Meras Kęstutis Tubis tvirtina, kad nėra pinigų, jog kultūros darbuotojams būtų galima šiais metais mokėti tokias pat algas kaip ir pernai. Tuo tarpu medinės pilies statyboms iš 2016-ųjų rajono biudžeto skirta 160 tūkst. eurų.

Varganos Anykščių rajono kultūros darbuotojų algos nuo sausio 1 dienos vidutiniškai sumažėjo 46 eurais. Kultūros ministerijos atstovai tvirtina, kad Anykščių rajono biudžetą pasiekė lėšos, skirtos kultūrininkų algų to paties lygio, koks buvo 2015 metais, išlaikymui, o Anykščių meras Kęstutis Tubis dėsto, kad pinigų kultūros darbuotojų algoms nėra. Anykščių rajono tarybos nariai net nesuprato, kad tvirtindami 2016 metų rajono biudžetą atėmė pinigus iš kultūrininkų.
Tuo tarpu „Anykštos“ kalbinti aplinkinių rajonų vadovai stebėjosi anykštėnų problema – nei Kupiškyje, nei Rokiškyje, nei Molėtuose, nei Utenoje, nei Ignalinoje kultūrininkams algos nemažėjo.


Priėmė saliamonišką sprendimą

Kultūros darbuotojams algos pradėtos didinti 2014-ųjų vasarą ir pinigai savivaldybėms buvo skirstomi kaip tikslinės dotacijos. Vien Anykščių kultūrininkų algos padidinimui nuo 2015 metų liepos 1 dienos Kultūros ministerija rajonui skyrė 42 tūkst. 658 eurus. Pinigai buvo pervesti kaip tikslinė dotacija. 2015 metų rugpjūčio 12 dieną Kultūros ministerijos ministras Šarūnas Birutis šalies merams išsiuntinėjo raštą, kuriame nurodė: „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 26 d. Nutarimu Nr. 671 „Dėl 2015 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimuose numatytų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti lėšų paskirstymo“ 1 punkte nurodoma, jog paskirstyti valstybės biudžeto asignavimai asignavimų valdytojams ir savivaldybėms darbo užmokesčiui padidinti, bet ne priedams ir priemokoms padidinti.“
Tačiau Anykščių rajono valdžia numojo ranka į Vyriausybės nutarimą bei ministro raginimą vykdyti nutarimą ir ministerijos skirtus pinigus kultūrininkams išdalino kaip priedus. Pasielgė rajono valdžia išmintingai, nes padidinus tarnybinės algos koeficientus, jų sumažinti vienu rankos mostu visiems rajono kultūros darbuotojams negalima. Taigi iš karto atsirastų įsipareigojimas, (ko ir reikalavo Kultūros ministerija) ir 2016-aisiais kultūrininkams mokėti kiek padoresnes algas. O priedų mokėti prievolės nėra, todėl tvirtinant 2016-ųjų Anykščių rajono biudžetą, kultūrininkų algos lygmens išlaikymas buvo „pamirštas“, lėšų poreikis skaičiuotas be priedų, pagal nepadidintus koeficientus. Anykščių rajono tarybos nariai beveik vieningai patvirtino 2016 metų rajono biudžetą taip „nurėždami“ kultūrininkų algas.

Gabrielė Griauzdaitė:
„Pati sau susimažinau
atlyginimą“

Panašu, jog jei ne jauniausia Anykščių rajono tarybos, konservatorė Gabrielė Griauzdaitė, vargu ar kas apskritai būtų pradėjęs kalbėti apie atimtus kultūros darbuotojų pinigus. Mergina pati dirba Anykščių kultūros centre. Aukštąjį išsilavinimą turinti G. Griauzdaitė neslėpė, jog uždirba vos 334 eurus per mėnesį, tad tų 46 eurų praradimas jai buvo stipriai pastebimas. Politikė kalbėjo, kad pradžioje nesuprato, kas vyksta, o kai ėmė aiškintis, sužinojo, kad ... pati sau susimažino atlyginimą. „Rajono Taryboje aš naujokė, sunku suprasti. Biudžeto eilutės nėra detalizuojamos, pateikiamos suvestinės. Ir išėjo tokia kvaila situacija, kad pritardama rajono biudžetui aš pati sau susimažinau atlyginimą“, – kalbėjo politikė. Tačiau ji neapsimetė, kad viskas yra tvarkoje, ir pradėjo raštu ir žodžiu domėtis. G. Griauzdaitė sulaukė prieštaringos informacijos – Kultūros ministerijos atstovai jai tvirtino, kad Anykščių savivaldybei skirtos papildomos lėšos kultūros darbuotojų atlyginimų išlaikymui 2015 metų lygmenyje, tik jos įkalkuliuotos į bendrus asignavimus, o Anykščių valdininkai aiškino, jog pinigai nėra skirti. Tada G. Griauzdaitė kreipėsi į Seimo narį, konservatorių Sergejų Jovaišą.

Atlyginimų nebuvo galima
mažinti

S. Jovaiša, bandydamas „atrinkti galus“, paprašė į Finansų ministerijos išaiškinimo. Finansų viceministras Edmundas Žilevičius atsakyme, adresuotame ir S. Jovaišai, ir Darbo partijos atstovui Seime Ričardui Sargūnui, nurodė: „Dėl kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio padidinimo nuo 2015 m. liepos 1 d. 2016 metų savivaldybių prognozuojamos pajamos savarankiškoms funkcijoms finansuoti, palyginti su 2015 metų prognozuojamomis pajamomis, palyginamosiomis sąlygomis padidėjo 4267000 eurų, iš jų Anykščių rajono savivaldybės – 85 316 eurų. Atsižvelgiant į tai, išlaidas, susijusias su kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio padidinimu nuo 2015 m. liepos 1 d., t.y. darbo užmokesčio didinimo tęstinumui užtikrinti, savivaldybės turėjo numatyti tvirtindamos 2016 metų biudžetus ir pajamas savarankiškoms funkcijoms vykdyti.“

Patikės tik žymėtais pinigais

Anykščių valdžia du kartus nepakluso Vyriausybės nurodymams. Pirmą kartą, kai specialią dotaciją kultūrininkams išmokėjo kaip priedus, nedidindami tarnybinių algų koeficientų, antrą kartą – sumažindama kultūros darbuotojams algas nuo 2016 metų sausio. Tačiau rajono meras Kęstutis Tubis „Anykštai“ dėstė, kad jis vis tiek yra teisus. „Pinigai buvo numatyti ministro įsakymu. Pinigai baigėsi, ir viskas pasibaigė. Teisinė bazė nėra sutvarkyta, Finansų ministerija „neįdėjo“ pinigų į rajono biudžetą“, – aiškino meras. Finansų viceministras teigė, kad „įdėjo“, meras sako, kad „neįdėjo“...
Negana to, pasak mero K. Tubio, jeigu rajonas vykdytų visų ministerijų nurodymus – rajono biudžetui trūktų net 3 milijonų eurų. „Nurodymų daugėja, o rajono biudžetas lieka toks pats“, – aiškino meras.
Liberalų partijos merą palaikė ir Liberalų sąjūdžio Anykščių skyriaus lyderis, būsimas partijos kandidatas į Seimą Lukas Pakeltis. Jis vardino dėl nurėžtos kultūros darbuotojų algos galimai kaltus asmenis ir institucijas, tačiau rajono valdžios problemos neįžvelgė. „Bandoma sukarti šunis ne ten, kur turėtų būti. Pradžioje buvo skirtos tikslinės dotacijos, o dabar viskas perkeliama ant savivaldos pečių“, - pyko L. Pakeltis.

Kituose rajonuose algos
kultūrininkams nėra
sumažintos

Kultūros ministerijos Finansų skyriaus vedėja Veronika Virganavičiūtė „Anykštos” paklausta, ar ir kitoms šalies savivaldybėms kilo ta pati problema kaip Anykščiams, sakė: „Iš kitų savivaldybių buvo skambučių telefonu, paprašius identifikuoti problemą elektroniniu paštu, informacijos negavau, todėl darau prielaidą, kad problemos nebuvo, tik Anykščių savivaldybė problemą identifikavo.“
„Anykštos“ kalbinti aplinkinių rajonų vadovai, paklausti, ar po Naujųjų metų mažėjo kultūros darbuotojų algos, sunkiai suprato klausimą. „Žinot, gal junkit savo Anykščių rajoną prie Rokiškio. Pas mus tokios problemos nėra“, – ironizavo Rokiškio meras Antanas Vagonis. Ignalinos vicemeras Gintautas Kindurys taip pat stebėjosi užduotu klausimu, po to nunešė telefoną savivaldybės finansininkei, kuri dėstė, kad kultūrininkų algų lygio išlaikymui Finansų ministerija pinigus į Ignalinos rajono biudžetą „įdėjo“. „Mes rajono biudžete numatėme kultūros darbuotojams tokius atlyginimus, kokie nustatyti nuo 2015 metų liepos 1 dienos“, – teigė Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Jauneika.
Utenos meras Alvydas Katinas „Anykštai“ kalbėjo, kad grėsmę kelia augantis biurokratų aparatas, o ne kultūrininkai. „Neteko kultūroje matyti prabangos. Net ir Kultūros ministerijoje. Džiaugiuosi, kad bent nebeliko nešildomų bibliotekų, o kultūrininkų algos ir dabar mažos“, – klausimu apie algų kultūrininkams mažinimą stebėjosi A. Katinas. Utenos meras aiškino, jog visų Utenos biudžetinių įstaigų 2016 metų biudžetas sumažintas 2,5 proc., tačiau direktoriai prigrasyti, kad taupytų ne mažai uždirbančių darbuotojų atlyginimų sąskaita, o apsikarpytų kitas, ne pačias būtiniausias išlaidas.
Visuose minėtuose rajonuose po 2015 metų liepos 1 dienos algų padidinimo kultūros darbuotojams buvo pakelti koeficientai. Žodžiu, eita kitu keliu nei Anykščiuose, kur buvo išmokėti priedai.

Derybos baigėsi
joms neprasidėjus

Anykščių kultūros centro direktorė Dijana Petrokaitė „Anykštai“ sakė, kad ji apie atlyginimus kalbėjosi su daugelio savivaldybių kultūros centrų vadovais ir neišgirdo nė vieno analogiško atvejo kaip Anykščiuose. „Kai buvo didinamos algos, buvo keliami koeficientai”, – kitų savivaldybių patirtimi dalinosi D. Petrokaitė. Ji sakė, kad bandžiusi kartu su kitais miesto kultūros įstaigų vadovais prašytis pas merą, tačiau K. Tubis nukirto, kad „nėra pinigų ir viskas“. „Kodėl negynėte? Kodėl nekovojote? Vyriausybės nutarimu pinigai yra skirti, už ką mes turime kovoti?“, – stebėjosi kultūros centro direktorė.
Tuo tarpu Anykščių muziejaus vadovas Antanas Verbickas ir Anykščių bibliotekos direktorius Romas Kutka, „Anykštos“ pakalbinti apie sumažėjusias jų vadovaujamų įstaigų darbuotojų algas, laikėsi principo „o mano namas - pakrašty“. Pasak ir vieno, ir kito direktoriaus, jei nėra pinigų, tai nieko čia ir nepadarysi. A. Verbickas vylėsi, kad muziejui metų pabaigoje pavyks darbuotojų atlyginimų mažėjimą bent iš dalies kompensuoti išmokant jiems priedus iš muziejaus surinktų lėšų.

Socdemas sako supratęs,
kad bus blogai

Anykščių socialdemokratų lyderis Dainius Žiogelis tikino, kad priimant 2016 metų rajono biudžetą jam buvo aišku, kad biudžetininkai bus smaugiami, todėl jis jam nepritarė. „Antano Bauros paragintas Algirdas Ananka gyrė merą, kaip jis taip gražiai viską suderino”, – ironizavo socialdemokratas.
Tuo tarpu „valstietis“ A. Ananka „Anykštai“ dėstė, kad dabar, kai mažėja kultūrininkams algos, jis jaučiasi apgautas. „Nežinojau, kad algos mažės. Aš tikrai už tai, kad žmonės užsidirbtų. Jiems skirti pinigai turi būti atiduoti, kiekvienas euras jiems svarbus.“ – „Anykštai“ aiškino A. Ananka.
Rajono biudžeto projekto pateikimu piktinosi ir darbietis Alfrydas Savickas. „Mes Taryboje prieš balsuodami matome tik bendras sumas. Mes apgauti. Paklausiau administracijos direktorės pavaduotojo Sauliaus Rasalo apie kultūros darbuotojų algas, tai jis man atkirto: „Šneki, nusišneki. Jūsų ministras nieko neišmano“, - piktinosi rajono Tarybos narys A. Savickas.
O nepartinis rajono Tarybos narys Arūnas Liogė, kalbėdamas apie kultūrininkams neišmokėtus atlyginimus, priminė mero K. Tubio priesaiką. „Jis prisiekė laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų. Ką reiškia įstatymų nesilaikymas?”- retoriškai klausė A. Liogė.

Sergejus Jovaiša sieks „atvesti į tiesios kelią“

Seimo narys S. Jovaiša dėstė, kad rajono valdžią sieks atvesti į „tiesos kelią“. Jis dėl kultūros darbuotojų atlyginimų grąžinimo į 2015 metų antros pusės lygį į rajono merą K. Tubį kreipėsi ir raštu, ir žodžiu. Savo (o ir kultūros darbuotojų) tiesas politikas bandys įrodinėti ir balandžio mėnesio rajono Tarybos posėdyje. „Manau, labai viskas paprasta. Kitų savivaldybių veikla rodo, kad visi supranta. Kodėl visi supranta ir vykdo Vyriausybės nutarimus, o Anykščių rajono valdžia nevykdo?” - retoriškai klausė Seimo narys. Jo nuomone, jeigu savivaldybė toliau laikysis savo pozicijos, „galime sulaukti ir teisminių ginčų”.

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Palikite komentarą

Sąlygos ir terminai.
 • ir taip

  Nuoroda

  dideli ,griauzdaite tiek su aukstuoju proto turi ,kad balsavo uz sumazinima,o dabar rekia ,bet pagal anykstenus tai didelis ir per didelis

  Prieš 4 metų
 • Romas

  Nuoroda

  Tiesiog reikėjo galvoti prieš rinkimus. Liberalai palakstė po namus, abrozdėlių ar sėklų padalino ir susileido visi. Žinau, kad ir kultūrininkų dauguma už Tubį ir liberalus balsavo, tai ir nesiskųskit dabar. Balsavot už permainas, permainas ir turit. Sumažintos algos - oho kokia permaina

  Prieš 4 metų
 • Ramutė

  atsakymas į: Romas Nuoroda

  Kiek žinau, valdžioje socdėmų vyriausybė su darba parcija ir apipešioto erelio paksinukais. O gal tai kokios pogrindinės vyriausybės leidžiami nutarimai dėl darbo užmokesčio?

  Prieš 4 metų
 • Ona

  Nuoroda

  Neišmokėti pinigai visiems kultūros darbuotojams atsiilieps skaičiuojant pensijas arba susirgus.

  Prieš 4 metų
 • klausimas Vidmantui

  Nuoroda

  O kas, Jūsų nuomone, priedai ir priemokos? Ne darbo užmokestis? Mano žiniomis, darbo užmokestį sudaro tarnybinis atlyginimas+priedai ir priemokos. Juk tai ne pašalpos ar išmalda.

  Prieš 4 metų
 • chi-chi chi

  Nuoroda

  dekokit liberalams

  Prieš 4 metų
 • kituose rajonuose problemos nera

  Nuoroda

  nes jie neturi tokio raitelio be galvos ?

  Prieš 4 metų
 • tai gal tie Anykščių "kultūrininkai" dar su "stuburu" ir nepasiduoda valdininkėlių įgeidžiams, kad juos baudžia per piniginę ? Va, nueitų į Gegužės 1 demonstraciją, atsineštų kelis raudonus plakatus apie šaunią komjaunuolišką praeitį ir suminkštėtų širdis...

  Prieš 4 metų
 • OO

  Nuoroda

  ar apgins SergejusJovaiša kultūros darbuotojus.....ar apgins Ričardas Sargūnas.....manau kutūros žmonės laukia...kas nugalės ar teisybė ar melas

  Prieš 4 metų
 • ohoho

  atsakymas į: OO Nuoroda

  DĖL 2015 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMUOSE NUMATYTŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIUI PADIDINTI LĖŠŲ PASKIRSTYMO  2015 m. birželio 26 d. Nr. 671

  Vilnius  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 13 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

  1. Paskirstyti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2015 metų asignavimuose numatytas kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti lėšas – 4 927 536 (keturi milijonai devyni šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt šeši) eurus – pagal Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojus ir savivaldybes (1 ir 2 priedai). Savivaldybės 2 priede paskirstytomis lėšomis patikslina 2015 metų savivaldybės patvirtintą biudžetą.

  2. Nustatyti, kad savivaldybių administracijos kultūros ministro nustatyta tvarka kas ketvirtį atsiskaito Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai už savivaldybėms skirtų lėšų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti naudojimą.  MINISTRAS PIRMININKAS ALGIRDAS BUTKEVIČIUS  ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRĖ, PAVADUOJANTI

  KULTŪROS MINISTRĄ AUDRONĖ PITRĖNIENĖ
  Lietuvos Respublikos Vyriausybės
  2015 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. 671
  2 priedas

  2015 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMUOSE NUMATYTŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIUI PADIDINTI LĖŠŲ PASKIRSTYMAS PAGAL SAVIVALDYBES
  Eil. Nr. Savivaldybės pavadinimas Paskirstoma suma (eurais)
  iš viso iš jų darbo užmokesčiui
  1. Alytaus miesto 30 744 23 472
  2. Birštono 11 095 8 471
  3. Druskininkų 13 068 9 977
  4. Marijampolės 45 739 34 921
  5. Kauno miesto 132 410 101 092
  6. Klaipėdos miesto 60 903 46 498
  7. Neringos 10 726 8 189
  8. Palangos miesto 17 976 13 724
  9. Panevėžio miesto 85 561 65 324
  10. Šiaulių miesto 53 753 41 039
  11. Vilniaus miesto 67 068 51 205
  12. Visagino 17 261 13 178
  13. Akmenės rajono 21 698 16 566
  14. Alytaus rajono 26 383 20 143
  15. Anykščių rajono 42 658 32 568
  Dar reikia suprasti, kad finansai tvarkomi ir biudžetai tvirtinami buvo 2015 metais, o dabar 2016, taigi turėtų būti kitas Vyriausybės nutarimas, kur pinigai būtų numatyti 2016 metų biudžete.

  Prieš 4 metų