Anykštėnas partizanas Jonas Kadžionis Sibire praleido visus 25 - erius baumės metus ir į Lietuvą grįžo tik 1978-aisiais. J.Kadžionis partizanavo 1948-1953 metais. -BNS/ Luko Balandžio nuotr.

Sausio 13- ąją, minint Lietuvos laisvės gynėjų dieną, septyniems buvusiems partizanams  Seime įteikta Laisvės premija.
Tarp apdovanotųjų ir anykštėnas Jonas Kadžionis - Bėda, skaičiuojantis 91-uosius metus.
„Kodėl iki šiol tebėra kolaborantų vila Vilniuje ir kolaborantų vardais pavadintų Lietuvos gatvių? Ir galiausiai žmogus, literatūrinis vandalas, kuris apvėmė partizanų vadus, žuvusius už Lietuvos laisvę, apdovanojamas literatūrine premija, tai yra ne literatūrine, atsiprašau, ir ne valstybine, nacionaline premija. Sakykite, ką visa tai reiškia Nepriklausomoje Lietuvoje? Kaip pasielgtų tautinės savigarbos nepraradusios Lenkija ar Izraelis su tais žmonėmis, kurie tyčiotųsi iš Katynės ar Holokausto aukų?“, - iš Seimo tribūnos kalbėjo J.Kadžionis- Bėda.

 

Po apdovanojimo Seime J.Kadžionis pasakė kalbą, kurioje kliuvo ir dramaturgui, nacionalinės premijos laureatui Mariui Ivaškevičiui. Tiesa, dramaturgo pavardės jis neįvardijo.
Pateikiame J.Kadžiono kalbą Seime:
,,Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidente, gerbiamasis Seimo Pirmininke, Ministre Pirmininke, ministrai, Seimo nariai, Laisvės gynėjai, Bažnyčios atstovai ir visi čia esantys žmonės, kalbėsiu taip, kaip diktuoja tikinčiojo sąžinė ir partizanų garbė. Bedieviška bolševikinė okupacija Lietuvai buvo tragiška, ji žudė ne tik tautos kūną, bet ir sielą, griovė kryžius, tautos paminklus, šventoves. Šventoves griovė mūsų vaikelių ir jaunimo širdyse. Lietuva priešinosi, pasaulis nežino analogų, kad tokia maža tautelė dešimt metų būtų vedusi ginkluotą kovą su tokia brutalia ir su niekuo nesiskaitančia blogio imperija. Tačiau ypač didvyriškai gynėsi krikščioniškai išauklėtas Lietuvos kaimas, artojų sūnūs (šį kartą ir dukros) ir Lietuvos Katalikų bažnyčia.
Tai buvo gražiausias tautos žiedas, kurį okupantai ir kolaborantai trypė gatvių purve, raistuose, stribynuose ir kalėjimuose. Ačiū Dievui, kad leido partizanų vadams susirinkti į vieną būrį ir Minaičių kaime, bunkeryje, parašyti testamentą Lietuvai. Testamentą, kurį tūkstančiai partizanų patvirtino savo krauju. Todėl visiems mums tai turi būti šventa, turi tapti nauju kelrodžiu, deja, kol kas netapo. Seimas yra tarytum Lietuvos širdis. Kaip norėtųsi, kad šita širdis būtų sveika, dora ir kilni, atvira tiesai, grožiui ir gėriui ir uždara bet kokioms nužmonėjimo srutoms. Taigi padėk jums, Dieve.
Lietuvoje dar labai daug yra okupacinių šiukšlių ir puvėsių grybo. Norint apsivalyti, reikia, kad Lietuvos televizijoje atsirastų laida, panaši į „Atgimimo bangą“, ir aiškintų Lietuvos žmonėms, kokias baisias piktadarybes okupantai padarė Lietuvai. Tai būtų balzamas tautos žaizdoms ir puiki priemonė okupaciniam grybui naikinti.
Jau 25 metai, kai nebėra okupacinės kariuomenės, tačiau tebėra labai gilus okupacinis įšalas ir okupacinė dvasia – teismai, prokuratūra tiesiog tyčiojasi iš partizanų. Partizanų vado Adolfo Ramanausko - Vanago byla buvo vilkinama 24 metus, laukiama, kol išmirs tie, kurie jį skundė. Taip pat legendinio Lietuvos partizano Antano Kraujelio padėtis. Dabar man tiesiog nesuprantama, ką reiškia tai, kad neleidžiama Vilniaus Lukiškių aikštėje pastatyti Vyčio ženklo?
Sakykite, ar Lietuvai reikalingas Grūto parkas? Ką reiškia kalbos, kad savi šaudė į savus? Kodėl iki šiol tebėra kolaborantų vila Vilniuje ir kolaborantų vardais pavadintų Lietuvos gatvių? Ir galiausiai žmogus, literatūrinis vandalas, kuris apvėmė partizanų vadus, žuvusius už Lietuvos laisvę, apdovanojamas literatūrine premija, tai yra ne literatūrine, atsiprašau, ir ne valstybine, nacionaline premija. Sakykite, ką visa tai reiškia Nepriklausomoje Lietuvoje? Kaip pasielgtų tautinės savigarbos nepraradusios Lenkija ar Izraelis su tais žmonėmis, kurie tyčiotųsi iš Katynės ar Holokausto aukų? Tikriausiai tokiems vieta tik už grotų.
Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidente, kreipiuosi į jus savo ir žuvusiųjų už Lietuvos laisvę partizanų vardu, sustabdykite tyčiojimąsi iš partizanų ir Lietuvos valstybės pamatų griovimą.
Poetas Antanas Miškinis rašė:
Nežinom, kiek likimas bus nulėmęs
Ir kiek terios mus įžūli gauja;
Kapai išniekinti bus ir emblemos,
Ir dieviškas paveikslas žmoguje.
Tačiau ne viskas sutemose žuvo, yra ir gerų žinių Lietuvai. Pirmoji – tai Popiežiaus Pranciškaus apsilankymas Lietuvoje ir tiesiog dangaus balso paraginimas laikytis savųjų šaknų. Tikriausiai ne visi žmonės žino, kad Popiežių aplankyti Lietuvą paragino Dievo angelas sapne. Jeigu Dievas su mumis, kas prieš mus?
Ir antroji džiugi žinia – tai nepaprastai iškilmingos kankinio, partizanų vado Adolfo Ramanausko - Vanago laidotuvės sostinės kapinėse. Tai tarytum pirmosios kregždės, pranašaujančios, kad tikrasis laisvės pavasaris ateis.
Nuo mūsų šauksmo skaldos kalno uolos,
Nuo verksmo verčias marių sietuva;
Nužeminta po Tavo kojų puola
Rūsti Rūpintojėlių Lietuva.
Dieve, padėk tiek daug kentėjusiai mūsų Tėvynei Lietuvai, žudytai, tremtai, spardytai, kankintai, niekintai ir gaivalingai nepasiduodančiai, kuo greičiau pradėti išbristi iš okupacinių brūzgynų, sutemų ir raistų ir pradėti eiti dorybių, tiesos ir šviesos vieškeliais į pilnąją, tikrąją laisvę ir nepriklausomybę, į galutinį visų mūsų gyvenimo tikslą – amžinybės uostą.
Taigi,  ,,numesk, Tėvyne, rūbą seną, kurį užvilko svetimi“. Ačiū.”
Laisvės premija taip pat įteikta skirtingose Lietuvos vietose kovojusiems partizanams: Jonui Čeponiui, Juozui Jakavoniui, Bronislavui Juospaičiui, Vytautui Balsiui, Jonui Abukauskui, Juozui Mociui. Septyni asmenys parinkti kaip viso laisvės kovos sąjūdžio simboliai.

-ANYKŠTA

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.
 • Aš Ceslovas

  Nuoroda

  Labai gera nuotrauka labai.Viskas pasakyta

  Prieš metus
 • Nebesiriekit

  Nuoroda

  galas jau cia pat,geriau pasimelskit uz iszudytus zydus ir be kaltes sunaikintus.ISVOGTAS DVARAS GRIUS....kas tada....

  Prieš metus
 • na pasake ir gerai

  Nuoroda

  o ko cia pyktintis izeidineti vieni kitus ,ziurekit kokius renkat ir kuo jie buve,juk senai sakoma ka besakyk vistiek vilkas ziuri ,kur jam norisi

  Prieš metus
 • ne visiems

  Nuoroda

  tas duota suprast,nebegyvensim kaip gyvenom ,viskas tik loviniams ir jiems zmones dzin

  Prieš metus
 • Palinkėjimas

  atsakymas į: ne visiems Nuoroda

  Aš irgi tikiuos kad tau daugiau neteks gyventi SIBIRE.

  Prieš metus
 • Pasakoriau

  atsakymas į: Palinkėjimas Nuoroda

  Sibire gyvenai? Atsakai už žodžius?

  Prieš metus
 • Ezopas

  atsakymas į: Pasakoriau Nuoroda

  Sovietmety gevenai? Kolchoze ar gamykloj dirbai? Kiekvieną dieną vogei, ar tik kas antrą? Atsakyk kodėl dieržavą prašikai?

  Prieš metus
 • Taigi

  Nuoroda

  Komedija - keikia kolaborantus ir į kolaborantus kreipiasi.
  Visa kalba - tai pykčio pritvinkusio senelio nusišnekėjimai. Tokie bepročiai nemato, kad Lietuva nelaisva ir neturi nepriklausomybės, jie nemato, kad Vakarų kolonizacija Lietuvą tikrai naikina, o sovietinė okupacija, jos atneštos krikščioniškosios vertybės, kurias okupantai kišo per prievartą, leido išauginti patriotiškus žmones, kuriems svarbiausia buvo ne pinigas, leido Lietuvai išlikti, sukurti stambiąją pramonę ir klestintį žemės ūkį, gyventojų skaičius augo, žmonės jautėsi saugūs.

  Prieš metus
 • Euro

  atsakymas į: Taigi Nuoroda

  Ką tu geri vatinuk? Nuo antifrizo perėjai prie stieklamojaus? Ar savo rodinoj jau neįperki normalios vodkės? Stalinas pavirto į Popiedžių, o Hitleris pavirs į Apaštalą? Nebegerk, nes anksčiau laiko pateksi į pažadėtą Putino rojų.

  Prieš metus
 • Taigi

  atsakymas į: Euro Nuoroda

  O kuo skiriasi popiežiai, kurie laimino kryžiaus žygius, kurių inkvizicijos teismai žiauriai kankino ir žudė žmones, nuo Hitlerio?

  Prieš metus
 • History

  atsakymas į: Taigi Nuoroda

  Popiežiai skiriasi tuo, kad jie pripažino savo nesąmones ir atsiprašė, už viduramžių klaidas, skirtingai nei tavo Rusija niekada neatsiprašė už sąjungą su Hitleriu, o ir toliau šlovina rusišką fašizmą, šovinizmą ir revanšizmą. Tai vienintelė likusi šalis pasaulyje kuri nebuvo pagydytą nuo nacizmo, skirtingai nei Vokietija, Japonija, Italija ir nemažai kitų.

  Prieš metus
 • Taigi

  atsakymas į: History Nuoroda

  Lenkija neatsiprašė už Lietuvos dalies okupaciją ir lietuvių naikinimą. Lenkija neatsiprašė už draugystę su Hitleriu, kai 1934 m. sudarė Pilsudskio- Hiterio paktą, tikėdamasi gauti svetimų valstybių žemių, neleido TSRS eiti per jos teritoriją, kad galėtų apginti Čekoslovakiją nuo Vokietijos agresijos. Už TSRS, kuriai vadovavo gruzinas, sąjungą su Hitleriu reikia padėkoti toms Vakarų šalims, kurioms Hitleris buvo draugas, kol jų neužpuolė, ir dėl to TSRS dėl strateginių gynybinių interesų reikėjo sudaryti sutartis su Hitlerio vadovaujama Vokietija, ir jeigu ne gynybiniai interesai, tai TSRS kariuomenė nebūtų atėjusi į Baltijos šalis.

  Prieš metus
 • Nasams

  atsakymas į: Taigi Nuoroda

  Tipinis bandito mąstymas ir pasiteisinimas. Jei kažkas nori išprievartauti auką, tai mums reikia padaryti pirmiems ir dar geriau užmušti, kad kiti bijotų ir gerbtų. Ginybinis interesas vogti, grobti ir žudyti, nes kitaip gyventi nemoki, tik toks tavo menkas pasiteisinimas, nes auka visalaik kalta.

  Prieš metus
 • nu ir

  Nuoroda

  kas

  Prieš metus
 • Gal

  Nuoroda

  Tubis savo dedei reklaminę kalbą parašė?

  Prieš metus