Muzikos mokyklos direktorė Kristina Vičinienė teigė, jog tėvai, kurių du ar daugiau vaikų lanko muzikos mokyklą,  pasirengę mokesčiais užlopyti nepakankamai savivaldybės finansuojamos įstaigos biudžeto skyles.
Tik vieną mėnesį šeimos, kurių du ir daugiau vaikų vienu metu lankė Anykščių muzikos ir Dailės mokyklas, nemokėjo 25 Lt mokesčio už vaikų papildomą ugdymą. Spalio 25 dieną rajono Taryba ankstesnį savo sprendimą panaikino, nes, kaip politikams sakė Muzikos mokyklos direktorė Kristina Vičinienė, minėtos mokyklos praras dalį pajamų, todėl tėvai linkę mokėti minėtą mokestį.
Tuo tarpu Kūno kultūros ir sporto centre minėta lengvata liks: šią ugdymo įstaigą lankantys du ir daugiau vaikų iš vienos šeimos nemokės 5 Lt mėnesinio mokesčio.

Tik vieną mėnesį šeimos, kurių du ir daugiau vaikų vienu metu lankė Anykščių muzikos ir Dailės mokyklas, nemokėjo 25 Lt mokesčio už vaikų papildomą ugdymą. Spalio 25 dieną rajono Taryba ankstesnį savo sprendimą panaikino, nes, kaip politikams sakė Muzikos mokyklos direktorė Kristina Vičinienė, minėtos mokyklos praras dalį pajamų, todėl tėvai linkę mokėti minėtą mokestį.

Tuo tarpu Kūno kultūros ir sporto centre minėta lengvata liks: šią ugdymo įstaigą lankantys du ir daugiau vaikų iš vienos šeimos nemokės 5 Lt mėnesinio mokesčio.

Prašydami keisti rugsėjo mėnesio rajono Tarybos sprendimą dėl mokinių papildomo ugdymo mokesčių, Švietimo skyriaus specialistai deputatams pateikė informaciją apie minėtų įstaigų patiriamus finansinius nuostolius. Muzikos mokykloje lengvata buvo taikoma 64 vaikams ir dėl to prarandama 14400 Lt (20,4 proc.) pajamų, Dailės mokykloje – 22 vaikams ir 4950 Lt (9,2 proc.), sporto centre – 35 vaikams ir 1575 Lt (7,2 proc.) pajamų. Teigiama, kad muzikos ir dailės mokyklas lankančių vaikų, kuriems pritaikytos minėtos lengvatos, nėra remtinos.

Rajono Tarybos posėdyje dalyvavusi Muzikos mokyklos direktorė K. Vičinienė sakė, jog „savivaldybė kokybiškai nefinansuoja mokyklos, todėl tėvai sutinka mokėti“.

Konservatorius gydytojas Rolandas Jurkėnas retoriškai klausė: „Kur mūsų mąstysena ir logika, jei po mėnesio naikiname priimtą sprendimą?“ Kitas konservatorius meras Sigutis Obelevičius davė pylos dokumentus rajono Tarybai ruošiančiai savivaldybės administracijai: „Reikėtų neišmetinėti neparuoštų projektų. Aš ir pats balsavau už jį. Dabar būsim nepopuliarūs, kad suvedžiosime vaikus“.

Pasisakiusiųjų kalbas reziumavo opozicijos lyderis, liberalcentristas eksmeras Alvydas Gervinskas: „Tėvai nustebę, kodėl nemoka, jei nori mokėti“.

Tuo tarpu Darbo partijos atstovas rajono Taryboje, Sporto centro treneris Algirdas Ananka prašė minėtos ugdymo įstaigos mokiniams taikyti 5 Lt nuolaidą, nes „sumažės vaikų domėjimasis sportu“...

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.