Anykščių rajono savivaldybės kontrolieriui Artūrui Juozui Lakačauskui – išbandymas. Kontrolieriui teks aiškintis, ar jo darbdavio, rajono Tarybos, sprendimas yra teisėtas.

Vyriausybės kanceliarija, gavusi Seimo nario Sergejaus Jovaišos raštą, jį persiuntė Valstybės kontrolei, o Valstybės kontrolė dokumentą peradresavo Anykščių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai.
Sprendžiant Anykščių kultūros darbuotojų atlyginimų klausimą toliau žaidžiamas „pingpongas“.


Tirs savo darbdavio
veiksmus

„Atsižvelgdami į tai, kad keliami klausimai yra susiję su lėšų panaudojimo teisėtumu Anykščių r. savivaldybėje, Seimo nario kreipimąsi persiuntėme nagrinėti nepriklausomai savivaldybės audito institucijai – Anykščių r. savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai“, - rašte, adresuotame Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, nurodė Valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Daiva Bakutienė.
Valstybės kontrolieriaus pavaduotoja D. Bakutienė dėsto, kad atsižvelgiant į pateikta informaciją gali „teikti tik įžvalgas“. Šios įžvalgos yra palankios Anykščių kultūrininkams, o ne rajono valdžiai. „Savivaldybei padidinus 2016 m. prognozuojamas pajamas 85 316 Eur, savivaldybės taryba, vadovaudamasi Biudžeto sandaros įstatymo 21 straipsnio 1 dalimi, 22 ir 23 straipsniais, tvirtindama 2016 m. savivaldybės biudžetą savarankiškai turėjo numatyti reikiamą asignavimų dydį kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, kad savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai galėtų užtikrinti darbo užmokesčio mokėjimą (padidinimą) pagal kultūros ministro įsakymais patvirtintas Kultūros įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų ir kitų darbo apmokėjimo sąlygas. Tačiau pagal Finansų ir Kultūros ministerijos pateiktą informaciją savivaldybė, 2016 metais gavusi papildomas lėšas savarankiškoms funkcijoms atlikti, neįgyvendino kultūros ministro įsakymais patvirtintų Kultūros įstaigų darbuotojų tarnybinių atlyginimų ir kitų darbo apmokėjimo sąlygų, nes nepadidino darbo užmokesčio kultūros ir meno darbuotojams.“ – rašoma Valstybės kontrolieriaus pavaduotojos rašte. Šio dokumento turinys, regis, suponuoja nuomonę, kad Anykščių rajono valdžia, nuo šių metų sausio 1 dienos sumažindama algas kultūros darbuotojams, pasielgė neteisėtai ar bent jau neteisingai. Bet galutinio sprendimo priėmimas paliekamas Anykščių savivaldybės kontrolieriui Artūrui Juozui Lakačauskui.
Sprendimą dėl kultūros darbuotojų algų, tvirtindama rajono biudžetą, priėmė Anykščių rajono taryba. Būtent šiam organui tiesiogiai pavaldus yra savivaldybės kontrolierius.

Po rinkimų bus paprasčiau

S. Jovaiša „Anykštos“ paklaustas, ar nesijaučia nusivylęs Lietuvos teisine sistema, biurokratizmu, dėstė, jog daugiau nei pusmetį trunkantis susirašinėjimas su įvairiomis valstybinėmis institucijomis davė naudos.
„Praeidamas šį kelią turėjau ir naudos – visos gijos driekiasi spirale, vis sugrįždamos į tą patį tašką. Paaiškėjo, kad mūsų teisinės bazėje neužtenka išspręsti, regis, elementariam klausimui – toks sunkus ir nejudrus valstybės aparatas. Ši patirtis yra naudinga man, kaip parlamentarui, galvojant apie teisinės bazės pertvarką“, – kalbėjo Seimo narys. Jis dėstė, jog aprašomoje istorijoje svarbūs ne tik teisiniai, bet ir žmogiškieji aspektai. „Ar mes norime padėti savo kultūros žmonėms, kaip padarė 59 savivaldybės iš 60-ies, ar ne? Rajono vadovai tvirtina, kad mūsų rajonui nebuvo skirti pinigai kultūros darbuotojų algų lygio išlaikymui. Visiems buvo skirti, mums – neskirti? Kaip čia taip gali būti? Kaip situaciją paaiškinti kultūros žmonėms? Ar mes tik deklaruojame, kad rūpinamės savo žmonėmis, ar iš tiesų rūpinamės? Mūsų kultūros darbuotojai buvo apvogti, todėl nesuprantu, kodėl reikia užsispirti ir neištaisyti savo klaidos. Suprasčiau, jei būtų buvę atvirkščiai, jei per daug būtume savo žmonėms išmokėję... “ - dėstė S. Jovaiša.
Paklaustas, ar nebijo, kad vėl bus apkaltintas politikavimu, juk Seimo rinkimai, kuriuose S. Jovaiša dalyvauja, jau „ant nosies“, jis šyptelėjo, kad rajono vadovai problemą jau seniai galėjo išspręsti ir nebebūtų buvę apie ką kalbėti. „Suprantu, kad pasisakymai šiuo laikotarpiu gali būti vertinami dviprasmiškai. Tačiau Valstybės kontrolės raštas gautas dabar, ne prieš mėnesį, ne prieš metus. Rinkimai vyksta beveik kasmet, tai kiekvienais metais po kelis mėnesius nedirbti? Tačiau sutinku, kad kol nesibaigs rinkiminė kampanija, kultūrininkų algų klausimo išspręsti nepavyks, po rinkimų tai padaryti bus lengviau“, – aiškino parlamentaras.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.