Sausra gandrus verčia neauginti vaikų - gandrų jaunikliai mėtomi iš lizdų. Net ir tada, kai gandriukai sukeliami į lizdą, gandrai tučtuojau mažylius vėl išmeta. Išmeta ne visus, o atsikrato tik vienu ar dviem. Senoliai tvirtina, kad blogas ženklas, jei gandrai mėto vaikus: sausra garantuota. Sausra gandrus verčia neauginti vaikų - gandrų jaunikliai mėtomi iš
lizdų. Net ir tada, kai gandriukai sukeliami į lizdą, gandrai tučtuojau
mažylius vėl išmeta. Išmeta ne visus, o atsikrato tik vienu ar dviem.
Senoliai tvirtina, kad blogas ženklas, jei gandrai mėto vaikus: sausra
garantuota.


Gamtosaugininkai taip pat linkę manyti, kad gandrai
jauniklius iš lizdų išmeta tada, kai trūksta maisto. Pasak jų, vasara
karšta ir visa gyvastis, kuria minta gandrai, išsislapstė.

Sinoptikai pranašauja, kad sausra tęsis iki savaitgalio.
Praėjusį sekmadienį "Panevėžio balso" fotokorespondentas užfiksavo
vasaros pradžiai nebūdingą vaizdą - besibūriuojančius gandrus. Pasak
Panevėžio gamtos mokyklos direktorės Reginos Kliminskienės, kad pačioje
vasaros pradžioje jie būriuotųsi - retas reiškinys.

"Paprastai gandrai į vadinamuosius gandrų susirinkimus
renkasi prieš išskrisdami - liepos pabaigoje", - sakė mokyklos vadovė.
Ji paaiškino, kad nėra naujiena, jog gandrai iš lizdų mėto jauniklius,
- taip jie elgiasi visada, kai trūksta maisto.

Tą patvirtino ir kita Gamtos mokyklos darbuotoja Jurgita
Einorytė, tačiau pridūrė: "Gali būti, kad gandrai jauniklius mėto ne
vien dėl sausros, tačiau ir dėl blogėjančių ekologinių sąlygų." Pasak
jos, gandrai - tėvas ir mama - lizde savo jauniklius maitina apie du
mėnesius, kol paukščiai sutvirtėja ir gali palikti gimtąjį lizdą.
ELTA

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.