Lietuvoje didinamos valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos ir einamųjų metų draudžiamosios pajamos. Lietuvoje didinamos valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos ir einamųjų metų draudžiamosios pajamos.

Padidintos "Sodros" pensijos bus pradėtos mokėti rugpjūtį, o padidintos šalpos pensijos bei tikslinės kompensacijos - rugsėjį.

Bazinės pensijos ir draudžiamųjų pajamų padidinimui iš "Sodros" ir valstybės biudžetų šiemet reikės beveik 345 mln. litų.

Vyriausybės posėdyje trečiadienį nutarta nuo šių metų rugpjūčio 1 d. bazinę pensiją padidinti 44 litais, o draudžiamąsias pajamas - 74 litais. Paskutinį kartą bazinė pensija 50 litų bei draudžiamosios pajamos 58 litais buvo padidintos nuo šių metų sausio 1 d.

Nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. dėl bazinės pensijos padidinimo vidutiniškai visos "Sodros" pensijos (išskyrus našlių) padidės apie 10 procentų. Tai palies maždaug apie 870 tūkst. žmonių. "Sodros" senatvės pensijos, turint būtinąjį stažą, padidės 48,40 Lt.

Taip pat padidės "Sodros" netekto darbingumo (invalidumo) pensijos atitinkamai pagal asmeniui nustatytą darbingumo lygį (invalidumo grupę) bei įvairios tikslinės kompensacijos: neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (visiška negalia), mokamos slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos padidės 110 litų (nuo 790 iki 900 litų), o neįgaliems asmenims, netekusiems 75-100 proc. darbingumo, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, mokamos priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos padidės 44 litais (nuo 316 iki 360 litų). Asmenims, netekusiems 60-70 proc. darbingumo, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, mokamos tikslinės kompensacijos padidės 22 litais (nuo 158 iki 180 litų).

Dėl bazinės pensijos padidinimo didės ir už stažo metus mokamas priedas, nuo praėjusių metų liepos skiriamas tiems pensininkams, kurie turi didesnį nei 30 metų stažą. Už kiekvienus pilnus stažo metus, viršijančius 30 metų stažą, skiriama 3 proc. bazinės pensijos. Tad padidėjus bazinei pensijai, už kiekvienus metus priemoka padidės iki 10,80 lito.

"Sodros" dalinės senatvės ir netekto darbingumo (invalidumo) pensijos, paskirtos neturint būtinojo stažo, dėl bazinės pensijos ir draudžiamųjų pajamų padidinimo didės priklausomai nuo žmogaus įgyto stažo ir iki pensijos paskyrimo turėto uždarbio, nuo kurio buvo skaičiuojamos ir mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Taip pat nuo 2008 m. rugpjūčio 1 dienos nustatytas maksimalios neperskaičiuotos pensijos dydis - 782 litai. Maksimali neperskaičiuota pensija padidės 13,9 proc., arba 95 litais (nuo 687 iki 782 litų). Patvirtinus naują šios pensijos dydį, šiems neperskaičiuotų pensijų gavėjams gaunamos neperskaičiuotos pensijos dydis taip pat padidės.
ELTA

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.