36 Seimo narių grupė kreipėsi į Konstitucinį Teismą, prašydama ištirti, ar Seimo nutarimas dėl Valstybinės šeimos politikos koncepcijos patvirtinimo ta dalimi, kurioje įtvirtintos šeimos, darnios šeimos, išplėstinės šeimos, taip pat nepilnos šeimos sąvokos ir apibrėžimai, neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės bei Konstitucijos viršenybės principams. 36 Seimo narių grupė kreipėsi į Konstitucinį Teismą, prašydama ištirti,
ar Seimo nutarimas dėl Valstybinės šeimos politikos koncepcijos
patvirtinimo ta dalimi, kurioje įtvirtintos šeimos, darnios šeimos,
išplėstinės šeimos, taip pat nepilnos šeimos sąvokos ir apibrėžimai,
neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės bei Konstitucijos
viršenybės principams.


"Konstitucija, pripažindama šeimos, kaip konstitucinės vertybės,
statusą, akcentuodama jos saugojimą bei paramą jai, kartu pripažįsta,
jog teisė kurti bei puoselėti šeimos teisinius santykius yra kiekvieno
asmens socialinė teisė. Todėl iš pačios Konstitucijos kyla imperatyvas
įstatymų leidėjui su žmogaus teisių ir laisvių turinio apibrėžimu ar jų
įgyvendinimo garantijų įtvirtinimu susijusį teisinį reguliavimą
nustatyti tik įstatymu. Nesilaikymas teisės akto formos, kai
Konstitucija reikalauja, kad tam tikri santykiai būtų reguliuojami
įstatymu, tačiau jie yra reguliuojami poįstatyminiu aktu, gali būti
pakankamas pagrindas tokį poįstatyminį teisės aktą pripažinti
prieštaraujančiu Konstitucijai", - teigiama kreipimesi.

Pasak
kreipimąsi inicijavusios parlamentarės Marijos Aušrinės Pavilionienės,
Seimas, koncepcijoje suformulavęs šeimos, darnios šeimos, išplėstinės
šeimos, taip pat nepilnos šeimos sąvokas ir jų apibrėžimus bei Seimo
nutarimu patvirtinęs koncepciją, nesilaikė iš Konstitucijos ir
konstitucinių principų kylančio reikalavimo šeimos teisinių santykių
klausimus, kurie yra įstatymų reguliavimo dalykas, reglamentuoti
įstatymu, o ne žemesnio lygmens teisės aktu - Seimo nutarimu.


Todėl kilo pagrįsta abejonė, ar šeimos teisines sąvokas ir apibrėžimus
nutarimu patvirtinęs Seimas nepažeidė teisinės valstybės ir
Konstitucijos viršenybės principų.

Birželio 3 d. Seimas po
ilgų diskusijų priėmė nutarimą, kuriuo pritarė Valstybinei šeimos
politikos koncepcijai. Už šį dokumentą balsavo 69 Seimo nariai, prieš
buvo 6, susilaikė 24 parlamentarai.

Valstybinės šeimos
politikos tikslas yra numatyti ir vykdyti šeimą palaikančią ir
stiprinančią politiką, kurti šeimai palankią aplinką.

Per audringą koncepcijos svarstymą daugiausia nesutarimų kilo dėl šeimos sąvokos.
ELTA

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.