"Panevėžio rytas" pranešė, jog Leonas Alesionka antrą kadenciją bus Vyriausybės atstovu Panevežio apskrityje. Pateikiame Jums "Panevėžio ryto" publikaciją apie tai kaip ir kodėl L.Alesionka vėl tapo Vyriausybės atstovu. Valdžios saulėje šildosi nevykę lapinai

Limina KEPALAITĖSenoji komunistų ir „eldėdėpistų“ gvardija lemiamu momentu moka ir pečius suglausti, ir pasityčioti iš tų, kurie įtaria juos neskaidria veikla siekiant aukštų postų.

Balsuos tik formaliai

Šiandien
šalies Vyriausybės posėdyje vyks spektaklis, kur bus tik formaliai
balsuota dėl Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje 58 metų Leono
Alesionkos likimo.
Pagal posėdžio dienotvarkę
pirmiausia L.Alesionka bus atleistas iš pareigų, o iš karto po to – vėl
patvirtintas eiti tas pačias aukštas pareigas.
L.Alesionka
Panevėžio apskrityje yra sukėlęs skandalų ir padaręs tokių nuodėmių,
kurios, atrodytų, turėtų būti neatleidžiamos, skiriant jį kitai
kadencijai. Nepaisant to, L.Alesionka naują konkursą eiti šias pareigas
laimi ir vėl triumfuoja.
Tačiau užtenka tik
žvilgtelėti į konkurso rezultatus, ir viskas daugeliui tampa aišku:
veteranų „eldėdėpistų“ klanas yra nenugalimas, jis tiesiog klesti
raudonajame socialdemokratų žiede, lemtingu momentu palaikydamas
saviškius.

Aukštyn akivaizdžiai tempė bendražygis

Pasibaigus 4 metų Vyriausybės atstovo kadencijai, konkursas eiti šias pareigas Vyriausybėje buvo surengtas prieš pusę mėnesio.
Į
aukštas pareigas pretendavo du kandidatai: Valstybės kontrolės 3-iojo
audito departamento Panevėžyje skyriaus vedėjas Vaidotas Šukys ir
L.Alesionka.
V.Šukys – buvęs Valstybinės mokesčių
inspekcijos Panevėžyje vadovas, garsėjęs ypatinga savo srities
kompetencija, dalykiškumu ir reiklumu.
Egzaminas vyko raštu ir žodžiu. Pirmojo egzamino rezultatai buvo lygūs, o antrasis pasibaigė tik 0,4 balo L.Alesionkos naudai.
Buvusį
Vyriausybės atstovą aiškiai ištempė tik vieno komisijos nario – Vytauto
Juškaus skirtas kiek galima mažesnis balas L.Alesionkos konkurentui
V.Šukiui, o L.Alesionkai – kiek galima aukštesnis.
Tuo
metu, kai kiti keturi komisijos nariai V.Šukio žinias, pasiklausę
pretendento atsakymų, vertino 8-etu, 9-etu, 8-etu ir 8-etu, V.Juškus –
tik 1-etu. Toks balas šiaip jau skiriamas visiškam nevykėliui, maždaug
kaip mokykloje – uodegoje besivelkančiam mokiniui.
L.Alesionkos
atsakymai komisijos nariams pasirodė gerokai silpnesni: 8, 7, 8, 4. Tik
vieninteliam V.Juškui šis pretendentas pasirodė neprilygstamas –
įvertino net 9-etu.Taigi V.Juškaus vertinimas lėmė laimėjimą V.Alesionkai.

Kartu – ir medžioklėje

63
metų V.Juškus yra vienas žinomiausių žmonių Šiauliuose. Praėjusią
kadenciją jis vadovavo miestui, o sovietiniais laikais buvo didžiausios
įmonės mieste – televizorių gamyklos direktorius.V.Juškus,
kaip ir L.Alesionka, buvo Algirdo Brazausko bendražygis komunistų
partijoje, paskui – LDDP partijoje, o vėliau su kitais įsiliejo į
socialdemokratų gretas. Nepriklausomybės atgavimo pradžioje V.Juškus
vieną kadenciją dirbo Seime.
Visus partiečius
vienijo ir bendras pomėgis – medžioklė, kurioje galima aptarti ir visus
kitus su darbu bei karjera susijusius reikalus.Kadangi
šiais metais kitų susivienijusių partijų atstovų valia socialdemokratai
Šiauliuose po rinkimų buvo nustumti nuo valdžios kėdės, V.Juškus neteko
darbo. Tačiau paprastai tokią patirtį turintys piliečiai nepamirštami:
jam buvo pasiūlyta vadovauti „Marijampolės pieno konservams“. Tik
pusantro mėnesio pabuvęs gamyklos direktoriumi, V.Juškus buvo
pakviestas į dar geresnę vietą – šį rugsėjį jis įsitaisė patarėju šalia
G.Kirkilo.

Konkurso rezultatų neskundė

V.Šukys
vakar su žurnaliste aiškiai nenorėjo kalbėti savo pralaimėjimo tema.
Jis netgi bandė įrodinėti, kad konkursas buvo ne viešas ir vertinimai
neskelbtini, nors žurnalistė visą komisijos darbo protokolą rado
Vyriausybės internetiniame puslapyje.Valstybės
kontrolės atstovas Panevėžyje leido suprasti, kad jis konkurse į
aukštesnę vietą dalyvavo tik šiaip sau dėl įdomumo, pasiėmęs atostogų.
Pašnekovas nepaneigė ir tos galimybės, kad jis dalyvavo tik paprašytas
formaliai pabūti L.Alesionkos priešininku. Komisijos
nariui V.Juškui panevėžietis neturėjo jokių pretenzijų ir nė kiek
nesistebėjo, kad buvo taip jo prastai įvertintas. V.Šukiui nebuvo
įdomu, ar šis komisijos narys yra L.Alesionkos bičiulis.
„Ne, aš nenusiteikęs niekam skųstis dėl konkurso rezultatų“, – aiškino su pralaimėjimu susitaikęs valdininkas.

Bendravo, bet neprašė

L.Alesionka, atvirkščiai, tvirtino, kad buvo girdėjęs gandų, jog V.Šukys esąs kažkieno draugas.O
apie savo draugystę su V.Juškumi Vyriausybės atstovas kalbėjo
lakoniškai: taip, jie prieš keliolika metų buvę kolegos Seime, taip,
buvę ir partiečiai.„Medžioklėje mes nesusitinkame.
Panevėžyje jį sutikau ir bendravau, kai čia jis neseniai lankėsi su
Gedimino Kirkilo komanda“, – aiškino pašnekovas ir patikslino, kad
taip, V.Juškus Panevėžyje lankėsi dar truputį prieš konkursą.
Paklaustas, ar tuomet jis neprašė V.Juškaus padėti konkurse, L.Alesionka įsižeidė neva už neetišką klausimą. „Aš,
kaip venerologas, niekada paciento neklausiu intymių dalykų, todėl kad
negalima smogti žemiau juostos“, – mokė žurnalistę valdininkas.Pasakodamas apie konkursą, L.Alesionka džiaugėsi, kad būtent į V.Juškaus klausimą jis atsakė puikiai.

Praras šiek tiek pinigų

Konkurse
jis dalyvavęs labai sušlubavus sveikatai – pakilęs kraujospūdis ir
cukrus, nes sergąs cukriniu diabetu. Tokia būklė jį vedusi prie
minties, kad konkursas gali baigtis tiesiog išgriuvimu prieš komisiją.
Tačiau taip blogai neatsitikę, nors atsakymų kokybei sveikatos
sušlubavimas ir pakenkęs.„Mano pretendentą komisija įvertino kaip gerai pasikausčiusį, bet patirtis vis dėlto laimėjo“, – džiaugėsi L.Alesionka. Dėl
kadencijų kaitos L.Alesionka ne tik turėjo gerokai pasijaudinti, bet
dar ir, anot jo, kuriam laikui praras ir 15 procentų atlyginimo.
Baigdamas kadenciją valdininkas turėjo antrą kvalifikacijos kategoriją,
o dabar automatiškai vėl nukrito į trečiąją. Pastaruoju metu L.Alesionka gaudavo, kaip jis pats sakė, apie 4,5 tūkstančio litų „į rankas“. Tačiau
dėl pensijos dabar L.Alesionka jau ramus. Nors būsimą kadenciją po
ketverių metų jis baigs dar nepensinio amžiaus, bet įstatymai jau leis
jam be naujo konkurso pabaigti tuos kelis likusius mėnesius Vyriausybės
atstovo kėdėje. V.Juškus, vakar kalbėdamas su
žurnaliste, pirmiausia pasidžiaugė, kad L.Alesionka jam labai puikiai
atsakė į klausimą. O kadangi kiekvienas komisijos narys vertina tik
atsakymą į vieną – savo pateiktą klausimą, tai jis gerai ir įvertinęs,
galėjęs netgi aukščiausią balą – 10-uką skirti.

V.Šukys atsakęs prastai, tai prastai ir gavęs.

„Cha
cha cha...“ – nusikvatojo premjero patarėjas, kai žurnalistė užsiminė
apie tai, kad bičiuliams galima iš anksto susitarti, kokį klausimą
užduoti.
Toks klausimas V.Juškų esą labai prajuokinęs, nes tokių „žemų“ dalykų esą nebūna. V.Juškus teigė, kad su L.Alesionka jie tik pažįstami nuo LDDP laikų, medžioklėje kartu nebūna, o pastaruoju metu net nebendravę.

Išgarsėjo kūriniu apie lapes ir jų uodegas

L.Alesionka, kaip „Panevėžio rytas“ jau ne kartą rašė, yra išgarsėjęs savo – Vyriausybės atstovo – įdomiais žygiais.
Prieš
pusmetį L.Alesionka skandalingai užsipuolė Panevėžio apskrities
viršininkę Gemą Umbrasienę – išvadino ją gudria, bet vis tiek
įsidilginusia uodegą lape.
Tuomet valdininkas
internete išplatino savo garsiąją „operą bufą“ – kone literatūrinį
kūrinį „Apie lapes, jų uodegas ir dilgynes“.
Po
G.Umbrasienės pagrasinimo šio aukšto valdininko kėdė buvo gerokai
susvyravusi: ministras pirmininkas G.Kirkilas buvo netgi pasirašęs
raštą dėl nuobaudos – įspėjimo skyrimo L.Alesionkai.
Rietenas
valstybės tarnyboje inicijavęs L.Alesionka išvengė skaudaus kirčio vien
tik todėl, kad viešai Vyriausybės posėdyje atsiprašė G.Umbrasienės.
Po
tos istorijos kai kurie skaitytojai juokėsi iš lapino Alesionkos, kuris
lakstė dilgynėse paskui lapės uodegą, pats įsidilgino jausmų valdomą
organą ir iš gėdos nėrė į šabakštyną gydytis.

"Panevėžio rytas"

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.