Išnuomota neužstatyta žemė nėra kliūtis atkurti į ją nuosavybės teises - tokią išvadą paskelbė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Ir konstatavo, jog laisvas (neužstatytas) žemės sklypas, išnuomotas trečiajam suinteresuotajam asmeniui, nėra priskiriamas valstybės išperkamai žemei.  

Anot bylą nagrinėjusios LVAT teisėjų kolegijos, aplinkybė, jog žemės sklypas yra išnuomotas uždarajai akcinei bendrovei, kuriuos ketinimai išnuomotame žemės sklype komerciniais tikslais statyti individualius gyvenamuosius namus, negali būti pagal įstatymą priežastimi priskirti tokį žemės sklypą valstybės išperkamai žemei.

Toks žemės sklypas yra laisvas (neužstatytas), jam nėra konkretaus visuomenės poreikio, todėl į šį sklypą pretendentams gali būti atkurtos nuosavybės teisės į žemę natūra.

Tai, kad žemė yra išnuomota, nėra įstatymo nustatyta kliūtis, dėl kurios nuosavybės teisės į žemę natūra negalėtų būti atkurtos.

Ar žemė turi būti grąžinama natūra, ar valstybės išperkama, lemia ne detalaus plano buvimas ar jo nebuvimas, o tai, ar yra pagrįstas visuomenės poreikis tai konkrečiai žemei, ir ar žemė yra laisva. Konstatavus, kad žemės sklypui konkretaus  visuomenės poreikio nėra ir kad šis žemės sklypas yra neužstatytas, savivaldos institucijų priimti sprendimai negali kliudyti vykdyti nuosavybės teisių į žemę atkūrimo proceso.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas tai pat konstatavo, jog „laisva (neužstatyta) žemė“ yra tokia žemė, kurioje nėra atitinkamos paskirties objektų, esančių kliūtimi tokią žemę pripažinti laisva (neužstatyta).

LVAT pabrėžė, kad ne kiekvienas objektas esantis prašomame suformuoti žemės sklype paneigia teisę į jos atkūrimą. Tai sprendžiama individualiai. Žemės sklypas gali būti laikomas užstatytu, jeigu jame yra statinio sąvoką atitinkantis nekilnojamasis daiktas, kurio eksploatacijai žemės sklypas ir yra naudojamas.

Šie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami. Nutartys yra skelbiamos Vyriausiojo administracinio teismo internetinėje svetainėje http://www.lvat.lt

-ANYKŠTA

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.