenginiai bus prijungti prie elektros skirstymo bendrovių tinklų naudojant Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšas. Sodininkų lėšomis įrengti pasenę elektros įrenginiai bus prijungti prie
elektros skirstymo bendrovių tinklų naudojant Europos Sąjungos (ES)
struktūrinių fondų lėšas.

Ūkio ministras Vytas Navickas išleido
įsakymą, kuriuo pakeista iki šiol galiojusi elektros įrenginių
prijungimo prie skirstomųjų tinklų tvarka sodininkų bendrijose.
Daugelyje jų dar sovietmečiu įsirengti elektros tinklai bendrijoms tapo
akmeniu po kaklu - norint juos perduoti skirstomųjų tinklų bendrovėms,
sodininkai dar turi primokėti. "Manau, tai neteisinga, todėl po
daugelio diskusijų su sodininkų bendrijų ir įvairių institucijų
atstovais radome būdą, kaip šią padėtį ištaisyti", - teigia ūkio
ministras.

Jo įsakymu pakeistos Energijos vartotojų, gamintojų
energetikos objektų (tinklų, įrenginių, sistemų) prijungimo prie
veikiančių energetikos įmonių objektų (tinklų, įrenginių, sistemų)
taisyklės. Pakeitimai numato, kad sodininkų bendrijoms priklausantys
energetikos objektai, kurie neatitinka techninių reikalavimų ir yra
įvertinti neigiama verte, jos narių pageidavimu gali būti perduoti
eksploatuoti elektros skirstymo bendrovei. Sodininkų bendrijos galės
energetikos įmonėms pateikti prašymus prijungti jų energetikos
įrenginius, o pastarosios parengs reikiamą techninę dokumentaciją ir
pateiks paraiškas ES paramai gauti bei turės rekonstruoti elektros
tinklus. Po rekonstrukcijos elektros įrenginiai bus prijungti prie
operatoriaus tinklų, o elektros vartotojai taps jų abonentais.


Taisyklės numato, kad minėti nauji vartotojai turės padengti ne 40
proc., o 20 proc. elektros tinklų rekonstrukcijos darbų kainos.


Ūkio ministerijos aiškinimu, taisyklių pakeitimas nepanaikino
galiojančios bendrai naudojamų elektros įrenginių, tarp jų ir sodininkų
bendrijų elektros tinklų, išpirkimo tvarkos. Sodininkų bendrijos, kurių
elektros įrenginiai yra vertinami teigiama verte, bei tos bendrijos,
kurios norės savo turtą sutvarkyti taip, kad jis atitiktų techninius
reikalavimus ir būtų vertinamas teigiama verte, galės toliau vykdyti
turto pirkimo-pardavimo sandorį. Taip pat nustatyta, kad iki šiol
elektros neturintiems vartotojams elektros skirstymo bendrovės turės ją
įvesti nemokamai pagal neelektrifikuotų sodybų ar kaimų elektrifikavimo
projektą, finansuojamą iš ES fondų. Neelektrifikuotos sodybos ar kaimai
yra tokios sodybos ir kaimai, kurie buvo pastatyti ir įregistruoti
registre iki 1990 m. kovo 11 d. Jų sąrašus turės sudaryti ir
patvirtinti savivaldybių tarybos.
ELTA

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.