Iš Anykščių iki Naujųjų Elmininkų važiavo beveik 90 traktorių kolona. Šį maršrutą ūkininkai kartojo tris kartus.

Šį antradienį beveik devyniasdešimties traktorių kolona pajudėjo Anykščių miesto gatvėmis – taip ūkininkai pratęsė aktyviąją protesto akcijos dalį „Lietuva, tavo kaimas miršta“.
Taiki akcija prieš valdžios planuojamus mokesčių pakeitimus vyko visuose Lietuvos rajonuose ir jų centruose.  

 

Žemdirbiai rinkosi ir savo sunkiąją techniką išrikiavo Anykščių technologijos ir verslo mokyklos VšĮ Anykščių filialo dirbtuvių kieme. Išlydėti ir palaikyti sukilusių ūkininkų atvyko keli valdžios atstovai: Anykščių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Dainius Žiogelis, Žemės ūkio skyriaus vedėjas Virmantas Velikonis, Seimo nario Antano Bauros padėjėja Regina Patalauskienė. Su ūkininkais kalbėjosi Anykščių technologijos ir verslo mokyklos VšĮ Anykščių filialo direktorius Ramūnas Zlatkus. Be to, atvyko keli policijos pareigūnai, kurie, priminę, kad važiuojant būtų laikomasi Kelių eismo ir Viešosios tvarkos taisyklių, palinkėjo gražios akcijos ir džiaugėsi, kad ūkininkai geranoriškai nusiteikę ir moka pakovoti už save.
Anykščių ūkininkai organizuota kolona pajudėjo iš anksto numatytu maršrutu, suderintu su savivaldybe ir policija, siekdami atkreipti visuomenės dėmesį į keliamus šūkius ir reikalavimus, išdėstytus „Žaliajame kryžiuje“. Traktorių eilė du kartus lėtai vyko link Anykščių seniūnijos Naujųjų Elmininkų kaimo, pareigingai laikydamasi visų Kelių eismo taisyklių. Judėdami kolona, tarp savo technikos ūkininkai išlaikė tokį atstumą, kad į jį tilptų lenkiančios transporto priemonės, vis dėlto dėl į gatves išriedėjusių traktorių susidarė automobilių spūstys.
Ūkininkų traktoriai buvo papuošti vėliavomis ir plakatais su šūkiais: „Ar tik žemės ūkis naudojasi lengvatomis?“; „Norime dirbti, o ne pašalpų prašyti!“; „Mes ne daržovės – srutomis mūsų laistyti nereikia!“; „Kaimo darbas maitina miestą!“. Ant vieno iš traktorių priekio pritvirtintas žaliasis kryžius – būtent taip ir buvo važiuojama į miestą. Palaikyti protestuojančių ūkininkų atvyko artimieji, kurie neretai dirba „bendrom jėgom“ – taip teigė jaunas vyras, sutiktas šalia didžiulio ūkininkų būrio.
Akcijos metu neiškilo jokių nesklandumų, nebuvo jokių nepakančių piliečių provokacijų. Praeiviai atkreipė dėmesį į gatvėmis judančią žemės ūkio techniką su įjungtais švyturėliais, filmavo, fotografavo, nes tokio vaizdo Anykščiuose dar nėra buvę. Vieni skaitė didelėmis raidėmis ant traktorių pritvirtintus šūkius, kiti aptarinėjo protestuojančių ūkininkų turimą techniką – juk gatvėmis važiuojama pakankamai gerais traktoriais, tad ar tikrai tai yra ta grandis ir būtent ta visuomenės grupė, kuriai derėtų skųstis ir organizuoti tokias viešas, masines akcijas?

Ko reikalauja ūkininkai?

Ūkininkai konstatuoja, kad mokesčiai žemės ūkiui didėjo net iki 5 kartų per paskutinius trejus metus, krenta produktų supirkimo kainos, mažinamas finansavimas sektoriui, visai kitai valstybinei infrastruktūrai skiriamas finansavimas ženkliai didesnis nei maisto gamybos infrastruktūrai; žemės ūkis yra pagrindinis darbdavys kaime, o viena darbo vieta pirminėje žemės ūkio produktų gamyboje sukuria 3-4 darbo vietas maisto pramonės, aptarnavimo, prekybos sektoriuose. Be to, žemdirbiai išsako savo nuomonę dėl nepagrįstai negatyvios nuostatos jų atžvilgiu, dėl negaunamos paramos klimato kaitos priemonėms įgyvendinti, kaip numatyta Paryžiaus susitarime. Būtent dėl šių faktų ir aktualijų ūkininkai reikalauja: 1) nepriimti mokestinių ir kitų sprendimų, didinančių žemdirbių išlaidas, iki nebus sudarytos vienodos konkurencinės sąlygos su kitų ES valstybių narių žemdirbiais – pasiektas ES tiesioginių išmokų vidurkis; 2) deramos pagarbos Lietuvos kaimui ir žemdirbiams, aprūpinantiems Lietuvos žmones sveiku, saugiu maistu; 3) sustabdyti šmeižikiškos informacijos srautą žiniasklaidos priemonėse, nukreiptą prieš dirbančiuosius žemės ūkyje.

Streikavo teigiamai nusiteikę

Nuvykus į Anykščių rajono ūkininkų sąjungos narių susibūrimo vietą, juntama pakili nuotaika ir vienybė. Vieni registruojasi, kiti tvirtina prie technikos plakatus, pasitinka svečius. Šiandien ūkininkai nėra vieni – atvykę keli valdžios atstovai išreiškė savo palaikymą. Kas geriau gali suprasti, jei ne tie, kuris patys yra ūkininkavę ar iki šiol ūkininkaujantys? „Matau ūkininkų jėgą, nes ir pats esu iš tokių pačių (ūkininkaujančių – L. D. past.). Man yra tekę ir arkliu arti... Anykščiuose nėra labai jau daug nusiteikusių prieš ūkininkus. Vienas kitas, žinoma, parašo neigiamą komentarą. Mes palaikome iniciatyvas, kai kovojame gražiomis priemonėmis. Nenorėčiau, kad ūkininkai srutų atvežtų ir išpiltų prie savivaldybės“, – su šypsena veide savo kalbą baigė Anykščių rajono savivaldybės mero pavaduotojas D. Žiogelis.
„Širdis džiaugiasi už ūkininkų vienybę. Man pačiai yra tekę ūkininkauti. Esu už tai, kad turime būti vieningi. Taikios akcijos yra priimtinos. Žinoma, jei jos neprieštarauja teisės aktams“, – kalbėjo Seimo nario Antano Bauros padėjėja R. Patalauskienė.
„Kad šita akcija veiksminga, jau matyti iš Seimo sprendimų. O kaip valstybės tarnautojas, turiu būti nešališkas“, – trumpai pakomentavo Žemės ūkio skyriaus vedėjas V. Velikonis.
Patys ūkininkai su pakilia nuotaika laukė valandos, kai sės į traktorius, bet judės ne į laukus darbų dirbti, o streikuoti. „Net nesitikėjom, kad ūkininkai bus tokie vieningi. Rajone juntama vienybė“, – džiaugėsi Anykščių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas, Lietuvos avių augintojų asociacijos narys Žilvinas Augustinavičius.
„Streikuoju pirmą kartą per 27 savo ūkininkavimo metus. Džiugu, kad jaunimas taip aktyviai įsitraukė – jie sukūrė uždarą ,,facebook‘o“ grupę „Taikus protestas“, susivienijo, aptarė, viską sureguliavo. Tie gerieji laikai ūkininkams seniai pasibaigę ir dabar tenka kalbėti apie egzistencijos periodą. Labai blogai, kad ūkininkai nuolat priešinami tiek su pensininkais, tiek su mokytojais ir kitais. Jei būtume vieningi, visi daugiau pasiektume. Kuo daugiau uždirbsim, tuo daugiau liks ir pensininkams pinigų. Yra ir kitos protesto formos, bet mes, ūkininkai, pasirinkom būtent tokią. Na, o iš valdžios mums reikia vieno dalyko – kad netrukdytų. Kad nepadeda – tiek to, bet kad bent jau netrukdytų“, –  pabrėžė ūkininkas Romualdas Kubaitis.  
„Mes už solidarumą. Ūkininkai šiandien nepagailėjo nei laiko, nei kuro ir sukilo prieš diskriminacinę žemės ūkio politiką. Jei ir kituose rajonuose tokios kolonos pajudėjo, tai vienybė tikrai juntama. Per 30 ūkininkavimo metų nėra tekę dalyvauti jokioje panašioje ūkininkų protesto akcijoje, o tokių nebuvo – ūkininkai palyginti kantrūs“, – teigė Raimondas Sunklodas.
Smagu matyti daug jaunų žmonių, gal net pusė jų visoje minioje – pakankamai jauno amžiaus. Smalsu pakalbinti vieną iš jaunesnių ūkininkų – kodėl jis šiandien čia ir su kokiomis nuotaikomis pajudės į gatves? „Ši protesto akcija – mūsų noras atkreipti į save dėmesį. Mes, ūkininkai, aiškiai išsakom savo poziciją ir tikimės iš valdžios supratimo. Mums reikia išgyventi. Mes turim vaikus, turim įsipareigojimų. Vienybė – stiprus ginklas ir priemonė, kad valdžia atkreiptų dėmesį į mūsų problemas“, – kalbėjo ūkininkas Paulius Leščinskas.  

Į sostinę – traktoriais?

Po įvykusios protesto akcijos pakalbintas Ž. Augustinavičius džiaugėsi, kad tai buvo aktyvus ir saugus Anykščių rajono ūkininkų dalyvavimas akcijoje: „Labiausiai džiugina akcijos metu parodytas ūkininkų vieningumas ir sugebėjimas susitelkti bendram tikslui. Turiu žinių, kad visoje Lietuvoje į kelius išvažiavo apie 5000 traktorių. Tiesa, noriu pabrėžti, kad traktorius – ne prabangos, o gamybos priemonė, skirta darbams nudirbti, tad toli gražu ne pasirodyti ūkininkai važiavo į gatves, ne pasipuikuoti. Taikiu, sutelktu protestu pademonstravome susitelkimą ir valdžia nebegalės sakyti, kad ūkininkai susiskaldę ir patys nežino, ko nori. Taip, Lietuvoje kyla vis daugiau protesto akcijų – streikuoja gydytojai, gaisrininkai, ūkininkai, mokytojai, akademinė bendruomenė. Eitų ir pensininkai į streiką, deja, jie dažniausiai jau nebegali dėl savo silpnos sveikatos. Ir visa tai rodo, kad Lietuvoje tikrai nėra gera padėtis. Žmonės nebetyli, nes, matyt, nebegali tylėti. Tikimės, kad pavyks surasti bendrų sprendimų. Viešas savo problemų iškėlimas taktiškomis priemonėmis, manau, yra sveikintinas. Seksime tolimesnius valdžios veiksmus ir matysime, ar prireiks trečiosios akcijos dalies, ar ne. Kita vertus, akcijos akcijomis, o gyvenimas toliau teka savo vaga“.
Nesulaukę valdžios reakcijos, gruodžio mėnesio pradžioje visos Lietuvos ūkininkai ketina pasiekti sostinę.

Ar ūkininkas turi būti mėšlinas, negali turėti kostiumo ir atostogų?

Žemdirbių protesto akcijoje dalyvavęs ūkininkas, buvęs konservatorių kandidatas į Anykščių rajono tarybą, filosofijos mokslus studijavęs Gintaras Girniukaitis džiaugėsi, kad akcijoje dalyvavę žemdirbiai pademonstravo savo vienybę.
,,Manęs daug kas ,,,feisbuk‘e“ klausia: kodėl jūs čia streikuojate, kas negerai, ko jums mažai? Žmonės nelabai supranta mūsų pozicijos, nes tiek investuota pinigų į dezinformaciją. Visuomenei yra ,,kalama“, kad ūkininkai yra labai turtingi. O kam tokia nuomonė yra formuojama? O tam, kad iš Lietuvos žmonių būtų iščiulpta kuo daugiau pinigų. O kas dabar tuos pinigus čiulpia? Čiulpia ,,Utenos mėsa“, ,,Rokiškio sūris“, ,,Panevėžio pienas“ - sakykim, visi supirkėjai. Pateikiu konkretų pavyzdį - gyvulį iš manęs ,,Utenos mėsa“ nuperka mokėdama 3 Eur už kilogramą. Kai jie mėsą parduoda prekybos centre, kilogramo kaina jau siekia 20 Eur“, - kalbėjo G.Girniukaitis.
Ūkininkas sutiko, kad žemės ūkis taip pat yra verslo šaka, tačiau nuo kitų verslų jis skiriasi tuo, kad ūkininkai nediktuoja kainų.
,,Mes pagaminame pieną, mėsą ir ją parduodame ,,Utenos mėsai“ ar ,,Panevėžio pienui“. Tačiau jie, o ne mes diktuoja produkcijos supirkimo kainas. Mes negalime pasakyti, kad pieną parduosime, pavyzdžiui, už 50 ct. Mums yra primetama kaina. Kiti verslininkai, parduodami savo produktą, gali rinktis, ar jį parduoti už vienokią, ar kitokią kainą. Tuo žemės ūkis ir skiriasi nuo kito verslo, nes mes negalime daryti įtakos parduodamo produkto kainai. Aišku, galime rinktis kitą kelią ir savo produkciją pardavinėti turguje, bet ten nenuveši 100 tūkst. tonų grūdų“, - aiškino G.Girniukaitis.
Pašnekovas negailėjo kritikos Lietuvos valdantiesiems, ypač Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai, kurią lygino su tokiomis partijomis kaip Darbo partija.
,,Visi ,,valstiečių“ priimami sprendimai yra tragiški, kurie susiję su ūkininkais. Pačiam Ramūnui Karbauskiui yra aktualiau, kad ūkininkai būtų skurdinami. Kodėl? Todėl, kad jis galėtų plėstis. Jeigu jis nori plėsti ir vystyti savo verslą, tada reikia skaldyti, bloginti situaciją ,,mažiukams“ ir iš jų perimti žemes“, - kalbėjo G.Girniukaitis.
Grįždamas prie visuomenės nuteikinėjimo, kad ūkininkai važinėja su prabangiais automobiliais, G.Girniukaitis klausė: ,,O su kokiomis mes turime važinėti? Ar ūkininkas turi būti mėšlinas, jis negali turėti kostiumo ir atostogų? Kodėl  aš to negaliu turėti, jei dirbu 24 valandas per parą? Mes iš tikrųjų dirbame ne tik dėl savęs, bet ir dėl žmonių, kad jūs turėtumėte ką valgyti.“
Pasak G.Girniukaičio, valdžiai apskritai reikėtų turėti kažkokią Lietuvos kaimo viziją, nes tai, ką jis dabar mato, yra problema.
,,Kaimas stipriai prasigėręs, vagystės, daug protingų žmonių nesutiksi. Jeigu kaimas numirs, kas liks - Vilnius, Kaunas? Kur mes taip nueisime?“ - klausė G.Girniukaitis.
Ūkininkas G.Girniukaitis ūkininkauja Anykščių, Utenos ir Molėtų rajonų žemėse, turi apie 800 ha dirbamos žemės, yra ekologinio ūkio savininkas, taip pat augina mėsinius galvijus.

Robertas ALEKSIEJŪNAS, Lina Dapkienė

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.
 • jo

  Nuoroda

  Nenorėčiau, kad ūkininkai srutų atvežtų ir išpiltų prie savivaldybės“, – su šypsena veide savo kalbą baigė Anykščių rajono savivaldybės mero pavaduotojas D. Žiogelis.NESVEIKAS

  Prieš 10 mėnesių
 • nu jo daug

  Nuoroda

  kaimu sunaikinta ir kas keista viskas padaryta savos valdininkijos ir vadovu ,per 30 metu padare ubagu salim,juk viska turejom ,elektrine ,kura ,laivininkyste ,gamyklas ,,sunaikino viska ,kas cia dedasi

  Prieš 10 mėnesių