Nuo lapkričio 21 dienos 6-iais mėnesiais pailgintas motinystės socialinio draudimo pašalpos mokėjimo laikotarpis – nuo 1,5 iki 2 metų. Iki vaikas sukaks 2 metukų, bus mokami 85 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio motinystės (tėvystės) pašalpa.

Nuo lapkričio 21 dienos 6-iais mėnesiais pailgintas
motinystės socialinio draudimo pašalpos mokėjimo laikotarpis – nuo 1,5 iki 2
metų. Iki vaikas sukaks 2 metukų, bus mokami 85 proc. kompensuojamojo uždarbio
dydžio motinystės (tėvystės) pašalpa.


Tėvams, gaunantiems motinystės (tėvystės) socialinio
draudimo pašalpą, gimus kitam vaikui, 
suteikta teisė kartu su šia pašalpa vėl gauti motinystės (tėvystės)
socialinio draudimo pašalpą. 

Lietuvos Respublikos Seimas taip pat padidino amžiaus ribą
(nuo 24 iki 26 metų) , kurio dar nesulaukę apdraustieji įgytų teisę į ligos,
motinystės, tėvystės socialinio draudimo pašalpas. Tai liečia asmenis, kurie
iki ligos ar motinystės socialinio draudimo stažo neįgijo dėl to, kad mokėsi.

ANYKŠTA

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.