1988 metais spalio 23 dieną Letuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamajame suvažiavime išrinktas Sąjūdžio Seimas. Spalio dvidešimt trečioji, ketvirtadienis - 297-oji metų diena


Savo vardadienius šiandien švenčia: Doloresa, Lolita, Odilija, Ramvyda, Ramvydas, Ramvydė, Sanginas;

rytoj: Audra, Daubara, Daubaras, Daubarė, Dauga, Daugailas, Daugė, Gilbertas, Rapolas, Švitrigailė.

Saulė šiandien tekėjo 8.04, leisis 18.01. Dienos ilgumas - 9.57.

Trečiąją delčios dieną Mėnulis teka 1.04, leidžiasi 16.10.

Saulė iš Svarstyklių pereina į Skorpiono ženklą.


Lietuva spalio 23-ąją:

1823 m. Vilniuje
Rusijos caro daliniai pradėjo nelegalios filomatų draugijos, siekusios
atkurti Lenkijos-Lietuvos valstybę, narių suėmimus.

1917 m.
Petrograde įkurtas Rusijos bolševikų partijos lietuvių sekcijos Centro
biuras, kuriame dirbo Vincas Kapsukas, Zigmas Angarietis ir Juozas
Dumša.

1925 m. iš Maskvos į Kauną pargabenti 126 iš Lietuvos
išvežti bažnyčių varpai. Vien iš Žemaičių vyskupijos į Rusiją jų buvo
išgabenta apie 800.

1969 m. įkurtas Kauno valstybinis choras.

1988 m. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamajame suvažiavime išrinktas Sąjūdžio Seimas.

1995 m. Prezidento Algirdo Brazausko vadovaujama delegacija dalyvavo Jungtinių Tautų 50-mečio minėjime Niujorke.


1999 m. Lietuvos nacionalinės filharmonijos rengiamas Vilniaus
festivalis priimtas į Europos festivalių asociacijos (EFA) tikruosius
narius.

2001 m. Lietuva ir JAV pasirašė ekstradicijos sutartį,
kuri įpareigojo vienai iš susitariančių šalių pateikus prašymą išduoti
kitai nusikaltusius asmenis, esančius jos teritorijoje, kad
nusikaltėliams būtų taikoma baudžiamoji atsakomybė arba įvykdytas
nuosprendis.

2007 m. Vilniuje, Aušros Vartų gatvėje, atidengta
memorialinė lenta kino režisieriui Raimondui Vabalui, minint 70-ąsias
garsaus kino menininko gimimo metines.
ELTA

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.