Paprastai nesėkmingai lietuvių kalbos egzaminus laikantys poetų krašto abiturientai ir šiemet išliko ištikimi tradicijai. Lietuvių kalbos testo valstybinio egzamino neišlaikė 19,7 proc. abiturientų. Tiesa ir šalyje šio egzamino neišlaikė daug moksleivių – 16,2 proc. Kita vertus, tik už lietuvių kalbos testą anykštėnai gavo šimtukus.

Šimtukus už lietuvių kalbos testo valstybinį egzaminą gavo J.Biliūno gimnazijos abiturientai Julius Kontrimavičius, Indrė Audenytė ir Lina Orlova. J.Orlovą lietuvių kalbos mokė Gitana Bužinskienė, o kitų dviejų „šimtukininkų“ mokytoja - Virginija Žalatkovienė.


A.Baranausko vidurinėje mokykloje testą geriausiai išlaikė Sigita Kairytė (99 balai), A.Vienuolio gimnazijoje – Karolina Simanavičiūtė ir Paulius Striukas (po 90 balų), Kavarsko vidurinėje – Edita Maneikaitė ir Lina Rušėnaitė (po 83 balus), Svėdasų gimnazijoje – Eglė Vanagaitė (91 balas), Troškūnų mokykloje – Lina Bilaišytė (71 balas).


J.Biliūno gimnazija išsiskyrė ne tik „šimtukininkais“, dar 39 moksleiviai ( 52,7 proc. šį egzaminą laikiusiųjų) gavo 50 balų ir aukštesnius įvertinimus.


Daug prasčiau per lietuvių kalbos testo egzaminą sekėsi A.Vienuolio gimnazistams. Net 26 proc. laikiusių, šio egzamino neišlaikė, o per 50 balų surinko tik 26 proc  "vienuoliečių“.


Istorijos valstybinio egzamino neišlaikė 19 anykštėnų arba 13,2 proc. laikiusiųjų. Lietuvoje neišlaikė 10,2 proc. abiturientų. Beveik pusė istorijos egzamino neišlaikiusių anykštėnų – Svėdasų gimnazijos abiturientai. Šis egzaminas visiška nesėkme baigėsi 8 svėdasiškiam (laikė 16).


I.Audenytė už istorijos egzaminą gavo 99, kitas J.Biliūno gimnazistas Deividas Mikalajūnas - 98 balus. Iš A.Baranausko vidurinės mokyklos abiturientų istorijos egzaminą sėkmingiausiai laikė Sigita Kairytė ir Rita Nikiforavičiūtė (po 89 balus), iš A.Vienuolio gimnazijos – Aurimas Gervinskas (89 balai) ir Paulius Striukas (88 balai), iš Kavarsko vidurinės abiturientų – Sandra Baranauskaitė (79 balai), iš Svėdasų gimnazijos – Eglė Vanagaitė (85 balai), iš Troškūnų vidurinės – Deividas Kanaporis (74 balai).


Valstybinio anglų kalbos egzamino neišlaikė 8 anykštėnai (7 proc. nuo laikiusiųjų). Pagal šį rodiklį anykštėnai pasirodė geriau nei šalies vidurkis. Lietuvoje anglų kalbos egzamino neišlaikė 9 proc. abiturientų.  A.Vienuolio gimnazistas A.Gervinskas surinko 92, J.Biliūno gimnazijos moksleivės I.Audenytė ir Marija Pileckytė – po 93 balus. Iš A.Baranausko vidurinės mokyklos abiturientų geriausiai sekėsi Mariui Žilinskui (76 balai), iš Kavarsko vidurinės – Agnei Gražytei (76 balai),  iš Svėdasų gimnazijos – Gediminui Zabulioniui (54 balai), iš Troškūnų vidurinės – Linai Bilaišytei (58 balai).

 

Vidmantas Šmigelskas
vidmantas.s@anyksta.lt

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.