Anykščių šv. Mato parapijos dekanas, klebonas Petras Baniulis sakė, kad koronaviruso pandemija žmonijai turėtų tapti pamoka.


Anykščių šv. Mato bažnyčios durys net ir per karantiną kiekvieną dieną yra atviros. Tiesa, tikintieji šiuo laikotarpiu maldos namuose raginami nesilankyti, o melstis namuose.
Anykščių parapijos dekanas, klebonas Petras Baniulis pasidžiaugė, kad per karantiną tikintieji elgiasi gana sąmoningai bei pasidalino mintimis, kaip bažnyčios gyvenimas vos per kelias savaites pasikeitė neatpažįstamai.

 

Pašventintas verbas paliko šventoriuje

Balandžio 5 dieną, sekmadienį, iki Velykų likus savaitei, buvo švenčiamas Verbų sekmadienis. Anykščių parapijos klebonas, dekanas P.Baniulis pasakojo, kad šia proga bažnyčia tikintiesiems paruošė staigmeną.
„Verbų sekmadienį šv. Mišios Anykščių šv.Mato bažnyčioje vyko praktiškai be žmonių. Nors tikintieji per karantiną ir raginami melstis namuose, bažnyčioje buvo keletas žmonių. Mūsų bažnyčia didelė, todėl jie vieni nuo kitų sėdėjo saugiu atstumu, be to dėvėjo apsaugines veido kaukes“, - pasakojo klebonas, dekanas P.Baniulis.
Po šv. Mišių pašventintos verbos buvo paliktos Anykščių šv. Mato bažnyčios šventoriuje.
„Žmonės visas jas kažkokiu būdu pasiėmė“, - sakė klebonas, dekanas P.Baniulis.

Ragina melstis namuose

Į Anykščių šv. Mato bažnyčią tikintieji kiekvieną dieną gali užsukti visą dieną.
Tiesa, kuomet prasideda pamaldos, jie raginami šventovę dėl pačių saugumo geriau palikti. Pamaldos bažnyčioje vyksta kiekvieną dieną.
„Jeigu kunigai nesimels, kas tada melsis? Mes privalome melstis, bet be žmonių. Štai, balandžio 6-ąją, pirmadienį, su kunigu meldėmės neįprastu laiku – 9 valandą. O per Didįjį tridienį 19 val. bus mišios. Mes tiesioginės šv. Mišių transliacijos nedarome, bet yra tų transliacijų per LRT, per „Marijos radiją“, internete iš kitų parapijų. Pasakome, kurią valandą Mišios, apeliuojame į tikinčiųjų supratingumą, kad melstųsi tuo metu namuose“, - kalbėjo dekanas, klebonas P.Baniulis.

Skamba bažnyčių varpai

Anykščių šv. Mato parapijos dekanas, klebonas P.Baniulis atskleidė, kaip ateinantį sekmadienį bažnyčioje bus švenčiamos Velykos.
„Velykos Anykščių šv. Mato bažnyčioje bus uždaros. Sekmadienį 8 val. visoje Lietuvoje bus skambinama bažnyčių varpais“, - sakė dekanas, klebonas P.Baniulis.
Lietuvoje paskelbus karantiną, bažnyčių varpai maždaug 3-4 minutes skamba kiekvieną vakarą 20 val.
„Tai yra raginimas bendrai maldai į šv.Juozapą. Yra speciali malda. Ji labai atitinka šių dienų aktualijas, šia malda prašoma užtarimo ir pagalbos“, - sakė dekanas, klebonas P.Baniulis.

Šia malda prašoma užtarimo ir pagalbos

Malda, kurią tikintieji kviečiami kalbėti skambant bažnyčių varpams: „Į Tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum. Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu. Rūpestingasis šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir, kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami Tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.”

Per karantiną bažnyčiai sunku

Pasiteiravus, kaip dvasininkai išgyvena šį laikotarpį, Anykščių šv. Mato parapijos dekanas, klebonas P.Baniulis kalbėjo: „Visiems sunkoka. Dirbančiųjų nelabai daug beliko. Mokytojai dirba nuotoliniu būdu, jie gal gaus tas algas. Bažnyčiai sunkiau – intencijų žmonės neateina užprašyti ir rinkliavų nėra. Dabar meldžiamės visų intencijom. Meldžiamės už visus, kad ligos nepultų, už visą parapiją ir Lietuvą“.

Mirusiųjų kartais net nebešarvoja

Šalyje paskelbus karantiną, pasikeitė laidotuvių tradicijos.
„Nežinau, kiek laiko pašarvoję  mirusįjį žmonės dabar jį laiko, žinau, kad yra buvę atvejų, kai visai nešarvojo. Mes nuvažiuojame savo transportu tik į kapines ir ten atliekame visas maldas, kurias priklauso atlikti šarvojimo salėje. Būna žmonių laidotuvėse, tačiau mažiau, pastebėjau, kad jie laikosi vieni nuo kitų saugiu atstumu“, - sakė dekanas, klebonas P.Baniulis.

Pamoka atsigręžti į autoritetus

Pokalbio metu dekanas, klebonas P.Baniulis prakalbo apie tai, kad karantinas – labai palankus metas tėvams geriau pažinti savo vaikus.
„Teko iš mokytojų girdėti, kad prasidėjus nuotoliniam mokymuisi, tėvai klausia jų, ką daryti. Žiūri vaikas į tą kompiuterį namuose ir nieko nedaro. Klausia, kaip jūs susitvarkote su tuo vaiku. Tai mokytojai tėvams atsako, jog taip būna ir mokyklose... Atėjo tas momentas, kai tėvai pamatė, kokie yra jų vaikai. Kai jie eina tiek į mokyklą, tiek į bažnyčią, tėvai sako, kad juos ten išmokys poterių ar matematikos ir literatūros. Deja, patys pamatė, kaip tai nelengva. Nebėra tokios kaip namų mokyklos. Tėvai numeta kompiuterį vaikams ir jūs žaiskit, netrukdykit mūsų. Galbūt tėvai dabar pradės kitaip žiūrėti ir į tuos pačius mokytojus. Dabar nebėra autoritetų – jo neturi nei kunigas, nei mokytojas, nei žurnalistas pagaliau. Visi gudrūs mokyti. Tai pamoka mums, kad reikia taisytis“, - kalbėjo dekanas, klebonas P.Baniulis.

Mes nesiklausome Dievo

Kai kurie žmonės kalba, kad pasaulyje išplitęs koronavirusas – „Dievo rykštė žmonijai“. Dekanas, klebonas P.Baniulis su tokiu pasakymu sutikti nelinkęs.
„Nemanau, kad čia Dievo rykštė. Manau, kad mes čia patys tą rykštę išsitraukėme ir plakamės. Dievas davė laisvą valią žmogui, bet mes Dievo neklausome. Nenorime kažkam tarnauti ir nusibaudžiame patys save. Buvo ir maras, ir Ispanijos gripas. Tai – ne Dievo bausmė. Patys žmonės naikindami ir niokodami gamtą ir darydami visokius kitokius dalykus pasidaro taip, kad tos bėdos išlenda ir mes jas turime kentėti. Nei aš, nei senesni žmonės neatsimena tokių laikų, kokie yra dabar, kad negalima laisvai vaikščioti, melstis ir panašiai. Galbūt tai bus tokia pamoka?“, - pastebėjo dvasininkas.

Robertas ALEKSIEJŪNAS
robertas.a@anyksta.lt

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.
 • LillaIadanza

  Nuoroda

  Geriausias uždarbis internetu dirbant namuose. Tai aš padariau labiausiai apsimokėdamas finansiškai. sekmadienį, gavau puikų „BMW 640d“, praėjusį mėnesį uždirbdamas 41,739 USD. Šis darbas yra tikrai neįtikėtinas ir kiekvieną dieną man suteikia didelę pajamų dalį. Esu tikras, kad pasieksite geriausią rezultatą. Patikrinkite daugiau čia.............

  ...............>>>>>>>>>>>> ccutt.ly/XyvK1fq

  Prieš 9 mėnesių
 • Va tep

  Nuoroda

  Užtat laidojami už solidžias sumas ir ne kur dėsis...

  Prieš 9 mėnesių
 • Tikrai?

  Nuoroda

  Čia kartais ne apie celibatą pasakyta? :)

  Prieš 9 mėnesių
 • Mazochistas

  Nuoroda

  Taip ,rykšte plakt liuks .

  Prieš 9 mėnesių