Liudininkais į ketvirtadienio teismo posėdį buvo pakviesta išskirtinai vyriška kompanija. Iš kairės: Audronius Gališanka, Donaldas Vaičiūnas, Artūras Juozas Lakačauskas, Dalis Vaiginas ir Alvydas Gervinskas.

Buvę eksmero Kęstučio Tubio bičiuliai ir bendražygiai per ikiteisminį tyrimą, matyt, sukdami savo uodegas, dėstė, kad dabar kaltinamojo statusą turintis politikas buvęs kategoriškas ir nesukalbamas, todėl jie bijoję nevykdyti jo nurodymų. Kita vertus, Utenos apylinkės Molėtų teismo rūmuose, kur nagrinėjama K.Tubio baudžiamoji byla, bendražygiai nebedrįsta savo griežtos pozicijos drėbti jam tiesiai į akis – kalba kur kas aptakiau ir atsargiau.

 

Strategavo, kaip surinkti lėšas komitetui

Buvęs Anykščių rajono mero K.Tubio patarėjas, deleguotas Darbo partijos, Donaldas Vaičiūnas ketvirtadienį, rugsėjo 26-ąją, liudydamas teisme kalbėjo ir apie Anykščių ligoninės patikrinimus, ir apie aukų rinkimą K. Tubio visuomeniniam komitetui. D.Vaičiūnas buvo ir vienas iš komiteto steigėjų, ir komiteto kandidatas į Anykščių rajono tarybą.
,,Aukų rinkimo procese tiesiogiai nedalyvavau. Mano funkcija nebuvo rinkti aukas, bet kalbėdamas su žmonėmis užsimindavau“, - teisme dėstė D.Vaičiūnas.
Valstybės kaltinimą palaikanti prokurorė Dalia Markauskienė perskaitė ikiteisminio tyrimo medžiagą, kurioje išdėstyta, jog D.Vaičiūnas atskleidė aukų rinkimo modelį. Per ikiteisminį tyrimą D.Vaičiūnas aiškino, kad buvo strateguojama, kaip potencialiems aukotojams atlikti kokią nors viešą paslaugą, o paskui jų paprašyti paramos komitetui. ,,Su K.Tubiu buvo kalbama apie tokį aukų rinkimo būdą. Bet manau, toks būdas yra ydingas, neteisėtas“, -  liudijo D.Vaičiūnas. Ir pridūrė, kad jam nėra žinoma, ar šis modelis realiai buvo pritaikytas.
Po trumpos D.Vaičiūno įžangos buvo parodytas šių metų sausio 10 dienos vaizdo ir garso įrašas, padarytas K.Tubio darbo kabinete prieš pat darbo dienos pabaigą. Mero kabinete pokalbio susėdo D.Vaičiūnas, UAB ,,Anykščių vandenys“ direktorius, visuomeninio komiteto vadovas, buvęs Anykščių rajono tarybos narys, išrinktas pagal socialdemokratų sąrašą, Alvydas Gervinskas bei pats K.Tubis. Ši trijulė aptarė, kaip surinkti lėšas komitetui. D.Vaičiūnas siūlė ,,paspausti“ pačius komiteto narius aukoti, o K.Tubis jį iškart subarė, kad negalima komiteto narių  spausti, juos reikia gražiai pašnekinti.
A.Gervinskas aiškino, kad logiškiausia būtų, jog pats K.Tubis sudarytų potencialių rėmėjų sąrašą, o tada darbo galėtų imtis ir jis pats. ,,Ten, kur jums nepatogu, pasakykite man, aš nueisiu“, - K.Tubiui siūlė A.Gervinskas. ,,Valdas, ,,Teradenta“, Regimantą reikia pašnekinti“, - potencialius komiteto rėmėjus vardijo tuometinis rajono meras. ,,Abraškevičius visus galima kalbinti. Visi jie turtingi. Šimėną...“ - pridūrė.
A.Gervinskas užsiminė, kad, jeigu kam reikia, jis vandentiekį atvestų iki namo. Tačiau šis siūlymas, regis, buvo praleistas pro ausis ir trijulė apie tai nediskutavo.
,,Kaip su ,,Kurklių karjeru“ santykiai?“ - K.Tubio klausė A.Gervinskas. ,,Geri. V.Šližys nuėjo pas ,,valstiečius“, o V.Šližys jiems raudona vėliava, nes juos išmaudė“, - sakė K.Tubis, o paskui gana ilgai kalbėjo apie buvusių verslo partnerių - Vyganto Šližio bei Kazimiero Daškevičiaus -  santykių peripetijas.       
Įraše nuskambėjo ir žodžiai apie ,,Kurklių kelią“, tačiau be konteksto sunkoka suprasti, ką pokalbio dalyviai turėjo omenyje.

Bijojo, kad išmes iš „chebros“

Po įrašo peržiūros prokurorė D.Markauskienė D.Vaičiūną klausinėjo apie ,,Kurklių kelią“, o jis tikino, kad kalba apie tą kelią buvo, bet tik apie ,,intensyvesnę jo priežiūrą“.
Teisme, girdint parodymus pačiam kaltinamajam K.Tubiui, D.Vaičiūnas atsargiai rinko žodžius, tačiau panašu, kad per ikiteisminį tyrimą buvęs mero patarėjas apie savo viršininką kalbėjo ne ypač meiliai. ,,Kai būni K.Tubio kabinete - turi neiškristi iš konteksto. Nes jeigu iškrenti iš konteksto, tai apskritai gali iškristi iš žaidimo“,  - prokurorė skaitė, ką per ikiteisminį tyrimą kalbėjo D.Vaičiūnas.
Vėliau kitoje citatoje iš ikiteisminio tyrimo medžiagos nuskambėjo D.Vaičiūno aiškinimas, kad K.Tubis bendražygiams primetinėjo savo karus. ,,Kas tampa K.Tubio priešu, tas turi būti ir visų kitų priešu“, - buvusio Anykščių ligoninės direktoriaus Dalio Vaigino veiklos tyrimo kontekste per ikiteisminį tyrimą išdėstė D.Vaičiūnas.
Apklausdama D.Vaičiūną, prokurorė D.Markauskienė grįžo prie įraše nuskambėjusios A.Gervinsko minties apie vandentiekio tiesimą potencialiems komiteto rėmėjams. Tačiau buvęs mero patarėjas tikino, kad jis nieko apie ,,Anykščių vandenų“ veiklą nežino, nesupranta ir todėl į tokį pasiūlymą niekaip nereagavo. Taip pat jis tikino, kad nieko nežinojo ir apie tuometinio rajono tarybos nario Arvido Pajuodžio bandymų įsidarbinti ,,Anykščių vandenyse“ peripetijas.

Tvirtino, kad ligoninės vadovas tyčiojosi

D.Vaičiūnas, dirbdamas Anykščių rajono mero patarėju, buvo ir Anykščių rajono ligoninės stebėtojų tarybos pirmininku. Teismui D.Vaičiūnas dėstė, kad buvusio ligoninės direktoriaus veiklą aktyviai tyrė savo iniciatyva, tačiau neslėpė, kad šią veiklą skatino ir tai, kad buvęs ligoninės direktorius D.Vaiginas buvo tapęs asmeniniu eksmero K.Tubio priešu.
,,Su ligoninės vyr.gydytoju buvo labai sunku bendrauti./.../Siųsdavo po 500 dokumentų specialiai“, - apie santykius su D.Vaiginu kalbėjo D.Vaičiūnas. Jis tvirtino, kad ligoninės vadovas sąmoningai provokavo konfliktą, o tuo  metu ligoninės veikla buvo problematiška. ,,Žmonės gydosi ir nepagyja. Žmonės gydosi ir miršta“, - kokios blogybės buvo Anykščių ligoninėje, aiškino D.Vaičiūnas, lyg D.Vaiginas būtų atsakingas už amžino gyvenimo eliksyro išradimą.
,,Pagal savo išsilavinimą ir kompetenciją ar galite atlikti tokio pobūdžio tyrimą?“, - apie  vadovavimą darbo grupei, tyrusiai ligoninės veiklą, D.Vaičiūno, kuris pagal išsilavinimą yra socialinis pedagogas, paklausė D.Markauskienė. ,,Pats - ne. Užtai ir reikėjo pagalbos. Darbo grupėje  buvo gydytoja, teisininkė, ministerijos atstovai“, - atsakė liudininkas.
,,Labai diplomatiškai, nebūdamas atšiaurus, trukdė informacijos gavimui“, - atsakydamas į vieną iš advokatų klausimų, D.Vaiginą apibūdino D.Vaičiūnas.
Kaltinamasis K.Tubis D.Vaičiūno klausė, kokias esmines problemas iškėlė trys gydytojos, su kuriomis jiedu buvo slaptai susitikę ligoninėje. ,,Algos, kvalifikuotų darbuotojų nebuvimas ir taupymo lakštai“, - atsakė D.Vaičiūnas. ,,Ar buvo kalba apie vienkartinių gydymo priemonių naudojimą daug kartų?“ - menamą klausimą D.Vaičiūnui uždavė K.Tubis, bet liudininkas tikino, kad šito jis neatsimenąs.

Aiškinosi asmeninius santykius

Baigiantis D.Vaičiūno liudijimui, K.Tubis klausė D.Vaičiūno, kodėl šis ėjęs drauge su juo į  rinkimus. ,,Komitete veikla laisvesnė nei partinėje struktūroje. Naujas, patrauklus darinys. O bendros idėjos atitiko mano vertybes“, - atsakė buvęs mero patarėjas.
,,Santykiai tarp K.Tubio ir D.Vaigino tapo nepakeliami. K.Tubis linkęs spręsti problemas kitų rankomis“, -  D.Vaičiūnui jo žodžius, pasakytus per ikiteisminį tyrimą, priminė bylą nagrinėjanti teisėja Monika Benetė. Tuomet K.Tubis retoriškai buvusio savo patarėjo paklausė, kurių gi jis galų kartu ėjęs į rinkimus. ,,Jūsų ir D.Vaigino santykiai buvo įtempti. Tai matėsi. Bet, mano akimis, kaltas buvo D.Vaigino nenoras bendrauti“, - atsakė buvęs mero patarėjas.
Posėdyje buvo parodytas dar vienas įrašas iš K.Tubio kabineto. Jame nusifilmavo visas komiteto elitas - D.Vaičiūnas, A.Gervinskas, savivaldybės administracijos vadovai Audronius Gališanka bei Ramūnas Blazarėnas, administracijos skyrių vedėjos Audronė Savickienė ir Jurgita Banienė. Įrašas labai trumpas, jo esmė - D.Vaičiūno iškelta idėja  būsimiems aukotojams pagaminti paruoštukus su komiteto rekvizitais. Įrašas buvo nutrauktas pokalbiui dar nesibaigus, o K.Tubis akivaizdžiai tuo buvo nepatenkintas ir vėliau ,,Anykštos“ žurnalistui sakė, kad jis ,,renginio“ pabaigoje apibendrino, jog lėšas komitetui būtina rinkti tik teisėtais būdais.
 
Audronius Gališanka vis dar specialusis liudytojas

Ketvirtadienį, rugsėjo 26-ąją, paskutinis teisme liudijo buvęs Anykščių savivaldybės administracijos direktorius, K.Tubio bendražygis A.Gališanka. Priminsime, jog į teismą buvo atvykę penki liudininkai, tačiau, darbo dienai artėjant į pabaigą, A.Gervinską buvo nuspręsta paleisti namo, motyvuojant, jog jo apklausa užtruks ilgiau negu A.Gališankos.
Teisme prokurorė D. Markauskienė paaiškino, kad oficialiai nėra pakeistas A.Gališankos statusas - jis, kaip ir per ikiteisminį tyrimą, tebėra specialusis liudininkas. Šį, tarpinį statusą tarp įtariamojo ir liudininko turintis asmuo teisme neduoda priesaikos.      
A.Gališanka teismui liudijo apie ketinimų įdarbinti A.Pajuodį UAB,,Anykščių vandenys“ peripetijas. ,,Jis (A.Pajuodis - aut. past.) manęs klausinėjo. Sakydavau - galimybės nėra. O kad jis nori būti direktoriaus pavaduotoju, sužinojau tik iš K.Tubio. K.Tubis manęs klausė, ar yra galimybė jam (A.Pajuodžiui - aut.past.) įsidarbinti (direktoriaus pavaduotoju - aut. past.). Atsakiau, kad nėra, nes turi būti konkursas. /.../Dar man buvo žinoma, kad A.Pajuodis neturi aukštojo išsilavinimo“,  - teisme liudijo A.Gališanka.
Prokurorė D.Markauskienė liudininko klausė, ar A.Pajuodis kėlė ultimatumą. ,,Meras man sakė, kad reikalavo įžūliai“, -  atsakė buvęs savivaldybės administracijos direktorius.
Tęsiant A.Pajuodžio pageidavimo įsidarbinti UAB,,Anykščių vandenys“ temą, A.Gališanka, buvęs ir UAB ,,Anykščių vandenys“ valdybos pirmininku, teismui dėstė, kad buvo planuojama šios bendrovės struktūros pertvarka, ,,atskiriant gamybą nuo technologijos“. ,,Buvo planuojami du nauji etatai - vienas aprūpinime, kitas – gamyboje“, - teismui nurodė A.Gališanka.
Po šio paaiškinimo teisme buvo perklausytas A.Gališankos ir A.Gervinsko telefoninio pokalbio įrašas.   
,,Pajuodis bus sąraše, nebus? Tai na...ui tada stengtis dėl jo“, - su A.Gervinsku telefonu kalbėdamas apie UAB ,,Anykščių vandenys“ struktūros pertvarką, po kurios galbūt atsirastų ir etatas A.Pajuodžiui, sakė tuometinis savivaldybės administracijos direktorius A.Gališanka. ,,Jei sąraše nebus - tai nu i nafik“, - pritarė A.Gervinskas.
Iš šio pokalbio lyg ir akivaizdu, kad vienas naujas etatas ,,Anykščių vandenyse“ turėjo būti įsteigtas būtent A.Pajuodžiui, tačiau A.Gališanka teismui paaiškino, kad pokalbis buvęs ,,daugiau emocijos, o veiksmo nepadariau.“  
K.Tubio gynėjas, advokatas Giedrius Danėlis A.Gališankos klausė, ar A.Pajuodžio galimas maištas būtų sutrikdęs valdančiosios koalicijos darbą, apsunkinęs sprendimų priėmimą. ,,Dėl vieno žmogaus nebūtų sutrikę“, - atsakė liudininkas. Pasak A.Gališankos, Anykščių ligoninės veiklos auditą kontrolieriui Artūrui Juozui Lakačauskui pradžioje buvo pavesta atlikti mero K.Tubio potvarkiu, o paskui Tarybos sprendimu. Panašu, jog sprendimo projektas dėl audito atlikimo ligoninėje rajono Tarybai buvo pateiktas todėl, kad apsižiūrėta, jog teisiškai vien mero potvarkio tokiam procesui gali neužtekti.
Po A.Pajuodžio galimo įdarbinimo UAB,,Anykščių vandenys“ peripetijų analizės kaltinamasis K.Tubis liudininko parodymus pasuko šio politiko vertinimo kryptimi. ,,Ar neatrodo, kad dėl jo įžūlaus reikalavimo pasiūliau 30 vietą kandidatų sąraše? O jūs siūlėte jam 21 vietą“, - A.Gališankai klausimą uždavė K.Tubis. Į šį klausimą A.Gališanka sakė negalįs atsakyti. ,,Kaip jautėtės savo darbe?“ – regis, pagyrimo iš buvusio bendražygio užduodamas klausimą paprašė K.Tubis, tačiau A.Gališanka atsakydamas kalbėjo ne apie buvusį merą. ,,Jaučiau administracijos darbuotojų palaikymą“, - sakė A.Gališanka. Jis prisipažino, kad į K.Tubio komiteto sąrašą niekas jo nekvietė, o pats pasisiūlė.
,,Norėdamas išvengti neigiamų pasekmių sau, aš laviravau“, - ištrauką iš A.Gališankos parodymų per ikiteisminį tyrimą baigiantis posėdžiui perskaitė Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorė D.Markauskienė.    

Šią savaitę dar vienas posėdis

Priminsime, kad buvęs Anykščių rajono meras K.Tubis Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnų buvo sulaikytas šių metų sausio pabaigoje. Jam pareikšti įtarimai prekiavus poveikiu pagal tris epizodus.  Jis kaltinamas kyšio ėmimu siekiant sudaryti išskirtines sąlygas įsigyjant žemės sklypą (vadinamasis Rimvydo Kugio epizodas) bei pažadu išasfaltuoti keliuką į įmonės teritoriją Antrųjų Kurklių kaime (VLI Timber epizodas). Pagal trečiąjį - A.Pajuodžio epizodą - K.Tubis kaltinamas nematerialaus kyšio ėmimu.
Rugsėjo 26-osios Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmų posėdis K.Tubio baudžiamojoje byloje buvo jau ketvirtasis. Per pirmuosius tris posėdžius plačiau nagrinėtas pirmasis epzidodas.
Sausio mėnesį, po K.Tubio sulaikymo (ir paleidimo į laisvę), jam buvo paskirtos kardomosios priemonės. Viena jų - nušalinimas nuo mero pareigų. Į mero kabinetą po nušalinimo jis nebegrįžo.
Vykstant šiems procesams, K. Tubis pralaimėjo tiesioginius Anykščių rajono mero rinkimus.  
Ateinantį ketvirtadienį, spalio 3 dieną, Utenos apylinkės teismo Molėtų rūmai toliau nagrinės K.Tubio baudžiamąją bylą. Šį kartą liudininkais bus apklausti A.Gervinskas ir A.Pajuodis. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.
 • Theodore Adams

  Nuoroda

  Ar turite nesusipratimų su savo meiluže, dėl kurio įvyko skyrybos, ir bandėte susitaikyti su juo, tačiau jis nesuteikia jums teigiamo atsakymo ir jaučiate, kad jūsų santykiuose kažkas vyksta ne taip, ir jums reikia greito sprendimo , susisiekite su dr. Ajayi šiandien ir įsitikinkite, kad jūsų meilės gyvenimas bus gražiausias su buvusiais žmonėmis. Dr. Ajayi padėjo man atkurti taiką mano namuose, nes mano vyras paliko mane 9 mėnesiams ir gyveno su kita moterimi ir niekada nenorėjo grįžo namo, bet padėjęs rašybos žinovui dr. Ajayi, jis grįžo namo praėjus 3 dienoms po to, kai dr. Ajayi padarė galingą atkūrimo burtą. Taigi, jei jums reikia greito sprendimo jūsų santykiuose ar santuokoje pasitelkiant rašybos rašytoją, susisiekite su dr. Ajayi dabar el. Paštu: drajayi1990@gmail.com arba „Whatsapp“: +2347084887094

  Jis taip pat gali atlikti šį rašybą žemiau
  1. Loterijos rašyba
  2 Sėkmės burtas
  3. Rašymas laimėti bylą teisme
  4. nėštumo burtai
  tt

  Prieš metus
 • Dorcas Alexander

  Nuoroda

  Sveiki draugai, tai yra mano liudijimas. mes susituokę 5 metus ir kartu 9 metus. buvome atskirti 4 mėnesiams. Jis nori ir nenori išgelbėti mūsų santuokos. Mes buvome puiki pora (bent jau aš tuo tikėjau) ir ginčijamės retai. Mėnesius prieš išeidamas iš namų jis buvo toks neaktyvus ir daug miegojo. Supratau, kad jis su kuo nors sieja emocinius reikalus, ir jis patvirtino, kad jį traukia. Tada jis pasakė, kad nebesimyli manęs ir negali su manimi gyventi. Aš mėnesių mėnesius maldavau, verkdavau ir panašiai. Man labai reikėjo pagalbos ir noriu, kad mano vyras grįžtų į mane. Aš naršiau internete, kai pamačiau ponios liudijimą, kaip dr. Ajayi, didis rašybos rašytojas, padėjęs išgydyti fibroidą ir sugebėjęs turėti savo vaiką, kuris savo ruožtu atkurta taika namuose. ji nutraukia jo kontaktą ir aš jį nukopijavau, iš pradžių skeptiškai norėjau susisiekti, bet man tikrai reikia ilgalaikio mano problemos sprendimo, todėl siunčiu jam žinutę, paaiškinančią mano situaciją, jis man liepė būti tikram, kad mano vyras ateis jei aš turėčiau daryti taip, kaip jis liepė, padariau viską, ką liepė, ir ketvirtą dieną gavau iš jo atsiprašymą, kuriame sakoma, kad jis nežino, kas nutiko. Tą vakarą jis grįžo namo ir paprašė už visus jo neteisingus veiksmus ir nuo to laiko mūsų meilė ir vedybos buvo stipresnės. Noriu padėkoti dideliam rašytojui dr. Ajajui už gerą darbą ir už tai, kad jis vėl mane padarė laimingą. Jei patiriate tą pačią santuokinę problemą ar turite kitų problemų, dėl kurių jums reikia skubėti, susisiekite su dr. Ajayi šiandien el. Paštu: Drajayi1990@gmail.com arba „Whatsapp“ numeriu: +2347084887094. Jis sugeba atlikti bet kokį burtą, apie kurį galite pagalvoti, aš esu gyvas liudijimas.

  Prieš metus
 • Nu nu

  Nuoroda

  Visi vienas kito verti-tik db savo siknas saugot reike

  Prieš metus
 • senjorė

  Nuoroda

  Nesuprantu, juk visose savivaldybių valstybinėse įmonėse taip daroma ir bus ateitį.

  Prieš metus
 • Taigi aha !

  Nuoroda

  Tai kas čia naujo? Tas pats per tą patį. Šūdo malimas ir tiek. Atsibodo.

  Prieš metus
 • Aldute

  atsakymas į: Taigi aha ! Nuoroda

  Tai kad šitas "prekybininkas" jau niekam nebeįdomus !
  Galima sakyt AtA ! (Tikras Helovyno personažas ?)

  Prieš metus
 • tai kaip tokie

  Nuoroda

  gali vadovauti imonems ,kazkas keista ,kas cia dedasi

  Prieš metus