RajonoTaryba tvirtins Anykščių rajono kultūros vertybių tvarkymo bei išsaugojimo darbų programą 2008 – 2010 metams. Vien tik kitais metais pagal programą reikėtų 593 tūkst.Lt savivaldybės biudžeto lėšų.

RajonoTaryba tvirtins  Anykščių rajono kultūros vertybių tvarkymo bei išsaugojimo darbų programą 2008 – 2010 metams. Vien tik kitais metais pagal programą reikėtų 593 tūkst.Lt savivaldybės biudžeto lėšų.

Paskelbus Anykščius kurortine teritorija, ypač aktuali kultūrinio turizmo problema. Reikia, kad apleisti paminklai būtų išsaugoti ir taptų kultūrinio turizmo objektais.

Anykščių senamiestyje numatoma keisti namų stogų ir perdangų konstrukcijas, jas apskardinti, sutvarkyti fasadus, restauruoti medinius namus, regeneruoti viešąsias erdves. Tam reikėtų apie 9 mln.Lt.

R. Žirgulevičiaus vėjo malūno Didžiuliškių kaime sutvarkymui reikėtų 100 tūkst.Lt, Okuličiūtės dvareliui – 35 tūkst.Lt, buvusios mokyklos pastatui (Anykščiai, J. Biliūno g. 53) – 250 tūkst.Lt,  namo – muziejaus Niūronių kaime stogo perdengimui nendrėmis – 30 tūkst.Lt, paminklo K. Sirvydui restauravimo ir tvarkymo darbai Sirvydų kaime – 100 tūkst.Lt, Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios remonto tęstinumo darbams – 50 tūkst.Lt, Piliakalnio Levaniškių kaime duobių išlyginimui, pamatų demontavimui – 20 tūkst.Lt, tvorų ir kapaviečių tvarkymo darbams – 100 tūkst.Lt, sodybai – muziejui Griežionėlių kaime – 100 tūkst.Lt, Smėlynės buvusio dvaro sodybos priešavariniams darbams – 25 tūkst.Lt, kultūros paveldo objektųš pritaikymo turizmo reikmėms galimybių studijos parengimui – 120 tūkst.Lt, kitiems smulkesniems objektams – nuo kelių iki 10 tūkst.Lt...

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.