Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius ,,Anykštai“ sakė, jog pas jį lankėsi būsimųjų investuotojų atstovai, kurie pageidauja, kad būtų pakeistas bendrasis Anykščių rajono planas ir numatyta daugiau vietų elektrinių statyboms.

Antradienio, birželio 4-osios pavakarę, Staškūniškyje vyko gyventojų susitikimas su vėjo elektrinių parko šalia šios gyvenvietės statytojų UAB ,,European Energy Lithuania“ atstovu Audriumi Čypu, jo atsivežtu advokatu bei poveikio aplinkai vertintojų atstove. A.Čypas žadėjo į Staškūniškio bendruomenės sąskaitą kiekvienais metais pervesti 10-15 tūkst. eurų, tačiau staškūniškiečiai šaukė, kad geriau nešdintųsi investitoriai su savo investicijomis ir būsima parama iš Staškūniškio ir statytų vėjo jėgaines Anykščių mieste.
Būsimasis elektrinių parkas - toli gražu ne paskutinis Anykščių rajone. Pasak Anykščių rajono mero Sigučio Obelevičiaus, rajone gali atsirasti šimtai elektrinių.

Parką siūlo statyti parke

Staškūniškio apylinkėse ketinama statytis 4,5 MW nominaliosios galios vėjo jėgaines, kurių bokšto aukštis - 125-164 m., rotoriaus diametras - 149 m., o bendras jėgainių aukštis - 199,5 - 238,5 m. Artimiausi gyvenamieji namai nuo konkrečių planuojamųjų elektrinių yra už 325, 340 ir 365 metrų. Pagal pirminius planus elektrinių parke ketinta statyti 15 vėjo jėgainių.
Įtampa Staškūniškyje jautėsi nuo pat renginio pradžio. Projektą pristatydamas UAB ,,European Energy Lithuania“ atstovas A.Čypas prašė staškūniškiečių leisti jam baigti kalbėti, o tik tada užduoti klausimus, bet žmonės sunkiai tvardėsi ir kartkartėmis replikavo. A.Čypas kalbėjo apie žaliosios energetikos įtaką kovojant su globaliu pasaulio atšilimu, aiškino, kad vėjo jėgainės yra draugiškos gamtai. ,,Vietų nėra daugiau? Tarp gyvenamųjų namų karuseles pradėsit statyti“, - piktinosi staškūniškiečiai.
Kalbėdamas apie UAB ,,European Energy Lithuania“ finansinę paramą Staškūniškio bendruomenei, A.Čypas sakė, kad pirmoji suma bus pervesta, kai tik prasidės elektrinių statybos darbai.
Po projekto pristatymo pluoštą klausimų svečiams uždavė Vilė  Vaivadienė, kurios sodyba yra netoli anksčiau šalia Staškūniškio pastatytų trijų vėjo jėgainių. Moteris pradžioje kreipėsi į auditoriją, prašydama egtis ramiai. ,,Sakė, kad jeigu triukšmausite, tai jie ners pro duris“, - negąsdinti svečių prašė staškūniškietė. Ji pati bėrė dalykinius klausimus, į daugelį kurių A.Čypas neturėjo atsakymų – aiškintasi, ar A.Čypas turi atstovavimo įgaliojimą, kodėl notariškai nepatvirtintos žemės nuomos sutartys, ar yra teisiniai mechanizmai, kuriais nuomotojai bus įpareigoti ūkininkams sumokėti pinigus už nuomojamą žemę ir panašiai. ,,Iš kur jūs ant mūsų galvų nukritot? Ko jūs prikibot prie mūsų kaimelio? Formuluotė ,,jėgainių parkas“ yra absurdiška. Koks čia parkas? Statykite tą parką savo kieme ar Anykščiuose, mieste, parke. Gaus sparnai, bus šešėliavimas, o mes gyvensime neva parke. Kviečiu kavos išgerti prie elektrinės. Paklausysime jūsų ,,lakštingalų“ muzikos. Įdomu, kiek jūs ten ištversite?” - klausimų - atsakymų šou apibendrino V. Vaivadienė.

Nežada leistis perkami

UAB ,,European Energy Lithuania“ interesams atstovaujantis advokatų kontoros ,,Cobalt“ advokatas dr. Paulius Markovas aiškino, kad elektrinių kaimynystėje atsidursiančių sodybų gyventojai neturėtų bijoti būsimo triukšmo, nes ,,jeigu triukšmas viršys normatyvus - neleis elektrinių eksploatuoti“. Auditorija iš šio paaiškinimo juokėsi, bet advokatas tikino, kad yra teisiniai mechanizmai, kuriais remiantis elektrinių eksploatuotojai gali būti priversti sumažinti elektrinių galią, o drauge ir triukšmą.
Beje, advokatą P. Čypas pristatė tik vardu ir tik po staškūniškiečių perklausimo atskleidė, jog jis yra iš ,,Cobalt“ advokatų kontoros. Dr. P. Markovas yra ,,Cobalt“ kontoros partneris, taigi, lyg ir bendrasavininkis. Advokatų gradacijoje jis laikomas ,,brangiu“ advokatu.
,,Nuo mano namų už 360 metrų elektrinė statoma, o kokia man nauda?“ - klausė Staškūniškio apylinkių gyventoja Asta Ališauskienė. ,,O kodėl jums turėtų būti nauda?“ - klausimu į klausimą atsakė dr. P. Markovas, taip sukeldamas akivaizdų auditorijos nepasitenkinimą. Staškūniškiečiai aiškino, kad užsienyje vėjo jėgainės statomos jūrose ar kalnuose, bet ne prie gyvenviečių. Kita vertus, advokatas aiškino, kad niekas negali būti užtikrintas dėl to, ar šalia jo sklypo neatsiras ne tik vėjo jėgainės, bet ir kiaulių fermos ar gamyklos.
,,Jeigu bendruomenei nereikia lėšų - galime ir neskirti“, - regis, į kontrataką perėjo svečių advokatas. ,,Nereikia mums Jūsų pinigų - keliaukit iš čia“, - svečiai sulaukė griežto atsako iš salės.

Regi Pečiukėnų interesą

A.Ališauskienė kalbėjo, kad ją ypač įskaudino tai, jog projektas paruoštas jai nežinant. Moters kaimynystėje ūkininkauja tėvas ir sūnus Remigijus ir Mantas Pečiukėnai. Jų žemėje bus statoma dalis iš vėjo jėgainių. ,,Kai sužinojau, Remigijui Pečiukėnui sakiau - žmogau, ką tu darai?“ ,,Išsikraustyk, mes nupirksime tavo namą“, - man atsakė“, - emocingai dėstė A. Ališauskienė. Ji, išvydusi tarpduryje stovintį M. Pečiukėną, kvietė eiti į salę ir paaiškinti, kodėl jo ir jo tėvo žemėje nuspręsta statyti elektrines. ,,Mantuk, paaiškink, juk tai tu projektą parašei“, - kvietė staškūniškietė. Už M. Pečiukėną į šį klausimą bandė atsakyti A.Čypas, tvirtindamas, kad Pečiukėnai niekuo dėti.
Kalbama, kad ūkininkai už sklypo vienai elektrinei nuomą per metus gaus apie 5 tūkst. eurų.

Vicemeras siūlo tartis

Renginyje dalyvavo per 50 staškūniškiečių, Anykščių rajono vicemeras Dainius Žiogelis, Kurklių seniūnas Algimantas Jurkus, reportažą apie susitikimą filmavo LNK televizija.
A.Čypas tvirtino, kad iš elektrinių parko ir Anykščių rajono biudžetas turės naudos. Jo teigimu, 40-50 tūkst. eurų nekilnojamojo turto mokesčio kiekvienais metais elektrinių parko savininkai perves į rajono biudžetą. Dar 10-15 tūkst. eurų bus sumokama kaip gyventojų pajamų mokestis, kuris irgi įkris į rajono biudžetą.
Vicemeras D. Žiogelis, vertindamas būsimą rajono finansinę naudą, sakė, kad ,,60 tūkst. eurų nėra ta suma, dėl kurios verta susipykti.“ Politikas aiškino, kad gyventojams ir elektrinių statytojams būtina susitarti. ,,Ateis jie į Savivaldybę prašyti statybos leidimo. Jeigu visi teisiniai dalykai bus sutvarkyti, matyt, viskas baigsis šnipštu“, - apie staškūniškiečių kovos perspektyvas kalbėjo vienas iš rajono vadovų. Tačiau ir elektrinių parko statytojams jis sakė, kad neturėtų vilčių, jog lengvai pasieks pergalę. ,,Patraukite kokią elektrinę, kalbėkitės su gyventojais. Ar jūs norite, kad šitas dalykas tęstusi trejus metus?“ - retoriškai klausė D.Žiogelis.
Staškūniškiečiai ir elektrinių statytojai renginį baigė taip ir neradę bendro sprendimo. UAB ,,European Energy Lithuania“ atstovai gana arogantiškai pasiūlė staškūniškiečiams jiems kylančius klausimus išdėstyti raštu ir, dar žmonėms nepradėjus skirstytis, ėmė pakuotis savo įrangą, kurią atsivežė vaizdinei agitacijai demonstruoti.
Baigiantis audringam renginiui, vienas staškūniškietis jo rezultatus apibūdino štai tokiu posakiu: ,,Pradžioje atsirado panos, o tik paskui ,,triperis“. Tačiau panų dėl to niekas neatsisakė. Taip bus ir čia.“

Rajone gali atsirasti šimtai
elektrinių

Trečiadienį, birželio 5-ąją, su Anykščių rajono meru Sigučiu Obelevičiumi susitiko kito vėjo elektrinių parko Anykščių rajone statytojų atstovai. Meras ,,Anykštai“ sakė, kad pagal dabar galiojantį rajono bendrąjį planą yra numatytos kelios teritorijos, kuriose galėtų būti kuriami tokie parkai. Pagal rajono bendrąjį planą parkai gali būti statomi Kurklių, Kavarsko, Viešintų, Traupio, Troškūnų seniūnijose. Svečiai su meru kalbėjosi apie rajono bendrojo plano keitimą ir teritorijų, kuriose būtų leidžiama statyti vėjo jėgaines, išplėtimą. Meras S.Obelevičius ,,Anykštai“ sakė, jog pakeitus rajono bendrąjį planą mūsų rajone galimai būtų statoma šimtai vėjo jėgainių ir ateitų šimtai milijonų eurų investicijų.
Vietų, kur galima ir kur įmanoma statyti vėjo elektrines, nėra daug. Jų statybą reglamentuoja teritorijų bendrieji planai, įtaką daro reljefo ypatumai bei vyraujantys vėjai. Dar vienas, ypač svarbus aspektas - aukštos įtampos elektros linijos. Per Anykščių rajoną driekiasi tranzitinė Ukmergė - Utena aukštos įtampos laidų linija bei pora trumpesnių aukštos įtampos atšakų. Šalia tų linijų ir rikiuojasi potencialūs investituotojai. Elektros linijos galimos pernešti energijos talpa nėra beribė, todėl elektrinių statytojai konkuruoja tarpusavyje - už kelių kilometrų nuo būsimojo Staškūniškio elektrinių parko kito elektrinių parko nepastatysi, nes nebus kaip transportuoti pagamintos elektros.
Panašu, kad Lietuvos įstatymai reglamentuoja ne vėjo elektrinių minimalų atstumą nuo gyvenamųjų namų, o maksimalų pas gyventojus girdimą elektrinių skleidžiamą garsą. Vienos iš vėjo elektrines projektuojančios firmos atstovė ,,Anykštai“ sakė, jog vėjo elektrinių statybos pradžioje jėgainės atsidurdavo net už 100 metrų nuo namų, tačiau dabartiniu metu, vien dėl etinių sumetimų, paprastai išlaikomas bent 500 metrų atstumas.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.
 • zita.

  Nuoroda

  indėnai...

  Prieš metus
 • Aliiiii

  Nuoroda

  Šiuo metu „Google“ kas menesi mokkka nuo 17 000 iki 22 000 JAV doleriu, kad galeeetu dirbti internete iš namu. Aš prisijungiau prie šios veiklos prieš 2 menesius ir uždirbau 20544 $ per pirmaji šios veiklos menesi. Galiu pasakyti, kad mano gyvenimas visiškai pagerejo! Patikrinkite, ka aš darau.apsilankykite

  >>>> w­­w­­w.W­­e­­b­­J­­o­­b­­9­­9.C­­o­­m

  Prieš metus
 • tegu tik stato. dziaugtis reikia.

  Prieš metus
 • Sss

  atsakymas į: o Nuoroda

  Tau ant kiemo

  Prieš metus
 • nelisk i

  Nuoroda

  rudaja ,geda ,o del elektriniu ,leiscoau ir as savo zemeje ,vis pajamos butu,kur kreiptis ,del statybu

  Prieš metus
 • merui

  Nuoroda

  Šaunuolis, mere, ačiū, kad sugrįžote.

  Prieš metus