Ant senosios gaisrinės bokšto jau sumontuotas 5 m ilgio vėliavos stiebas, kurį dovanojo „A. ir A.A. Avižienių fondas“.

Vasario 16 -ąją Anykščiuose, ant senosios gaisrinės bokšto, suplevėsuos didžiulė 1,5 metro pločio ir 2,5 metro ilgio istorinė Lietuvos vėliava.
Vėliavą, stiebą ir prožektorių jai apšviesti anykštėnams dovanojo Labdaros ir paramos fondas ,,A. ir A.A. Avižienių fondas“.
Anykščių rajono savivaldybės informacijoje apie Vasario 16-osios renginius žymiųjų anykštėnų fondo dovana Lietuvos valstybės atkūrimo dienai net nepaminėta.

 

Norėjo papasakoti apie dovaną anykštėnams

Penktadienį, vasario 14-ąją į ,,Anykštos“ redakciją užsukęs  Labdaros ir paramos fondo ,,A. ir A.A. Avižienių fondas“ vykdomasis direktorius Albinas Šližys pakvietė žurnalistus dalyvauti Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos proga  fondo  dovanotos 1,5 m pločio ir 2,5 m ilgio (tradicinės vėliavos matmenys - 1 m x1,5 m) istorinės Lietuvos vėliavos kėlimo ant senosios Anykščių gaisrinės ceremonijoje.  Ši vėliava bus iškelta ant 5 m ilgio stiebo, kurį taip pat dovanoja miestui fondas.
Vėliava bus iškelta Vasario 16-ąją, apie 12.30 valandą. ,,Po to, kai bus pakelta Lietuvos valstybės vėliava Laisvės aikštėje, pakviesime anykštėnus ateiti iki senosios gaisrinės ir čia pakelti istorinę Lietuvos vėliavą“, - sakė A. Šližys. Vėliavą pakelti planuoja pats šios akcijos sumanytojas A. Šližys, kuris yra fondo steigėjo, buvusio Kalifornijos universiteto profesoriaus, IT inžinieriaus bei Vytauto Didžiojo universiteto atkūrėjo ir buvusio rektoriaus Algirdo Antano Avižienio giminaitis. Jam padės arba dukra, arba anūkas. ,,Kviečiau į renginį atvykti ir profesoriaus sūnų, nanotechnologijų mokslų daktarą Audrių, gyvenantį Kaune, tačiau jis tą dieną jau suplanavęs dalyvauti kituose renginiuose“, - kalbėjo  fondo vykdomasis direktorius A. Šližys.
Paklaustas, kaip kilo mintis apie tokią dovaną Anykščiams, A. Šližys sakė: ,,Labai gražiai, įvažiuojant į Kauną, atrodo virš miesto plazdančios didžiulės vėliavos. Pagalvojau, kad ir Anykščiuose turėtų gražiai atrodyti. Be to, tas gaisrinės bokštelis toks atrodė tuščias ir pobaisis, pagalvojau, kodėl ne.... Pagal vėliavos kėlimo įstatymą, jeigu vėliavos nenukabini nakčiai, tai ji naktį turi būti apšviesta, tai nupirkom taip pat ir prožektorių, kuris nakčiai bus įjungiamas... Taigi, tikimės, kad joks niekadėjas nei iš Rytų, nei iš Vakarų tos vėliavos nenukabins...“
5 m stiebą A. Šližys nupirko Kaune ir atvežė į Anykščius, o ant gaisrinės bokšto jį sumontavo UAB Anykščių komunalinis ūkis darbuotojai.
Bendra dovanos vertė - apie 300 eurų.
Apie istorinės Lietuvos vėliavos dovanojimą Anykščiams fondas informavo ir Kalifornijoje (JAV) gyvenantį prof. Algirdą Antaną Avižienį bei jo seserį Aldoną Avižienytę - Venckūnienę, kurie mielai pritarė šiai gražiai iniciatyvai.
Tiek profesorius, tiek jo sesuo kiekvieną vasarą atvyksta į Anykščius, dažniausiai per Miesto šventę.

Procese...

Nors šios dovanos finansinė vertė nėra ypač didelė, tačiau ji miestui bei anykštėnams svarbi emocine prasme: juk dovaną teikia Anykščiuose ypač gerbiamo profesoriaus A.A. Avižienio fondas.
,,Anykšta“ aiškinosi, kodėl vasario 14-ąją, likus vos porai dienų iki Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos, niekur nėra paskelbtos informacijos apie šią iniciatyvą.
Kadangi vėliavos iškėlimas - lyg ir kultūrinis įvykis, ,,Anykšta“ pirmiausia paskambino Anykščių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėjai Audronei Pajarskienei (tiesa, Anykščių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje Audronė Pajarskienė yra nurodyta kaip laikinoji skyriaus vedėja - red.past.).
 Pasiteiravus, kas nutiko, jog nė vienoje šventei skirtoje afišoje nėra informacijos apie ,,A.ir A.A. Avižienių fondo“ dovaną Anykščiams, A. Pajarskienė pasakojo: ,,Apie šią iniciatyvą sužinojau tik šiandien (vasario 14-ąją - red.past.) apie 11.30 val. Jau susiskambinau su Rita Babeliene, taip pat Kultūros centru - viskas procese... (Procesas iki 15 val. vis dar nebuvo pasibaigęs - informacijos apie renginį vis dar niekur nebuvo - red.past.)“.
Raštą savivaldybei apie ketinamą Anykščiams įteikti dovaną A ir A.A. Avižienių fondas išsiuntė šių metų sausio 15 dieną. Ant rašto, kurį gavo savivaldybė, uždėta rezoliucija rodo, kad raštas savivaldybėje ir registruotas sausio 15 dieną.
Kas gi nutiko, kad raštas blaškėsi po visą savivaldybę, bet taip ir nepasiekė Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus?
Šio skyriaus vedėja aiškino, kad jeigu rašte nėra nurodyta, „kad raštas adresuotas Pajarskienei, tai jis jos ir nepasiekia. Raštus ir įgaliojimus duoda meras, vicemeras arba direktorė. O manęs niekas su šiuo raštu nesupažindino. Jeigu rezoliucijoje nurodyta -,,Bendrasis ir ūkio skyrius“, tai ten ir skambinkit“, - kalbėjo A. Pajarskienė.

Atskleidė rašto ,,kelionę“

Toliau skambinome Anykščių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjui Algirdui Žalkauskui.
Paklausus apie rašto klajones, vedėjas kalbėjo: ,,Kadangi ,,vienas langelis“ priklauso mano skyriui, tai ant jo ir dedama mūsų skyriaus rezoliucija. Aš pats raštų niekur nenukreipiu, bet, jeigu reikia, galiu per e-kontorą pasižiūrėti, kur jis buvo nukreiptas“.
Po kiek laiko paskambinęs A. Žalkauskas viską smulkiai paaiškino: ,,Raštą meras Sigutis Obelevičius nukreipė vicemerui Dainiui Žiogeliui su prierašu - ,,prašau kuruoti klausimą ir derinti su nuomininkais. O direktorė šį raštą nukreipė ,,susipažinti“ Gasiūnienei (Daiva Gasiūnienė - Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja - red.past.) ir Savickienei (Audronė Savickienė - Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėja - red.past.).

Dvi vedėjos susipažino su raštu

Savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja D. Gasiūnienė, paklausta, ar mačiusi šį raštą, sakė: ,,Caro riuriko laikais manęs paklausė, ar aš neprieštaraujanti, kad ant senosios gaisrinės bus iškelta vėliava. Lai plevėsuoja – pasakiau, ir viskas, daugiau nieko nežinau...“
Jau šiek tiek daugiau žinojo Anykščių rajono savivaldybės Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėja A. Savickienė.
,,Ant rašto buvo užrašyta ,,susipažinti“, tai aš ir susipažinau. Man nebuvo pavesta su rašto turiniu supažindinti Pajarskienę, tai kodėl aš jai turėčiau siųsti (raštą - red.past.)... Aš iki šiol nežinau, ar ta vėliava yra dovanojama, ar skolinama... (Ant rašto, siųsto į savivaldybę, užrašyta ,,Dovana Anykščiams“ - red.past.). Jis (raštas - red.past.) adresuotas Gasiūnienei todėl, kad ji vyriausioji miesto architektė, o man - dėl turto: reikės aiškintis, koks tos vėliavos statusas (,,Paramos labdaros fondas A. ir A.A. Avižienių fondas Vasario 16-ios proga dovanoja Anykščiams istorinę Lietuvos vėliavą su 5 m stiebu ir pageidauja, kad ji būtų iškelta ant senosios gaisrinės bokšto“ - rašto turinys - red.past.).

Komunikacijos trūkumas

Anykščių rajono vicemeras Dainius Žiogelis, paklaustas, kaip nutiko, kad informacija apie šią gražią iniciatyvą taip ir liko savivaldybės koridoriuose, kalbėjo: ,,Mano darbas buvo ūkinis - suderinti su pastato, ant kurio bus keliama vėliava, nuomininku ( ūkininku Algiu Bukausku) techninius dalykus. Aš tai padariau vos gavęs raštą: A. Bukauskas sutiko, UAB Anykščų komunalinis ūkis buvo pranešta, kad reikės sumontuoti vėliavai stiebą. Nors ir nelabai sekėsi tą stiebą iškelti, bet darbai buvo padaryti, šiandien pravažiuodamas mačiau, kad stiebas tikrai iškeltas... Tuo mano darbas ir baigėsi“.
Į klausimą, tai kas vis dėlto atsakingas už šio renginio viešinimą, D. Žiogelis sakė: ,,Pirmadienį rytiniame vadovų pasitarime iš mero girdėjau, kad jis ir jo patarėja Gabrielė Griauzdaitė-Patumsienė rūpinasi šio renginio komunikacija, kad planuojamas iškilmingas vėliavos pakėlimas. Bet mero patarėja serga, tai ir nežinau, kaip buvo nutarta organizuoti kultūrinę dalį“.
Prieš kiek daugiau nei savaitę Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorė Ligita Kuliešaitė nuolatine Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėja paskyrė A. Pajarskienę, prieš tai jos darbą įvertinusi kaip ,,labai gerą“. Paklaustas, kaip manantis, ar tokia sudėtinga savivaldybės tinklapio valdymo sistema, kad  naujoji vedėja A. Pajarskienė apie būsimą renginį sužinojusi 11.30 val, iki pat  darbo dienos pabaigos nepapildė Vasario 16 - osios renginių Anykščiuose programos, socialdemokratas D. Žiogelis kalbėjo: ,,Įkelti į internetą informaciją nėra sudėtinga, bet, matyt, darbuotojų rankos per trumpos. Gėda prieš tuos žmones, kurie nusprendė padovanoti Anykščiams vėliavą, bet reikia pripažinti, kad tai mūsų klaida. Tai ir vėl iškyla kaip pagrindinė mūsų problema - viešinimas, komunikacija. “.
D. Žiogelis svarstė, kad galbūt A. Pajarskienei niekas nedavė užduoties paskelbti apie renginį: ,,Matyt, niekas nesuformulavo užduoties... Jeigu pati nesupranta, tai kartais, matyt, reikia pasakyti... Negaliu atsakyti, ar naujosios vedėjos darbas nebuvo įvertintas avansu, ji tikrai turi daug pliusų, bet šiuo atveju matau didžiulį minusą“.
Paklaustas, ar rajono vadovai ketina spęsti šią  problemą, D. Žiogelis sakė: ,,Eisiu pas merą ir sakysiu, kad kuo greičiau spręstų viešinimo problemą. Nors apie viešinimo problemas aš nuolat kalbu...“

-ANYKŠTA

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.
 • Nnn

  Nuoroda

  Dovana tai reklama pačiam fondui:)

  Prieš 3 mėnesių
 • Atsibodo

  Nuoroda

  Atsibodo ta "avižinė vėliava" kaip atsibosta pampersų arba įdėklų nuo pratekėjimo reklama !!! :)

  Prieš metus
 • aKIVAIZDu

  atsakymas į: Atsibodo Nuoroda

  Ąžuolui kita raudona mielesnė?

  Prieš metus
 • Ę

  Nuoroda

  štai tokia anekdotinė istorija , tai net interesna, kai nėra ką kita paskaityti:). Tiek visokių pavardžių išvardinta, tiek žmonių kalbinta, bet neradau, kad būtų pakalbintas pats miesto ir rajono vadovas, kurio žinion parėjo Lietuvos istorinis simbolis.

  Prieš metus
 • Be be be...

  atsakymas į: Ę Nuoroda

  Toks vaizdas, kad ta vėliava specialiai buvo dovanota tam, kad sukelti reklaminį skandalą ir šitaip pareklamuoti patį fondą. Tokių dovanų vieta - konteineryje! Gėda.

  Prieš metus