Prezidentas Valdas Adamkus grąžino Seimui pakartotinai svarstyti Gyventojų santaupų atkūrimo įstatymo 3, 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymą.

Šiuo 2008 metų birželio 26 dieną Seimo priimtu įstatymu pratęsiamas gyventojų santaupų atkūrimo procesas ir nustatomas naujas terminas atkuriamosioms sąskaitoms atidaryti.
Prezidentas vetavo įstatymą, kuriuo pratęsiamas gyventojų santaupų atkūrimas
Prezidentas Valdas Adamkus grąžino Seimui pakartotinai svarstyti
Gyventojų santaupų atkūrimo įstatymo 3, 5 ir 7 straipsnių pakeitimo
įstatymą.


Šiuo 2008 metų birželio 26 dieną Seimo priimtu įstatymu pratęsiamas
gyventojų santaupų atkūrimo procesas ir nustatomas naujas terminas
atkuriamosioms sąskaitoms atidaryti.

Prezidentas V. Adamkus
konstatuoja, kad rengiant šį įstatymo projektą nebuvo įvertinta, kiek
reikės laiko pasirengti įstatymo įgyvendinimui ir kiek tam reikės lėšų.


Siekdamas užtikrinti, kad būtų tinkamai pasirengta įstatymo
įgyvendinimui ir nebūtų pažeisti žmonių lūkesčiai, Lietuvos vadovas
pasiūlė numatyti įstatymo įsigaliojimo datą nuo 2009 metų sausio 1
dienos, teigiama Prezidentūros pranešime.

Prezidento nuomone,
tai leistų atsakingoms institucijoms suplanuoti įstatymo vykdymui
būtinas lėšas ir atlikti kitus reikalingus parengiamuosius darbus.


Atkurti okupacinės sovietinės valdžios nusavintus indėlius, sukauptus
Lietuvos valstybiniuose bankuose, taip pat kitas lėšas, padėtas į
indėlių sąskaitas, bei santaupas, laikytas likviduotame buvusios SSRS
Ekonominių ryšių su užsieniu banko Lietuvos skyriuje, valstybė
įsipareigojo 1997 metų birželio 5 dieną priimtu įstatymu.


Asmenims, praleidusiems įstatyme nustatytą terminą dėl nuo jų
nepriklausančių priežasčių, buvo sudaryta galimybė kreiptis į
Vyriausybės sudarytą Komisiją, nagrinėjančią gyventojų prašymus
atidaryti atkuriamąją sąskaitą praėjus įstatyme nustatytam prašymų
pateikimo terminui.
ELTA

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.