2008 metais tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus skirta apie 824 mln. litų, o visoms Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonėms įgyvendinti iš viso numatyta apie 7,7 mlrd. litų. 2008 metais tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių
plotus skirta apie 824 mln. litų, o visoms Lietuvos kaimo plėtros
2007-2013 metų programos priemonėms įgyvendinti iš viso numatyta apie
7,7 mlrd. litų.


Šiemet ūkininkai tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenas ir
pasėlius bei kelias kitas kaimo plėtros priemones Nacionalinei mokėjimo
agentūrai (NMA) pateikė apie 183 tūkst. paraiškų.

Nors,
palyginti su praėjusiais metais, šiemet pateiktų paraiškų skaičius šiek
tiek sumažėjo, tačiau bendras deklaruotas žemės ūkio naudmenų ir
pasėlių plotas išliko panašus: šiais metais žemdirbiai deklaravo apie
2,59 mln., pernai - 2,6 mln. hektarų.

Pasak NMA ryšių su
visuomene skyriaus atstovo, pildydami vieną bendrą paraišką ūkininkai
galėjo deklaruoti savo žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, taip pat
prašyti paramos pagal KPP priemones "Agrarinės aplinkosaugos išmokos",
"Išmokos ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus
kalnuotas vietoves", "Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB
susijusios išmokos", "Natura 2000 išmokos". Teikiant bendrą paraišką,
buvo galima prašyti išmokų ir už energetinius augalus bei valstybės ir
savivaldybių įsteigtas saugomas teritorijas.

Preliminariais
duomenimis, pagal KPP priemonę "Agrarinės aplinkosaugos išmokos" paramą
gauti šiais metais pretenduoja daugiau kaip 8 tūkst. žemdirbių.
Praėjusiais metais pagal šią priemonę buvo pateikta kiek daugiau nei 3
tūkst. paraiškų.

Paramą pagal priemonę "Išmokos
ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas
vietoves" šiais metais gauti panoro per 93 tūkst. žemdirbių,
ūkininkaujančių žemės ūkio veiklai nepalankiose vietovėse.


Dėl paramos pagal priemones "Natura 2000 išmokos ir su direktyva
2000/60/EB susijusios išmokos" ir "Natura 2000 išmokos" kreipėsi per
1,2 tūkst. žemdirbių. Parama pagal šias priemones skirta saugoti
laukiniams paukščiams ir kitai gyvūnijai bei augalijai.
ELTA

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.