2007-07-27

Pasirašė sutartį

Rajono meras Sigitas Obelevičius ir Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas Antanas Tyla apsikeitė pasirašytomis bendradarbiavimo sutartimis
Penktojo pasaulio anykštėnų suvažiavimo ir miesto šventės proga Anykščių rajono savivaldybės ir Pasaulio anykštėnų bendrija, siekdamos tobulinti ryšius ir turėdamos bendrą ateities viziją, pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Sutartį pasirašė meras Sigitas Obelevičius ir Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas Antanas Tyla.

Sutartimi rajono Taryba įsipareigojo remti bendrijos projektus, Anykščių vardo garsinimo programas, priimti bendrijos iniciatyvas; sudaryti sąlygas surengti Anykščiuose Vilniaus (kitąmet) ir Kauno (2009 metais) anykštėnų mokslo, meno ir verslo dienas. Rajonas įsipareigojo padėti bendrijai Anykščiuose įkurti Pasaulio anykštėnų namus – informacijos, kultūros ir meno centrą su dailės galerija; parengti naujosios emigracijos anykštėnų ryšių su gimtine išsaugojimo programą.

Savivaldybės Taryba taip pat pasižadėjo sukviesti Pasaulio anykštėnų ir įvairių institucijų atstovų forumą kurortinių Anykščių įvaizdžio koncepcijai parengti bei globoti Karaliaus Mindaugo ąžuolyną.

Šalys sutarė, kad pasirašius sutartį finansinių įsipareigojimų nei vieniems, nei kitiems neatsiras.

ANYKŠTA

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.