Valstybė ketina remti nacionalinių, regioninių ir vietinių laikraščių pristatymo prenumeratoriams paslaugų teikimą. Valstybė ketina remti nacionalinių, regioninių ir vietinių laikraščių pristatymo prenumeratoriams paslaugų teikimą.


Tai numato pirmadienį Seimo priimtos Visuomenės informavimo įstatymo
pataisos. Už jas balsavo 70 Seimo narių, prieš buvo 1, susilaikė 5
parlamentarai.

Valstybės finansinė parama bus skiriama
laikraščių pristatymo paslaugų teikėjams jų patirtoms pristatymo
išlaidoms iš dalies atlyginti ir teikiama Vyriausybės ar jos įgaliotos
institucijos nustatyta tvarka.

Įstatymas numato, kad
laikraščių pristatymo paslaugų teikėjams gali būti kompensuojama iki 30
procentų laikraščių pristatymo patirtų išlaidų. Valstybės finansinė
parama laikraščių pristatymo paslaugoms teikti konkurso tvarka bus
skiriama per fondą. Fondas konkurso būdu privalės parinkti laikraščių
pristatymo paslaugų teikėjus ir skirti fondo lėšas jų patirtoms
laikraščių pristatymo išlaidoms iš dalies atlyginti.

Dabar
laikraščių ir žurnalų prenumeratą į kaimo gyvenamąsias vietoves
pristato tik "Lietuvos paštas". Parlamentarų teigimu, tokių paslaugų
teikimas "Lietuvos paštui" yra nuostolingas: tarifai nėra pagrįsti šių
paslaugų sąnaudomis, taip pat privaloma dirbti ir šeštadieniais dėl
periodinių leidinių pristatymo prenumeratoriams.

Įstatymo
pataisų rengimą paskatino Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių
leidėjų asociacijos kreipimasis, kuriuo prašoma atsižvelgti į
visuomenės interesą ir prenumeratos pristatymo išlaidas kompensuoti iš
valstybės biudžeto.
ELTA

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.