Rajono taryba kreipėsi į Seimą ir Vyriausybę, prašydama išbraukti Anykštos upę iš vertingų upių sąrašų ir priimti įstatymų pataisas, kurios leistų saugomose teritorijose įsigyti žemės sklypus komercinei veiklai ir juose statyti naujus pastatus.

Rajono taryba kreipėsi į Seimą ir Vyriausybę, prašydama išbraukti Anykštos upę iš vertingų upių sąrašų ir priimti įstatymų pataisas, kurios leistų saugomose teritorijose įsigyti žemės sklypus komercinei veiklai ir juose statyti naujus pastatus. .

Abiejuose raštuose akcentuojama, jog LR Bendrajame plane Anykščiai pažymėti kaip didelio potencialo reakreacinė teritorija, valstybės kultūros paveldo reprezentacinis centras. Šiuo metu yra rengiamas Anykščių rajono Bendrasis planas, kuriame yra numatyta ir reakreacinės infrastruktūros plėtra.

Anykščiams 1992 metais buvo suteiktas saugomos teritorijos statusas, įsteigtas Anykščių regioninis parkas, senamiesčio urbanistinis draustinis.

Šiandien Anykščiai jau turi kurortinės vietovės statusą, kuris įpareigoja visus anykštėnus siekti aukštos gyvenamosios ir reakreacinės aplinkos kokybės...

Dėl to prašoma Anykštos upę išbraukti iš ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių sąrašo, kadangi dabar galiojantis vandens įstatymas draudžia ant Anykštos upės statyti užtvankas.

Savivaldybės administracija norėtų atstatyti jau griūvančią užtvanką, kuri taptų Kalitos kalno turizmo ir pramogų plėtros objektu...

Norėdama pritraukti į Anykščius kuo daugiau investicijų, rajono Taryba prašo šalies valdžios iš Anykščių regioninio parko išbraukti Anykščių mieste sovietiniais laikais statytų kvartalų teritorijas, kuriose būtų galima plėsti turizmo ir reakreacinę infrastruktūrą.

Rajono politikai pažymi, kad Saugomų teritorijų įstatymas draudžia naujas statybas miške. Kaip pavyzdys pateikiamas dabar besikuriantis SPA centras buvusių poilsio namų „Anykščių šilelis“ vietoje – šiandien naujoms statyboms minėtame sklype nebūtų jokių galimybių, jeigu milijonus investuoti pasiryžęs verslininkas Valdas Trinkūnas nebūtų pasirūpinęs įvairiais leidimais iš anksto.

Taip pat ir Puntuko akmuo, gamtos ir kultūros paveldo vertybė, yra miškų ūkio paskirties žemėje. Aplinka ten nepritaikyta turiningai reakreacijai, nėra maitinimo, turistinio inventoriaus nuomos paslaugų, tam reikalingi statiniai. Tačiau šiandien galiojantys įstatymai ir kiti dokumentai neleidžia gražiausių Anykščių krašto vietų pritaikyti visuomenės lankymui su normaliai įrengta turizmo infrastruktūra.

Kreipimuose rajono Taryba akcentuoja, kad vadovaujantis galiojančiais įstatymais, saugomoje teritorijoje įsigyti sklypus komercinei ir kitai paskirčiai nėra galimybių. Tai stabdo investicijas, nes neturint nuosavybės teisės į žemės sklypą, netgi negalima kai kurių Europos Sąjungos fondų parama...

Arvydas LINGAITIS
arvydas.l@anyksta.lt

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.