Į Seimo kontrolierių įstaigos akiratį šį pavasarį  pateko Debeikių seniūnijoje veikiantys Aknystos socialinės globos namai bei jų filialai. Patikrinimo metu kontrolieriai užfiksavo sukrečiančius vaizdus: globotiniai yra rakinami, ribojamas jų judėjimas, nesudaromos galimybės pasinaudoti tualetu.

 

Rakinami. Valgo ir tuštinasi tame pačiame kambaryje

Daugiau nei 30 lapų užimančioje Seimo kontrolierių ataskaitoje rašoma, kad Aknystos socialinės globos namų intensyvaus stebėjimo kambaryje žmonės paliekami užrakinti, jiems nėra sudaromos sąlygos pasinaudoti tualetu, todėl darbuotojai, prieš užrakindami gyventoją šiame kambaryje, čia pastato dubenį, skirtą šlapintis.
Intensyvaus stebėjimo kambaryje laikomi gyventojai neišleidžiami valgyti į bendrąsias erdves, todėl yra priversti tame pačiame kambaryje ir valgyti, ir tuštintis.
Aknystos filialo pirmajame korpuse du globojami žmonės laikomi užrakinti savo gyvenamuosiuose kambariuose. Šiems gyventojams neužtikrinama galimybė reguliariai išeiti į lauką. Darbuotojai kontrolieriams aiškino, kad gyventojams yra praveriamas kambario langas. Kontrolierių vizitų metu šiuose kambariuose tvyrojo smarvė.
Aknystos filialo antrojo korpuso gyventojai korpuse nuolat rakinami, todėl neturi galimybių laisvai bei nevaržomai judėti globos namų viduje. Šiame filiale yra ir daugiau žmonių judėjimo laisvę varžančių skyrių, gyventojai iš jų gali išeiti tik su darbuotojų pagalba.
Seimo kontrolierių įstaigos ataskaitoje rašoma, kad toks nuolatinis rakinimas kambariuose prieštarauja tarptautiniams žmogaus teisių standartams, nes tai nėra proporcinga priemonė užtikrinti asmens priežiūrą, saugumą ir gali prilygti pagal tarptautinę teisę draudžiamam žmogaus orumą žeminančiam elgesiui.

Trūksta privatumo

Kai kuriuose filialuose nesudarytos galimybės užtikrinti žmonių privatumą, nes šių filialų patalpose nėra širmų. Aknystos filiale yra mobili širma, tačiau patikrinimo metu ji buvo laikoma laiptinėje.
Darbuotojai aiškino, kad  ji nėra dažnai naudojama, nes net tuose kambariuose, kuriuose gyvena visiškai nesavarankiški gyventojai ir nėra pakankamai užuolaidų, kurios turėtų atstoti širmas, gyventojų prausimo, sauskelnių keitimo ir kitų procedūrų metu, nėra poreikio jos naudoti.

Rado tramdomųjų diržų

Seimo kontrolierių įstaigos ataskaitoje nurodoma, kad Aknystos filiale buvo rasta specialių apsaugos diržų, skirtų saugiai suvaržyti neramaus, sujaudinto asmens liemenį ir galūnes.
Darbuotojai Seimo kontrolierius tikino, kad jie  neprisimenantys, kad šie diržai būtų buvę naudojami, tačiau fiksavimo diržai buvo akivaizdžiai nusidėvėję, apiplyšę, kai kurie iš jų buvo apdegę, išsilydę.

Personalas atsitvėręs

Seimo kontrolierių įstaigos specialistai nurodė, kad  globos namuose daug dalykų nepritaikyta žmonėms su negalia.
Žmonės, kurie patys negeba išvažiuoti į lauką, į jį  ir nebuvo vežami. Aknystos filiale įsikūręs administracinis padalinys visada užrakintas, todėl gyventojai į administraciją gali kreiptis tik telefonu. Tiesiogiai kreiptis ir į vyriausiąjį socialinį darbuotoją, bendruomenės slaugytoją ar vyriausiąjį slaugos administratorių galimybių jie neturi, nes personalas visuomet atsitvėręs užrakintomis durimis.

Slaugytojos dirbo viršvalandžius

Aknystos socialinės globos namų veiklą taip pat vertino Darbo inspekcijos Panevėžio teritorinio skyriaus pareigūnai. Jie nustatė, kad  darbuotojai dirba daugiau nei galima teisės aktų nustatyta tvarka.
Nustatyta, kad dvi bendrosios praktikos slaugytojos gegužės mėnesį per septynių paeiliui einančių dienų laikotarpį faktiškai dirbo po 80 valandų, nors darbo laikas negali būti ilgesnis kaip 60 valandų per kiekvieną septynių dienų laikotarpį.

Kontrolierių išvados nepalankios

Apibendrindami patikrinimo metu nustatytus pažeidimus, Seimo kontrolieriai konstatavo, kad „Aknystos filiale yra gyventojų, kurie jų gyvenamuosiuose kambariuose rakinami nuolat, taip pat Globos namų gyventojų judėjimas už įstaigos ribų yra varžomas dėl šalyje galiojančios ekstremaliosios situacijos, nors aktualūs teisės aktai tokių priemonių nenumato, todėl Seimo kontrolierius prieina prie išvados, kad Globos namuose gyventojų judėjimo laisvė varžoma nepagrįstai”.
Be kita ko, Seimo kontrolierių išvadose nurodoma, kad „aplankytoje globos įstaigoje nėra užtikrinamas aplinkos ir informacijos pritaikymas asmenims su negalia”, „Globos namuose netinkamai vykdoma pareiga kiekvienam gyventojui užtikrinti naudojimąsi teisės aktuose įtvirtinta teise į privatumą”, „Globos namų gyventojams nėra sudaromos galimybės pateikti savo nuomonę dėl valgiaraščių sudarymo, ne visuose Globos namų filialuose sudaromos sąlygos savarankiškai gamintis maistą,  valgio metu nėra duodami visi stalo įrankiai, daugumos globotinių gyvenamoji aplinka nėra artima namų aplinkai”.
Seimo kontrolieriai taip pat atkreipė dėmesį, kad „su gyventojais sudaromose sutartyse nenurodoma, kad Globos namai įsipareigoja gyventojams teikti kokybiškas užimtumo paslaugas”, „Globos namuose neužtikrinamas kokybiškų psichikos sveikatos priežiūros  paslaugų teikimas”.
Baudą užsidirbo per
pandemiją

Aknystos socialinės globos namų direktorius Arūnas Kiaušas „Anykštai” prisipažino, kad po Seimo kontrolierių patikrinimo jis buvo nubaustas.
„Mane nubaudė už tai, kad dvi slaugytojos karantino metu dirbo viršvalandžius, nes visos kitos slaugytojos karantinavosi. Jos dirbo kelias paras iš eilės. Tai buvo darbo režimo pažeidimas. Tačiau aš neturėjau ką daryti, nes daugiau darbuotojų neliko”, - teisinosi A.Kiaušas.

Nieko bloga neįžvelgia

Prakalbus apie Seimo kontrolierių ataskaitoje išvardytas kitas negeroves, A.Kiaušas dėstė, kodėl kai kurie globos namų gyventojai yra rakinami: „Žiaurių gyvenimo sąlygų Aknystos socialinės globos namuose nebuvo. Buvo parašyta, kad pora mūsų globotinių yra uždaryti. Bet tai ne Skemų socialinės globos namai, nemaišykite. Yra žmonės be nieko, be grotų vežiojami. Jiems užkliuvo, kad žmonės prirakinti. Tas dalykas, taip. Mes dabar su Seimo kontrole bendradarbiaujame, ieškome sprendimo būdų, kaip tai  išspręsti. Tai yra neadekvatūs, labai sunkūs žmonės, o jų paleisti negali, nes jie nežino, kur eina ir ką daro. Mes bijome dėl jų gyvybės ir sveikatos.”
Pasiteiravus, ar, jo akimis, normalu, kad tose pačiose patalpose globotiniai ir valgo, ir atlieka gamtinius reikalus, A.Kiaušas sakė: „Matot, kai ligoninėje yra „antytė“, padėta po lova, kažkaip tai neužkliūna. Aš tą patį ir Seimo kontrolieriams aiškinau. O čia padėta dėl to, kad jei žmonės netyčia nespėtų nubėgti į tualetą. Nesurūdiję kibirai, viskas tvarkoje, ir žmonės jais naudojasi.”

Dalį globotinių norėtų išvežti į psichiatrinę ligoninę

Aknystos socialinės globos namų direktorius A.Kiaušas aiškino, kad kai kurie globotiniai jo vadovaujamuose globos namuose neturėtų gyventi.
„Jie turėtų būti psichiatrinėse ligoninėse. Atvažiuokite - parodysiu”, - kvietė direktorius ( pokalbis su A.Kiaušu vyko gruodžio pradžioje, kai Aknystos socialinės globos namuose dar nebuvo įsisiautėjęs koronavirusas, - red.pastaba).
Aknystos socialinės globos namų direktorius A.Kiaušas apgailestavo, kad Seimo kontrolieriai dėl nustatytų pažeidimų „neleidžia ginčytis”.
„Jie kontrolieriai. Su jais derinu, kaip tuos pažeidimus išspręsti. Kol kas jų nemokame išspręsti. Nėra įstatymo, nėra sprendimo, o ne tame, kad mes jų nepripažįstame”, - kalbėjo A.Kiaušas.
Aknystos socialinės globos namų direktorius A.Kiaušas tikino, kad sąlygos globos namuose globotiniams nėra blogos.
„Pas mus važiuoja visų sričių kontrolės. Kiek jų yra Lietuvoje, visos ir važiuoja. Jeigu būna pažeidimų, mes juos taisome, bet  kad būtų tokių stiprių pažeidimų, už kuriuos gaučiau nuobaudą – nebuvo”, - sakė A.Kiaušas.

Atrakino koridorius, bet liftu naudotis neleidžia

„Anykšta” domėjosi, ar po Seimo kontrolierių patikrinimo Aknystos socialinės globos namuose kas nors pasikeitė. Direktorius A.Kiaušas dievagojosi, kad kontrolierių nurodymai jam yra „šventas dalykas”.
Pasiteiravus, kas konkrečiai globos namuose pasikeitė, A.Kiaušas kalbėjo: „Mes daug ką padarėme. Viską padarėme, bet „kovidas” -  ir vėl užsidarėme. Atrakinome koridorius, o jie buvo užrakinti dėl, mūsų manymu, pačių globotinių saugumo, dėl tų gyventojų, kurie guli slaugos skyriaus lovose. Sutiprinome darbuotojų drausmę. Žmogiškuosius išteklius tikriname ir saugome tuos žmones.”
Tiesa, Seimo kontrolierių patikrinimo išvadose direktorius A.Kiaušas įžvelgė ir keistų dalykų: „Ten buvo parašyta, kad neleidžiame globotiniams patiems naudotis liftu. Kalbėjome su kontrolieriais, kad  liftas yra pavojingas įrenginys. Ne mes neleidžiame juo naudotis, o valstybė neleidžia žmonėms su negalia. Yra daug niuansų. Kiekvienos srities kontrolierius į viską žiūri iš savo pusės ir, kai viskas susipina, kartais vienų kontrolierių aktai neatitinka kitų kontrolierių aktų”.

Riboja judėjimą, nes saugo žmones

Seimo kontrolieriai konstatavo, kad per karantiną buvo suvaržyta Aknystos socialinės globos namų gyventojų  judėjimo laisvė. Direktorius A.Kiaušas prisiminė, kad tie patys kontrolieriai pretenzijų buvo išsakę net pačiam ekspremjerui Sauliui Skverneliui.
„Jie konstatavo, kad per pirmą karantiną buvo apribojama jūsų, mano ir kitų žmonių laisvė. Ir dabar karantinas, apribota judėjimo laisvė. Mes saugome žmones. „Kovidas” įsisukęs į globos namus, ar reikia, kad jie virusą nešiotų po bendruomenes?” - klausė A.Kiaušas.

Globos namuose gyvena iki mirties

Šiuo metu Aknystos socialinės globos namuose bei šešiuose jos filialuose gyvena 330 globotinių. Direktorius A.Kiaušas sakė, kad visi į globos namus patenkantys gyventojai turi nustatytą psichinę arba protinę negalią.
„Sunki ar nesunki negalia - taip žmonių skirstyti negalima. Kaip minėjau, yra pas mus tokių globotinių, kuriems turėtų būti vieta psichiatrinėje ligoninėje. Tokių pas mus yra keturi. Jiems netinkami globos namai , jais turėtų rūpintis gydytojai”, - sakė A.Kiaušas.
Aknystos socialinės globos namuose gyvena labai įvairaus amžiaus globotiniai – jauniausiems yra vos 21-eri metai. Į globos namus Aknystose žmonės patenka iš visos Lietuvos.
„Globotiniai gyvena pas mus labai skirtingą laiką. Būna, kad artimieji apsigalvoja ir globotinius pasiima į namus atgal. Mes stengiamės juos integruoti  į  visuomenę. Dauguma Aknystos socialinės globos namuose esančių globotinių čia gyvena iki pat mirties”, - sakė A.Kiaušas.
Viename kamabaryje Aknystos socialinės globos namuose gyvena ne daugiau kaip trys gyventojai. Direktorius A.Kiaušas sakė, kad tokie yra reikalavimai ir nuostatai.
Aknystos socialinės globos namuose dirba 168 darbuotojai. Didžioji dalis jų – socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai.
„Kitas darbuotojų pogrupis yra medikai, o dar vienas – aptarnaujantis personalas ir administracija”, - sakė A.Kiaušas.

Žmonės „žiūri kreivai”

Pasiteiravus, ar Aknystos socialinės globos namai neplanuoja ateityje Anykščių rajone plėsti filialų tinklo, A.Kiaušas sakė, kad valstybė dabar prioritetu laiko grupinių gyvenimo namų steigimą.
„Tai tokio pat tipo namai, kaip ir mūsų filialai, tačiau juose gyvena ne daugiau kaip 10 žmonių. Planų atidaryti grupinius gyvenimo namus yra. Aš, kaip vadovas, to norėčiau”, - sakė A.Kiaušas.
Beje, Aknystos socialinės globos namų direktorius A.Kiaušas pastebėjo, kad žmonės į tokias įstaigas, kaip Aknystos socialinės globos namai, „žiūri kreivai”.
„Jūs pažiūrėkite, kaip prieštarauja bendruomenės, jei pradedami statyti grupinio gyvenimo namai. Negaliu pasakyti, ar taip būtų ir Anykščių rajone, pažiūrėsime, jeigu tokius namus statysime”, - dėstė A.Kiaušas.

Vadovauja 23-ejus metus

Vilniaus universitete socialinio darbo magistro išsilavinimą įgijęs A.Kiaušas Aknystos socialinės globos namuose direktoriaus pareigas užima nuo 1997 metų. Jo iniciatyva Aknystos pensionatas buvo restruktūrizuotas – šalia anksčiau veikusio Debeikių filialo buvo atidaryti nauji jo filialai Leliūnuose (1998 m.), Kalveliuose (2000 m.), Rubikiuose (2003 m.) ir Šlavėnuose (2004 m.), juose apsigyveno skirtingą negalios lygį turintys pensionato globotiniai.

Robertas ALEKSIEJŪNAS
robertas.a@anyksta.lt

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.
 • Vitalija

  Nuoroda

  Kaip yra su slaugos namais visi žino.Pas mus Anykščių ligoninei yra nuostabi slauga.Tik gaila,kad tokių yra nedaug Lietuvoje.Paiti slaugiau žmogų trys
  metus.Gaminau ir valgyt,kambarius tvarkiau,nes ten su žmogų ir gyvenau.Esi su juo visą parą pririštas.Galėdavau ir į miestą išeit,tik ne ilgam.Draugė
  norėjo įkišti į slauga,tam,kad aš pailsėčiau ir aplankyčiau mama.Pasakiau,ačiū nereikia,būsiu su juo iki pat jo mirties.Jau du metai kaip senuko nebeturiu.Slauga yra slauga,nes ten greit žmonės neužsibūna.Papraščiausia jie numarinami greit,atvejų žinau daug.Juk užtai niekas nebaudžia.Valdžia nieko nedaro,kad tas senukų genocidas baigtųsi viena karta.Juk nėra meilės žmogui,o ypač senukams.

  Prieš savaitę
 • x

  atsakymas į: Vitalija Nuoroda

  Jautru....

  Prieš savaitę
 • ***

  Nuoroda

  Perskaiciusi visus komentarus galiu pasakyti,kad nebutu perpildytos globos istaigos,jei valdzia didesni demesi skirtu neigaliam asmeniui,kuriam reikalinga nuolatine globa ir tikrai šiems zmogiukams nereiktu tunoti globos namuose jei valstybe moketu atlyginima globejams .Niekas nesupras kiek reikia dirbti namuose turint sunku ligoni,o slaugai mokami labai mazi pinigeliai,tai iš ko išgyventi globejui ar kas susimasto,o prie ligonio buti tenka pastoviai .Moketu atlyginimus uz slauga ir tikrai taip nebutu išvezami senukai ar kiti sergantys i globos istaigas,kurios namu neatstos,ir visi suprantame,kad ne kiekvienas globos istaigose dirba pagal pašaukima,ir niekada nebus priziurimi kaip savo šeimos asmenu.

  Prieš savaitę
 • Juokinga

  Nuoroda

  Tegu pradeda skaitytis su darbuotojais,o ne laiko juos siukslemis ir vergais.geriau ir darbai eisis.sugeba tik baugint visus ir palaikyt pastovia itampa.

  Prieš savaitę
 • apsoliuti tiesa

  Nuoroda

  :(NUORODA
  O iš čia rašančių kaltintojų ar kas nors prižiūrėjo sergantį žmogų kuris negali nueiti iki tualeto, net net nebegali judinti kojų ar rankų dėl paralyžiaus? Ar prižiūrėjot senuką serganti aishaimeriu ar senatvine dimensija. Patikėkit, prižiūrint tokį žmogų turi sėdėti namuose kiekvieną dieną, nei draugų nei švenčių nei normalaus miego nėra. Tad pasiimkite tuos senukus į namus ir prižiūrėkite, paskui kritikuokite ir šmeižkite. Juk vienas darbuotojas ne vieną senuką prižiūri, bet kelis. Eikit savanoriais padirbėti, paskui teiskit.

  Prieš savaitę
 • GLUSAI

  Nuoroda

  jus sajudzio-prie ruso musu tautai buvo gyventi geriau-o sibiras buvo tik intrigantam ir isnaudotojams-kurie yra dabar vaidzioje...

  Prieš savaitę
 • Aha geriau

  atsakymas į: GLUSAI Nuoroda

  Vogti galėjai, gerti ir girtas važinėti galėjai, viršininką na...ui pasiųsti galėjai ir gydė dykai.

  Prieš savaitę
 • Darius

  Nuoroda

  Durniu ten laivas ...juk ten administracija givena rusu laiku poziuriu...keiskit administracija visa.....pamatysit kaip ten viskas pagerės..

  Prieš savaitę
 • Dariui

  atsakymas į: Darius Nuoroda

  Ar ne pats norit užimt vadovo kėdę,kad taip išmanot apie pagerėjimą,

  Prieš savaitę
 • Lietuva

  Nuoroda

  Tai argi nebuvo žinoma Aknystu padetis pries 3,5,10,15 metu... Čia aišku ir vaikui, kad Aknystu esama padeti žinojo Lietuvos santvarka tik laukia savo eiles padaryti politine intriga-mes gi be intrigu ne žingsnio...

  Prieš savaitę
 • Akivaizdu

  Nuoroda

  Žinom, kad direktorius reiklus ir principingas, todėl natūralu kad ne visom ten dirbančioms boboms jis įtinka, užtat ir nepatenkintosios rašinėja bet ką. Valytis reikia Arūnai valytis.

  Prieš savaitę
 • Nuomonė

  Nuoroda

  Manau, kad pagers reklamuojama Viktoro vandens ir niekas nesikeis globos namuose.

  Prieš savaitę
 • :(

  Nuoroda

  O iš čia rašančių kaltintojų ar kas nors prižiūrėjo sergantį žmogų kuris negali nueiti iki tualeto, net net nebegali judinti kojų ar rankų dėl paralyžiaus? Ar prižiūrėjot senuką serganti aishaimeriu ar senatvine dimensija. Patikėkit, prižiūrint tokį žmogų turi sėdėti namuose kiekvieną dieną, nei draugų nei švenčių nei normalaus miego nėra. Tad pasiimkite tuos senukus į namus ir prižiūrėkite, paskui kritikuokite ir šmeižkite. Juk vienas darbuotojas ne vieną senuką prižiūri, bet kelis. Eikit savanoriais padirbėti, paskui teiskit.

  Prieš savaitę
 • Reikia keisti šeimininką

  Nuoroda

  Nesuprantu, administracijai ir darbuotojams trūksta kompetencijos ir sąžiningumo, kurie nori gauti tik atlyginimus su solidžiais dar priedais. Globotiniai blogiau prižiūrimi už gyvulius.Netvarkingas, apsileidęs , nesąžiningas šeimininkas.

  Prieš savaitę
 • Įdomu

  atsakymas į: Reikia keisti šeimininką Nuoroda

  O tai kokiai ministerijai siūlytum perimti?

  Prieš savaitę
 • Juk žmonės!

  atsakymas į: Reikia keisti šeimininką Nuoroda

  Tai tiesa, pirmiausia, reikia keisti administracijai ir darbuotojams požiūrį į globotinius. Juk tai žmonės!!!!!

  Prieš savaitę
 • tiesa

  Nuoroda

  Gal savus senelius prisiziurekime patys,-šiuo metu slaugyti ligoniukus padeda paslaugu centras ,tikrai galime sulaukti dideles pagalbos ir nereiks kaltinti,kad nepriziurimi ir t.t.

  Prieš 2 savaičių
 • Nėra tvarkos!

  Nuoroda

  Kažkoks globos namuose negeras chaosas.....

  Prieš 2 savaičių
 • Padarykit tvarką

  atsakymas į: Nėra tvarkos! Nuoroda

  Ateikit savanoriu į bet kurią tokią įstaigą.Įdomu tik,kiek laiko padirbsit???RAŠYT GALI VISI...

  Prieš savaitę
 • Manau

  Nuoroda

  Nėra ko smerkt Aknystų globos namų nei vadovo nei darbuotojų.Kontrolieriams reiktų padirbėt kokią savaitę,gal suprastų.Kritikuot lengviausia.Kaip kokie debilai nesupranta,kad silpnam žmogui neįmanoma atsikelt ir nueit iki wc.Todėl viską atlieka vienoj patalpoj,tuštinasi ir valgo.
  Teko man savo artimą žmogų susirgus paguldyt į ligoninę.Kai palatoj yra keli ligoniai po insulto ar kitų ligų senyvo amžiaus arba sugipsuoti po lūžio traumų,tai lygiai taip pat nutinka- vienas tuo metu pietauja,o kitam prispaudžia gamtos reikalai.
  Kiekvienas ligonis supranta vienas kitą ir atjaučia,niekas nesipyksta dėl to.Arba,kai žmogui svaigsta galva ir negali vaikščiot,jam pakišamas basonas į lovą.Teko matyt lovas ir su užtvertom tvorelėm,arba kiek prisegta juosta,kad ligonis neiškristų arba nesugalvotų išlipt,kuriam negalima vaikščiot.
  Būna ligonių nebesiorentuojančių aplinkoje.Ar geriau,kad ligonis nukristų,sulūžtų ar susidauštų galvą? Ieškot ,smerk ir prisikabint lengviausia kontrolieriams,gal jų namuose labiau smirda,nei Aknystų namuose.Kiekvienas žmogus turi savo kvapą,juo labiau senas.Be to ,kai taip užklupo globos namus covid ,juo labiau sudėtinga sumažėjus darbuotojams.Kiek žinau, globojamais gyventojais buvo rūpinamasi visada.Reikia įžvelgt daugiau gerų dalykų,o ne kabinėtis.

  Prieš 2 savaičių
 • O, siaubas!

  Nuoroda

  Skaitau straipsnį ir kūnu bėgioja nemalonus šiurpuliukai. Valstybė skiria vienam globotiniui didžiulius išteklius, tūno didelė armija darbuotojų.
  Suteikia valstybė visas garantijas ir privilegijas darbuotojams,suteikia jiems visą reikalingą įrangą ir t, t, ir t,t O jie kaip gyvulius tvartuose gyventojus užrakina, verčia tuose pačiuose patalpose valgyti ir tuštintis, o kokia dvokianti smarvė! O ką jie daro su išmatomis! Siaubas! Corono virusas prieš tokią klestinčią beatvarkę atrodo kaip silpna sloga. Nejaugi Europoje taip gali būti...

  Prieš 2 savaičių
 • išsigandusiai

  atsakymas į: O, siaubas! Nuoroda

  Ten yra tokių gyventojų, prie kurių ir 3 prižiūrėtojų bus mažai. Čia tamstai ne senelį pasiligojusį prižiūrėti, o agresyvų, neprognozuojamą psichinį ligonį.

  Prieš savaitę
 • gana

  Nuoroda

  Tų kontrolių.Dirbantiesiems tokiuose namuose ypatingai sunkus metas,nes didžiąją darbo laiko dalį užima AMŽINAS POPIERIZMAS....Kada dirbti tiesiogiai su gyventoju,kai vos tik įėjus į jo kambarį jau reikia pildyt lapus,kad įėjai,kad dezinfekavai,kuo dezinfekavai ir pan.O gyventoją išklausyti,paguosti,patarti???Kada?Jei vyrauja amžina paranoja dėl to prakeikto viruso...Labai norėčiau,kad bent kurioje tokioje įstaigoje padirbėtų savanoriais šitie amžini gąsdintojai ir tikrintojai.Ir ne dieną...O dabar tik važinėt,gąsdint ir dėt nuobaudas.Kodėl soc.globos įstaigose apgyvendinami žmonės,kuriems BŪTINA gydytojų priežiūra???Kaip elgtis su tokiu ligoniu,kai jo pirmas žodis tai kumštis į darbuotoją,arba į gyventoją??Kaip apsaugot ir apsisaugot nuo tokių?Tikrint yra viena,o suprasti yra jau kita.....

  Prieš 2 savaičių
 • Oi oi

  Nuoroda

  Kad puolė save guost Dirbkite sažiningai

  Prieš 2 savaičių
 • tiesiog

  Nuoroda

  Kyla klausimas, kaip dažnai slaugomus ir/ar sunkiomis ligomis (Alzheimeriu, demencija ir pan.) sergančius artimuosius namuose išleidžia vienus į lauką, organizuoja jiems pramogas ar užimtumą. Ar tie žmonės nebūna visą dieną vieni užrakinti namuose, kol jų vaikai dirba. Retai kuris dėl tėvų meta savo darbą. Geriau tada į Troškūnus, Anykščių slaugą ar į Aknystas išveža.....o ten jau ir pramogų, ir viso kito galima reikalauti. Prižiūrėkim savo artimuosius namuose ir nereikės nei nieko kaltinti, nei teisti....o ir pačių sąžinė bus rami.

  Prieš 2 savaičių
 • ,

  atsakymas į: tiesiog Nuoroda

  Va čia tai sutinku,augina tėvai vaikus,o vaikai išveža juos į slaugos namus, bet jų vaikai lygiai taip pat elgsis su jais...

  Prieš 2 savaičių
 • Nesvarbu

  atsakymas į: tiesiog Nuoroda

  Man gaila pencionatose tų ligonių žmonių ir darbuotojų kurie rūpinasi jais. Jei atvirai ne visi sąžiningi ar užjaučiantys. Užjaučiu, bet kaip sakoma kaip elgsiesi su silpnesniu, gali sugrįžti bumerangu pačiam. Negali žinoti kas gali nutikti.
  Myliu savo vaika ir stengiuosi suteikti galimybę būti laimingam. Tai gal mieli ponai-draugai ir mane smerksite dėl to kad neverčiu ir /ar neliepiu dirbti nieko, ušpakalį šluostau, maudau, aprengti ir nusirenkti reik.Tik va yra didelis skirtumas Tarp slaugos namų globotinių ir globojamų asmenų namuose! Mes kurie prižiūrime ar slaugome, tai darome neatlygintinai (dykai), nes tai artimasis.
  A va valdiškose namose vieno neįgaliojo išlaikymas įkainojamas mienesiui apie 2 tūkstančius (pastaba:pataisykite mane jei klystu - tikrai nesidomėjau, vet girdėjau)... Pensionatams lengviau, nei mums,... O neįgalumo tarnybos /Įpač pabrėžti noriu Vilniaus 5 ter. Skyrius. net sugeba pasityčioti iš mūsų visų tokių kurie turime ligonius. Jiems nerūpi tiksluai peržvelgti dokumentų, kai siūlai atvežti ligonį jiem, sako nereikia žinom. Patys ir nevažiuoja, tada vertina geresnę būklę, nors šie žmogučiai yra sunkesni ligoniai. Taigi pagal lengvesnį įvertinimą ir neįgaliojo pinigėlių mažiau. Yra siaubinga kai intelekto vertinimui priverčia tokius ligonius paguldyti į psichiatrinę. Po to nusiplauna rankas sakydami kad nevertė negrasino, o kai bandoma pasikalbėti, tojau pat suserga. ???????? O apie psichiatrinėse kas dedasi vaja....

  Prieš 2 savaičių
 • Nesvarbu

  atsakymas į: tiesiog Nuoroda

  Tiesiog :ir visiems.Prižiūriu savo vaiką daugiau nei 30 metų namuose,nelengva, bet tik aš galiu pasirūpinti jo laisvalaikiu, pramoga. Į lauką vieno leisti jokiu būdu negalima, kai turi protinę negalią ir visų kitų ligų .
  Man gaila pencionatose tų ligonių žmonių ir darbuotojų kurie rūpinasi jais. Jei atvirai ne visi sąžiningi ar užjaučiantys. Užjaučiu, bet kaip sakoma kaip elgsiesi su silpnesniu, gali sugrįžti bumerangu pačiam. Negali žinoti kas gali nutikti.
  Myliu savo vaika ir stengiuosi suteikti galimybę būti laimingam. Tai gal mieli ponai-draugai ir mane smerksite dėl to kad neverčiu ir /ar neliepiu dirbti nieko, ušpakalį šluostau, maudau, aprengti ir nusirenkti reik.Tik va yra didelis skirtumas Tarp slaugos namų globotinių ir globojamų asmenų namuose! Mes kurie prižiūrime ar slaugome, tai darome neatlygintinai (dykai), nes tai artimasis.
  A va valdiškose namose vieno neįgaliojo išlaikymas įkainojamas mienesiui apie 2 tūkstančius (pastaba:pataisykite mane jei klystu - tikrai nesidomėjau, vet girdėjau)... Pensionatams lengviau, nei mums,... O neįgalumo tarnybos /Įpač pabrėžti noriu Vilniaus 5 ter. Skyrius. net sugeba pasityčioti iš mūsų visų tokių kurie turime ligonius. Jiems nerūpi tiksluai peržvelgti dokumentų, kai siūlai atvežti ligonį jiem, sako nereikia žinom. Patys ir nevažiuoja, tada vertina geresnę būklę, nors šie žmogučiai yra sunkesni ligoniai. Taigi pagal lengvesnį įvertinimą ir neįgaliojo pinigėlių mažiau. Yra siaubinga kai intelekto vertinimui priverčia tokius ligonius paguldyti į psichiatrinę. Po to nusiplauna rankas sakydami kad nevertė negrasino, o kai bandoma pasikalbėti, tojau pat suserga. ???????? O apie psichiatrinėse kas dedasi vaja....

  Prieš 2 savaičių
 • Tikrinti lengva

  Nuoroda

  Gerai būtų tikrintojams padirbėti globos namuose, kažin ką tada kritikuotų? Kai reikėtų tokį kiekį žmonių pamaitinti, padėti nusiprausti, meniu sugalvoti, laisvalaikį suorganizuoti.Ir kad būtų visi saugūs,patenkinti. Sėkmės visam kolektyvui dirbant tokį sunkų darbą, sėkmės ir kantrybės direktoriui.Būkit visi sveiki.

  Prieš 2 savaičių
 • Nu va

  Nuoroda

  O kodel neparasot kiek direktorius visko padare per savo vadovavimo metus?kaip sutvarke pati pensionata,aplinka ir panasiai?kad yra geras ir zmogiskas zmogus.geru darbu nematot ka?Laikykites jus ten direktoriau,stiprybes.

  Prieš 2 savaičių
 • Tikrinti lengva

  atsakymas į: Nu va Nuoroda

  Apie gerus darbus rašyti neįdomu,nebus intrigos.

  Prieš 2 savaičių
 • 100

  atsakymas į: Tikrinti lengva Nuoroda

  už gerų darbų paviešinimą reikia sumokėti pagal reklamos įkainius :)

  Prieš 2 savaičių
 • tai ko stebetis

  Nuoroda

  visa lietuvele padaryta durninu ,kur pirsta besk visur betvarke ir visi tikrina ,tiria ir tas virs 30 metu tesiasi

  Prieš 2 savaičių
 • girdisi taip

  Nuoroda

  Reikia nuvykti į Kupiškio raj Šepetoje įsikūrusius į soc globos namus ir ten visokių yra ir ligonių ir su negalia,o tvarka pavyzdinga. Nuo seno apie Aknystose šiuos namus sklando gandai. Reikia pasišventusių ,nuoširdesnių darbuotojų,bet tokių nerasta. ir labai sunkus darbas žinoma ir reikia darbuotojus kontroliuoti, o ne tik kai atvyksta tikrinti..Juk pinigai didžiuliai.

  Prieš 2 savaičių
 • Svėdasų Jadzė

  atsakymas į: girdisi taip Nuoroda

  Kiek pamenu ten vadovauja R. P. kuris turėjo seniai palikti šias pareigas , po visų patikrinimų ir rastų pažeidimų ministro įsakymu turėjo buvo atleistas iš pareigų.Tokius ponus kaip R. P. saugo nedarbingumo pažymėjimai , vis delto tiesa turi nugalėti ir nauja ministrė tikrai įvykdys buvusio ministro įsakymą atleisti R. P . iš pareigų.

  Prieš 2 savaičių
 • Pliurpalai čia tamstos

  atsakymas į: girdisi taip Nuoroda

  Tik nereikia sekti pasakų. Žinau tuos namus ir lyginti juose su Aknystose laikomais gyventojais beprasmiška. Šepetos namus geriausiu atveju galima lyginti su Šlavėnais.

  Prieš 2 savaičių
 • Nesutinku su kontrolieriais

  Nuoroda

  Būtų gerai, kad tie kontrolieriai bent pora mėnesių patys globos namuose slaugytojais padirbtu ir pamatytu su kuo čia reikia susidurti. Atvažiuoja "šiltą vietą gavę valdininkų vaikučiai" konvencijų - reglamentų prisiskaitę ir galvoja kad psichinis ligonis sėdi čia laimingas ir elgiasi nepriekaištingai kaip visi kiti žmonės.

  Prieš 2 savaičių
 • Senjorė

  atsakymas į: Nesutinku su kontrolieriais Nuoroda

  Tai kaip čia buvusio Seimo vyriausybės pavaldumo įstaigoj tiek visokių netinkami dalykų? Kodėl nei Antanas nei Tomas nei jų padėjėjai rajone nepadėjo įstaigos vadovui bei globotiniams? Gal dėl to kad tie gyventojai su negalia neturi balsavimo teisių per rinkimus?

  Prieš 2 savaičių
 • baik

  atsakymas į: Senjorė Nuoroda

  turi jie visi balsavimo teisę ir labai gerai pabansuoja už untanus ar ričkas, Pasieklkit VRK Debeikių rezultatus, nustebsit.

  Prieš 2 savaičių