,,Valstietis“, ūkininkas Raimondas Balsys pagal deklaruotą šeimos turtą yra turtingiausias Anykščių politikas.

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) paskelbė politikų turto deklaracijas už 2018-uosius metus. Trys 2015-2019 metų kadencijos Anykščių rajono tarybos nariai pateko į turtingiausių šalies savivaldybių tarybų narių 200-uką.
Į Anykščių savivaldybės tarybą išrinkti nauji nariai mokesčių inspekcijai deklaracijų už 2018-uosius metus nepateikė.

 

Anykščių turtuoliai - ūkininkai

Turtingiausiu praėjusios kadencijos Anykščių rajono tarybos nariu buvo socialdemokratas, ūkininkas Vilius Juodelis. Į naujos kadencijos Rajono tarybą jis nebepateko, o naujuoju Anykščių tarybos lyderiu pagal turtą tapo ,,valstietis“, taip pat ūkininkas Raimondas Balsys.  
Viso V. Juodelio deklaruoto turto ir santaupų vertė 2018 metais buvo 545 tūkst. eurų (89 vt. tarp visų šalies Tarybų narių). R.Balsio turto vertė kiek mažesnė - 541 tūkst. eurų (91 vt.). Į turtingiausiųjų 200-uką pateko ir verslininkas, socialdemokratas Donatas Krikštaponis. Jo deklaruoto turto vertė 286 tūkst. eurų (195 vt.). Šią politikų ,,turnyrinę lentelę“ sudarė VMI. Joje nėra įkalkuliuotas politiko sutuoktinio vardu registruotas turtas. Tačiau vartant pačias deklaracijas, galima atrasti, ir koks turtas yra registruotas deklaravusio asmens antrosios pusės vardu.   
V.Juodelio gyvenamieji namai įvertinti 116 tūkst.eurų, kiti statiniai - 160 tūkst. eurų, žemės sklypai  - 132 tūkst. eurų. ,,Kiti registruoti daiktai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai“ įvertinti - 123 tūkst. eurų. Jis deklaravo turįs 84 tūkst. eurų paskolą. V.Juodelio žmonos vardu registruota neženkli šeimos turto dalis, kuri bendrą šeimos turtą išaugina iki 571 tūkst. eurų.
Kita vertus, prie R.Balsio vardu registruoto turto pridėjus tai, kas registruota jo žmonos Dovilės vardu, Balsiai smarkiai aplenkia Juodelius. Visas Balsių šeimos turtas yra įvertintas 728 tūkst. eurų.
Didžiąją R.Balsio turto dalį sudaro žemės vertė - 333 tūkst. eurų. ,,Kiti registruoti daiktai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai“ - 133 tūkst. eurų vertės. Šis politikas nurodė turįs 69 tūkst. eurų santaupų,  yra suteikęs 91 tūkst. eurų paskolą bei pats pasiskolinęs 119 tūkst. eurų. R.Balsys neturi savo vardu registruoto gyvenamojo būsto, o jo žmonos Dovilės vardu registruotas beveik 73 tūkst. eurų vertės butas. Jos vardu deklaruota ir 65 tūkst. eurų vertės ,,kitų registruotų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių“. Balsiai per metus grąžino per 80 tūkst eurų paskolų - 2017 šeimos paskolos dydis buvo beveik 203 tūkst. eurų
Iš visos deklaruoto D. Krikštaponio turto 2018 metais vertės - 286 tūkst. eurų - didžiąją dalį sudaro butai daugiabučiuose, kurie įvertinti 213 tūkst. eurų. D.Krikštaponio gyvenamojo namo vertė 17 tūkst. eurų, žemės sklypų - 10 tūkst. eurų. Kelių transporto priemonių vertė 17 tūkst. eurų, santaupos siekė 26,5 tūkst. eurų.

Meras - tarp pačių neturtingiausiųjų

Trys Anykščių rajono tarybos nariai pateko ir į neturtingiausių šalies savivaldybių deputatų 200-uką. 63-iąją vietą užėmė liberalas Mindaudas Sargūnas ( viso jo deklaruoto turto vertė -  8 tūkst. 591 euras), 111-ąją - konservatorė, dabar jau buvusi Tarybos narė Gabrielė Griauzdaitė - Patumsienė (12 tūkst. 850 eurų), 144-ąją - meras, konservatorius Sigutis Obelevičius (16,5 tūkst. eurų).
Tiesa, vertinant G.Griauzdaitės Patumsienės šeimos turtą, jos situacija keičiasi iš esmės. Jos vyro Povilo Patumsio vardu yra registruota 106 tūkst. eurų vertės žemės sklypų. ,,Kitų registruotų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių“, deklaruotų P.Patumsio vardu, vertė 97,5 tūkst. eurų. O bendras Patumsių šeimos turtas įvertintas 248 tūkst. eurų.
S.Obelevičiaus šeimos turtas 2018 metais buvo 26 tūkst. eurų, 2017 metais - 23 tūkst. eurų. S.Obelevičiaus namas įvertintas 5100 eurų, žemė - 200 eurų, kelių transporto priemonės - 5400 eurų, santaupos - 5858 eurai. Žmonos Alytės vardu registruotos žemės vertė -  2 tūkst. eurų, ji deklaravo 5 tūkst. eurų santaupų.

Eksmeras - vidutiniokas

Buvusio Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio šeimos turto vertė 2018 metais buvo kiek didesnė nei 222 tūkst eurų ( 2017 m.  -  207 tūkst. eurų).
K.Tubio valdomų žemės sklypų vertė - 70 tūkst. eurų, jo žmonos Elvyros vardu registruotų sklypų vertė beveik 43 tūkst. eurų. Gyvenamieji namai deklaruoti abiejų sutuoktinių lygiomis dalimis, po 34 tūkst. 31 eurą. Eksmero vardu registruotų kelių transporto priemonių vertė - 9 635 eurų, jo žmonos vardu registruotų transporto priemonių vertė - 8 650 eurų. Šeima turi beveik 19 tūkst. eurų santaupų bei 3380 eurų paskolą.
Per metus E.Tubienės sklypų vertė išaugo 18 tūkst. eurų.  Tubiai 2018-aisiais grąžino 13 tūkst. 320 eurų paskolos.
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos puslapyje deklaruoti du K.Tubio 2018-ųjų metų sandoriai. Nurodoma, kad jis gavo 7 831 eurą pajamų už parduotą mišką (pirkėjas UAB ,,Artra“) bei 4498 eurų už parduotas kirtimo atliekas (pirkėjas UAB ,,Gimetra“).

Gydytojai solidūs, verslininkai - kuklūs

Vicemeras, socialdemokratas Dainius Žiogelis deklaravo 40 tūkst. vertės gyvenamąjį namą. Jo žemė įvertinta 11 tūkst. eurų, kelių transporto priemonės beveik 17 tūkst eurų. D.Žiogelis taip pat  nurodė turįs  8 tūkst. eurų santaupų. Vicemero žmonos Vaidos  vardu registruota 11 tūkst. eurų vertės žemės sklypai bei  3 tūkst. eurų santaupos. Viso Žiogelių turto vertė 2018-aisiais buvo 131 tūkst. 300 eurų ( 2017 m. - 129 tūkst. 300 eurų).
Liberalo, verslininko Luko Pakelčio šeimos turto vertė 2018 buvo 245 tūkst. eurų ir, lyginant su 2017-aisiais, išaugo trečdaliu (166 tūkst. eurų). L.Pakelčio namas įvertintas 100 tūkst.eurų, kiti statiniai - 30 tūkst., žemės sklypai - 20 tūkst., kelių transporto priemonės - beveik 29 tūkst.eurų, akcijos - 17 tūkst. eurų. Jis nurodė turįs 45 tūkst. eurų santaupų ir 42 tūkst. eurų paskolą. Žmonos Sigitos vardu deklaruota tik 4,5 tūkst. eurų santaupų.
Per metus ženkliai sumažėjo konservatoriaus, gydytojo Giedručio Klimkevičiaus turto vertė - nuo 393,5 tūkst. eurų (2017 m.) iki 278,5 tūkst. eurų 2018 m. Esminės trys G.Klimkevičiaus turto deklaracijos eilutės: jis deklaravo 100 tūkst. eurų vertės butą, 72,4 tūkst. eurų vertės namą bei 78 tūkst. eurų santaupų. G.Klimkevičiaus turtas pastebimai sumažėjo dėl paprastos priežasties - 2018 metų pabaigoje mirė jo žmona, kurios vardu buvęs turtas greičiausiai deklaracijos pildymo metu dar nebuvo perrašytas politikui arba jis perrašytas Klimkevičių vaikams.
Solidi liberalo, gydytojo Viliaus Januškos šeimos turto deklaracija. Šeimos turtas ir santaupos įvertintos 402 tūkst. eurų (2017 m. - 358 tūkst. eurų). V.Januška deklaravo turįs 55 tūkst. eurų santaupų, o jo žmonos Nijolės vardu deklaruotos 221 tūkst. eurų santaupos. Januškos taip pat deklaravo  55 tūkst. eurų vertės namą bei 20 tūkst. eurų vertės butą.
Konservatorės, verslininkės Ritos Kripaitienės deklaruoto turto vertė - 102 tūkst. eurų:  42 tūkst. eurų vertės namas, 18 tūkst. eurų vertės butas, 34,5 tūkst. eurų santaupų
Kukli ir verslininko, dabar jau buvusio rajono Tarybos nario nuo partijos ,,Tvarka ir teisingumas“ Raimondo Razmislavičiaus turto deklaracija. 31 tūkst. eurų įvertintas Razmislavičių namas, 39 tūkst. eurų -  akcijos. Bendra Rasmislavičiaus šeimos deklaruoto turto vertė - 94 tūkst. eurų.

Seimo nariai beveik vargšai

Seimo nario, ,,valstiečio“ Antano Bauros šeimos deklaruoto turto vertė už 2018-uosius metus buvo 118 tūkst. eurų (2017 m. - beveik 87 tūkst. eurų). Politiko vardu registruoto namo dalies vertė 29 tūkst. eurų, jis nurodė turįs 14 tūkst. eurų santaupų ir 19 tūkst. eurų paskolą. A.Bauros žmonos Raimondos vardu registruotas 10 tūkst. vertės butas ir 15 tūkst. eurų vertės namo dalis. Sprendžiant pagal deklaraciją, Seimo nariui 2018-ieji buvo statybų metai - jis deklaravo 35 tūkst. eurų vertės nebaigtą statyti pastatą.    
Konservatorius, parlamentaras Sergejus Jovaiša, prieš dešimtmetį buvęs vienu turtingiausių Anykščių politikų, matyt, nusprendė dėmesio į save nebeatkreipti. Jo šeimos deklaruoto turto vertė - vos 44 tūkst. eurų. Politiko turtas identiškas išlieka paskutinius ketverius metus. S.Jovaiša deklaravo 14,5 tūkst. vertės žemės sklypus (žmonos Neldos vardu deklaruota 5,7 tūkst. eurų vertės žemė) bei 6,7 tūkst. eurų įkainotas ,,kitas patalpas“. N.Jovaišienės vardu deklaruota 5,5 tūks.eurų vertės ,,kitų patalpų“. Visos Jovaišų šeimos santaupos - 5 tūkst. eurų. Jovaišos nedeklaravo Anykščiuose esančio gyvenamojo namo, tad tikėtina, kad jis perrašytas vaikams.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.
 • tai gal

  Nuoroda

  vagiu ir nevisprociu valdzia,kuo toliau tuo baisiau

  Prieš metus
 • Dar

  Nuoroda

  Dar reikia moketi vertinti deklaraciju duomenis.Gerokai iskreiptas vaizdelis gaunasi del skirtingai nurodomu verciu: vieni jas keicia pagal dabartine vidutine rinkos verte, kiti- metai is metu nurodo tas pacias nuo isigijimo.

  Prieš metus
 • balsio wc

  Nuoroda

  STT tai, net ypatingai pabrėžė iki teisminio tyrimo ataskaitoje ir kaltinamojo sulaikymo pranešime spaudai - ".. Kaltinamojo veiksmai ir surinkti įrodymai nekelia jokių abejonių dėl kaltinamojo kaltumo...!.."

  Prieš metus
 • Skaiciau skaiciau

  Nuoroda

  Tai is kurio dabar geriausia pasiskolint?

  Prieš metus
 • Taigis Kaipgis

  Nuoroda

  Tinsta iš bado šitas ūkininkas. Tuoj žandai fotkėje sprogs. :)

  Prieš metus
 • iskreipta realybe

  Nuoroda

  ukininkui skaiciuojamas visas ukio turtas, o verslininkui tik jo asmeninis turtas, o jo turimu imoniu (akciju) turtas neskaiciuojamas. Todel ir gaunasi visiska nesamone

  Prieš metus